Premier Mateusz Morawiecki: „Polski Ład wpłynie na stabilizację i wzrost dochodów dla samorządów”!

0

Samorządowy Polski Ład to ustawa w której rząd przekaże 8 mld zł na poczet przyszłorocznych wydatków samorządów. Skorzystają na nim wszystkie JST. Pieniądze będą mogły być przeznaczone na inwestycje bliskie ludziom – m.in. na budowę szkoły, drogi czy placu zabaw dla najmłodszych.

– Polski Ład, uzdrowione finanse publiczne, to nie tylko pieniądze na wielkie programy społeczne i infrastrukturalne, ale też na stabilizację i wzrost dochodów dla samorządów – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

 -W wyniku tych zmian te dochody bieżące będą wyższe o 4,6 proc. Trudno o lepszy dowód, że zadbaliśmy o stan finansów samorządów w sposób właściwy – podkreślił premier Morawiecki.

Rząd od lat wspiera samorządy. Na przestrzeni kilku ostatnich lat – w okresie 2016-2020 w stosunku do lat 2011-2015 – sytuacja finansowa JST znacznie się poprawiła.

Łączne dochody w latach 2016-2020 to prawie 1,3 bln zł, co oznacza wzrost o ok. 40% w porównaniu do okresu 2011-2015. Wzrosły wszystkie kategorie dochodu:

 • 161 mld zł więcej dochodów własnych,
 • 40 mld zł więcej środków subwencji,
 • 152 mld zł więcej w ramach dotacji celowych.

Dzięki działaniom rządu nastąpił dynamiczny wzrost możliwości inwestycyjnych samorządów. Poprawił się wynik operacyjny budżetów JST o przeszło 50%. Skuteczne działania pozwalają realizować zadania publiczne dzięki czemu rośnie potencjał inwestycyjny poszczególnych samorządów.

Samorządowy Polski Ład – trzy podstawowe filary

Pierwszy filar – stabilizacja dochodów bieżących

– Samorządowy Polski Ład składa się z trzech podstawowych filarów. Pierwszy to stabilizacja dochodów bieżących. Aby dopomóc w tej stabilizacji, rząd przygotuje w ciągu 2 tygodni ustawę, w której przekażemy 8 mld zł jeszcze w IV kwartale na poczet wydatków przyszłorocznych –  tak, żeby stabilizować wydatki samorządów – zaznaczył szef rządu Mateusz Morawiecki.

Samorządy same zdecydują na co będą chciały przeznaczyć wydatki. Jak podkreślił premier algorytm będzie sprawiedliwy dla wszystkich samorządów – uwzględni różnicę dochodów pomiędzy bogatszymi i mniej zamożnymi gminami, miastami czy powiatami. W wyniku tej zmiany dochody bieżące będą wyższe w samorządach w przyszłym roku niż te zaplanowane 5 maja 2021 r.

Drugi filar – dalsza stabilizacja dochodów

Drugim filarem zaprezentowanym przez premiera Mateusza Morawieckiego jest dalsza stabilizacja dochodów. – Zaprezentowaliśmy mechanizm stabilizacji 1/12. Dochody zaplanowane tak, żeby w przewidywalny sposób wpadały do kasy jednostek samorządu terytorialnego. To coś, o co apelowali samorządowcy od dawna. Wprowadzamy odpowiednie mechanizmy w regułach fiskalnych oraz odpowiednie mechanizmy zaliczania inwestycji z udziałem środków unijnych –  tak, żeby ta reguła pozwoliła  na dynamiczny wzrost wydatków bieżących, a w szczególności wydatków inwestycyjnych.

Wdrożenie rozwiązań stabilizujących i wzmacniających finanse JST:

 • docelowe: pewne, przewidywalne dochody JST z tytułu PIT i CIT, reguła dochodowa zapewniająca długookresową stabilizację finansową JST, system wyrównawczy oparty na aktualnych dochodach roku bieżącego;
 • proinwestycyjne: nowa subwencja rozwojowa (inwestycyjna), środki z Rządowego Funduszu Polski Ład;
 • przejściowe: uelastycznienie zarządzania budżetami JST poprzez modyfikację reguł fiskalnych, wsparcie JST w 2021 r. dodatkowymi środkami w kwocie 8 mld zł na poczet realizacji zadań w 2022 r.

Docelowe rozwiązania stabilizujące

 • gwarantowany poziom dochodów JST z tytułu PIT i CIT co najmniej na poziomie roku poprzedniego – gwarancja dochodów dla samorządów;
 • wprowadzenie reguły stabilizującej dochody samorządów – dochody samorządowe będą mniej podatne na wahania cyklu koniunkturalnego oraz bardziej odporne na skutki zmian prawnych;
 • uproszczenie tzw. janosikowego i oparcie na aktualnych dochodach roku bieżącego – lepsze dopasowanie systemu do aktualnej sytuacji finansowej.

Trzeci filar – rozwój i inwestycje

– Trzeci filar to filar rozwojowy, inwestycyjny. To subwencja inwestycyjna, która będzie przekazywana samorządom co roku przez kolejne lata, do odwołania, którą jesteśmy w stanie wygospodarować dzięki stabilności finansów publicznych.  Po lipcu mamy 30 mld zł nadwyżki. Nasze skrupulatne działania – głównie uszczelniające, walczące z przestępstwami podatkowymi, doprowadziły do uszczelnienia finansów publicznych. Dzięki temu możemy dziś samorządowcom zaproponować Samorządowy Polski Ład składający się z tych trzech źródeł – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Rozwiązania proinwestycyjne:

 1. Wprowadzenie nowej części subwencji ogólnej – części rozwojowej:
 • stałe wsparcie JST w obszarze inwestycyjnym;
 • subwencja ustalana na podstawie zobiektywizowanego algorytmu, uwzględniającego poziom wydatków majątkowych JST oraz liczbę mieszkańców.
 1. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
 • zwiększenie skali inwestycji publicznych poprzez bezzwrotne dofinansowanie;
 • promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
 • wysokość wsparcia od 80 do 95 % wartości zadania.

Program Inwestycji Strategicznych to dziesiątki miliardów złotych na ważne inwestycje w całej Polsce. Dzięki tym funduszom samorządy będą mogły zrealizować inwestycje drogowe, kolejowe czy kulturalne.

om

Fot. gov.pl

Źródło:gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj