Mogilany: List Otwarty do Wójta Gminy!

0


Rozpoczęto nabór wniosków o uzyskanie 95 proc. dotacji na gminne inwestycje wodno-kanalizacyjne. Premier zapewnił, że ” projekty wodno-kanalizacyjne uzyskają wsparcie szczególnie tam, gdzie brak jest nowoczesnej sieci wodno-kanalizacyjnej bądź istnieje ona, ale są też takie sieci wodociągowe, które są niebezpieczne dla zdrowia i następuje ich wymiana”.

Wysoki stopień bezzwrotnego dofinansowania oraz łatwy proces wnioskowania o dofinansowanie inwestycji, powinien przyciągać wszystkich samorządowców. To pierwsza sytuacja w trzydziestoletniej historii samorządów w Polsce, gdy rząd zapewnia finansowanie do 95 proc. inwestycji. Są środki, są potrzeby mieszkańców, brakującym elementem jest tylko sprawny samorząd, który korzystając ze środków zewnętrznych wybuduje mieszkańcom infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Nie ma obiektywnych przeszkód by inwestycje ruszyły w każdej gminie.

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany wystosowało List Otwarty do Wójta Gminy Mogilany w którym apelują o złożenie stosownych wniosków w celu „zapewnienia finansowania priorytetowych dla naszej gminy inwestycji wodno-kanalizacyjnych ze środków oferowanych w ramach Programu Inwestycji Strategicznych”.

Mieszkańcy Gminy Mogilany wykluczeni?

Prezentując rządowy program, premier Mateusz Morawiecki powiedział:

– Wykluczenie może mieć różne oblicza, może być również wykluczeniem wodno-kanalizacyjnym, takim, które utrudnia rozwój gminom, utrudnia życie mieszkańców, obniża jego standard. Dlatego jednym z elementów Polskiego Ładu jest wielki program budowy i modernizacji linii wodociągowych i kanalizacyjnych – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Mieszkańcy podkrakowskiej gminy Mogilany mają problemy z zaopatrzeniem w wodę. W kadencji 2006-2010 była możliwość skorzystania z wody ze zbiornika w Dobczycach. Niestety ówczesny wójt, zrezygnowała z takiej możliwości. W kadencji 2010- 2014 gmina Mogilany nie miała już możliwości skorzystania z takiej opcji. Od roku 2014 funkcję wójta sprawuje p. Piotr Piotrowski , który wydaje się nie zauważać ogromnego problemu braku wody w wodociągu gminnym. Wybudowany drugi zbiornik nie zaspakaja potrzeb mieszkańców, gdyż istniejący wodociąg jest po prostu niewystarczający. Część mieszkańców korzysta z wodociągu gminnego musi mieć zainstalowane specjalne pompy, bo ciśnienie wody jest zbyt niskie w wodociągu. Ostatnio mieszkańcy dużej części gminy Mogilany musieli się całkowicie obejść bez wody. 

Jeszcze większy problem jest z kanalizacją. Zaledwie połowa mieszkańców ma możliwość podłączenia do gminnej kanalizacji. Kilka sołectw nie ma nawet projektu kanalizacji. Wodociąg gminny jest przestarzały i niewydolny, zdarzają się skażenia wody bakteriami kałowymi lub po prostu wody brakuje. Wtedy źródłem wody dla mieszkańców są podstawiane beczkowozy z napisem : „Woda Zdatna Do Picia – Urząd Gminy Mogilany”. 

Teraz wykluczeni mieszkańcy gminy Mogilany, zwracają się w liście otwartym do swojego Wójta, by wykonał niezbędne inwestycje, których koszt w 95 proc. pokryją rządowe dotacje. Apelują o składanie wniosków i wskazują że teraz tylko od Wójta zależy czy szansa na uzyskanie środków rządowych zostanie wykorzystana.

List Otwarty do Wójta stanowi wyraz uzasadnionego zaniepokojenia o sprawność i skuteczność działań obecnych władz gminy. Niestety, obecne władze gminne dopuszczały się zaniedbań w gospodarowaniu mieniem gminnym, co skutkowało utratą majątku gminnego. Innym razem zaniedbano odzyskanie części środków jakie gmina wyłożyła na rozbudowę i remont przedszkola w Libertowie. Czy tym razem wójt gminy Mogilany zadziała zgodnie z interesem mieszkańców i podejmie się skutecznego aplikowania o środki na inwestycje gminne? Czy obecne władze gminy są w stanie skutecznie wykonywać zadania publiczne w tym wybudować za środki rządowe infrastrukturę wodno-kanalizacyjną?

om

Fot. Arch.

Źródło: mat. własne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj