Małopolska Tarcza Antykryzysowa: Bony rekompensacyjne

0

Jak podaje Dziennik Polski, przedsiębiorcy z Małopolski , których działalność ucierpiała na skutek pandemii koronawirusa, dostaną bony rekompensacyjne przyznawane w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Wnioski przyjmowane są od 7 maja

Wniosek o przyznanie bonu rekompensacyjnego przyjmowany jest wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej https://tarcza.malopolska.pl/

Wniosek o przyznanie bonu rekompensacyjnego należy przygotować zgodnie z instrukcją umieszczoną przy każdym polu opisowym we wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego i złożyć za pomocą generatora wniosków. Do złożenia wniosku nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego. Złożenie wniosku będzie możliwe od dnia otwarcia naboru tj. od 7 maja 2020 r. od godz. 12:00.

Dla kogo bon rekompensacyjny?

O te formę pomocy może ubiegać się firma, która spełnia określone warunki:
– posiada siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego,
– boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19, tj. jej obroty w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w II półroczu 2019 r. spadły o co najmniej 50 proc.,
– na dzień 31 grudnia 2019 r. prowadziła działalność gospodarczą oraz nie znajdowała się w trudnej sytuacji (np. stan upadłości lub likwidacji),
– na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegała z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie.

Wysokość pomocy , na jaką może liczyć przedsiębiorca, to 9 tys. zł na każdy zadeklarowany do utrzymania etat w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego. Liczba bonów dla pojedynczego przedsiębiorstwa uzależniona jest od liczby zadeklarowanych do utrzymania miejsc pracy i wynosi od 1 do 49 – a co za tym idzie, wartość pomocy dla jednego przedsiębiorstwa może wynieść od 9 do nawet 441 tys. zł.

Małopolska liderem w udzielaniu pomocy przedsiębiorcom?

Małopolska, jako bodaj jedyne województwo w zacznie przekazywać przedsiębiorcom bony rekompensacyjne. O pomoc mogą się starać przedsiębiorcy, którzy z powodu epidemii stracili 50 procent przychodów lub więcej, a chcą utrzymać zatrudnienie.

” W pierwszym rzędzie chcemy objąć wsparciem te firmy, które z powodu lockoutu, czyli całkowitego zablokowania działalności w wyniku administracyjnych ograniczeń, utraciły wszystkie przychody. W drugim – tych przedsiębiorców, którzy z powodu pandemii i spowodowanego przez nią nawarstwiania problemów gospodarczych utracili ponad połowę przychodów” – wyjaśnia Tomasz Urynowicz. Dodaje, że wnioski jednej i grubiej grupy firm rejestrowane będą jednocześnie, a w celu ich sprawnego rozpatrywania do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości skierowani zostali dodatkowi, odpowiednio przeszkoleni, fachowcy z Urzędu Marszałkowskiego.

Rafał Solecki, dyrektor MCP, informuje, że każdy przedsiębiorca ma możliwość wyboru swojego najniższego miesięcznego obrotu od 1 lutego 2020 roku i zestawić je ze średnimi obrotami za drugie półrocze 2019 r. Jeśli z tego zestawienia wyjdzie, że stracił połowę przychodów lub więcej – może składać wniosek.

– Formularz jest prosty, ma dwie strony. Nie wymaga podpisu kwalifikowanego. Nie trzeba składać zaświadczeń: pomoc przyznana zostanie na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy. Robimy wszystko w celu uproszczenia i ułatwienia procedur, by wsparcie trafiło do najszerszego kręgu potrzebujących – mówił nam Rafał Solecki.

Wsparcie dla pracowników i pracodawców

Właściciele firm, którzy dają pracę mieszkańcom naszego regionu otrzymają od nas konkretną pomoc w postaci bonu rekompensacyjnego. Chcemy ratować miejsca pracy i wspierać tym samym pracodawców i pracowników „– mówi marszałek Witold Kozłowski.

„Pakiet Przedsiębiorczości, na który przeznaczyliśmy ogromną kwotę – 198 mln zł jest realnym wsparciem dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy ucierpieli na skutek pandemii. Chcemy im pomóc, by etaty którymi dysponują zostały zachowane, a pracownicy mogli mieć pewność, że utrzymają miejsca pracy” – dodaje wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Pieniądze na Pakiet Przedsiębiorczości pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

om

Fot. Arch.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj