Wystawa ,,Dziedzictwo Romów – ze zbiorów prywatnych Pawła Lechowskiego”

0

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa udostępniła bezpłatny dostęp do wirtualnej wystawy  pt. ,,Dziedzictwo Romów – ze zbiorów prywatnych
Pawła Lechowskiego” .

Dziedzictwo kulturowe Romów jest bardzo bogate

Wystawa ma duże walory edukacyjne, a jednym z głównych jej celów jest przybliżenie dorosłym, młodzieży i dzieciom różnorodnych
aspektów dziedzictwa kulturowego Romów. Nadzór merytoryczny nad wystawą pełni pani dr hab. Ewa Kocój, profesor nadzwyczajna
Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytut Kultury UJ).

Wystawa prezentuje zbiory Pawła Lechowskiego stanowiące jedną z największych polskich prywatnych kolekcji poświęconych Romom. Wystawa podzielona jest na osiem części, przedstawiających różnorodną problematykę: życie taborowe, profesje (m.in. kowalstwo, kotlarstwo, blacharstwo, jubilerstwo, drzewiarstwo, wróżbiarstwo),   stroje, elementy religijności, historię migracji rumuńskich Romów do Polski, przykłady  sztuki plastycznej tworzonej przez Romów i sztuki ,,gadziów”, której tematem są Romowie.

Paweł Lechowski – etnolog z pasją

Paweł Lechowski, znany w środowisku etnolog i cyganolog, od lat 60. XX wieku gromadzi artefakty  mniejszości romskiej pochodzące z Polski oraz innych krajów Europy, głównie Rumunii, Bułgarii, Słowacji i Ukrainy.  Przedstawiana kolekcja stanowi pasję życia kolekcjonera i zawiera  kilka tysięcy fotografii i filmów, wiele starych rycin, obrazów, strojów oraz przedmiotów związanych ze sztuką,  profesjami i codziennym życiem Romów.

Ilustracje z merytorycznym komentarzem

Organizowana wystawa online prezentuje łącznie 100 ilustracji, a każdej z nich towarzyszy obszerna narracja podejmująca różne aspekty tego dziedzictwa. Teksty zawierają często mało znane,  a czasem zupełnie nowe treści dotyczące dziedzictwa kulturowego  mniejszości romskiej. Wirtualnej wystawie towarzyszy prezentacja  historii twórcy kolekcji wzbogacona zdjęciami artefaktów pochodzących z jego  kolekcji. Zawiera też  krótki biogram twórcy kolekcji. Znajdują się one na głównej stronie kolekcji Pawła: https://www.fundacjapd.pl/pawel-lechowski

Organizację wystawy dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu ,,Kultura w sieci”.  Wirtualna wystawa
została przygotowana przez Fundację Przestrzenie Dziedzictwa z Krakowa.

om

Fot. ŚUW

Źródło:https://www.fundacjapd.pl/116a

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj