Naruszanie praw pracowniczych i konstytucyjnych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie

0

Czy pracodawca może nie zdawać sobie sprawy z konsekwencji jakie grożą za naruszanie praw pracownika? Co w sytuacji gdy naruszanie praw pracowniczych następuje w Regionalnej Izbie Obrachunkowej , której prezes pełni równocześnie funkcję prezesa Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych? Tymczasem nieprzestrzeganie  praw pracownika może stać się wykroczeniem, podlegać karze grzywny lub w określonych sytuacjach może podlegać karze pozbawienia wolności.

Kodeks pracy reguluje zarówno obowiązki pracownika, jak i jego prawa. Łamanie praw pracowniczych nie należy do sytuacji rzadkich. Pracodawcy nie przestrzegają regulacji prawnych na bardzo różnych płaszczyznach, które dotyczą różnych sfer życia zawodowego.

W Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie od kilku lat dochodzi do naruszenia prawa ze strony pracodawcy. Pokrzywdzeni bezprawnym działaniem pracownicy walczą o swoje prawa przed sądami. Zapadają wyroki o przywrócenie do pracy lub wypłatę odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę. Zasądzane odszkodowania lub przywracanie do pracy okazuje się tylko połowicznym zwycięstwem pracowników. Pracodawca, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dzięki uprzywilejowanej pozycji wynikającej ze stosunku pracy czuje się bezkarny i podejmuje działania zmierzające do notorycznego pozbawiania pracowników prawa do pracy w RIO otrzymanego w wyniku prawomocnego wyroku. Pracownik przywrócony do pracy przez sąd, zostaje ponownie zwolniony dyscyplinarnie przez prezesa RIO.

Tymczasem pracodawca powinien mieć się na baczności częściej niż się to nam zazwyczaj wydaje, ponieważ wiele jego działań może zostać zakwalifikowanych jako wykroczenie, a nawet przestępstwo. Konsekwencjami mogą być sankcje wynikające nie tylko z Kodeksu pracy, ale także Kodeksu karnego.

Ponadto, zgodne z art. 31 ust. 2 Konstytucji każdy obowiązany jest szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Nakaz ten obowiązuje w związku z tym także w zakresie stosunku prawnego wiążącego pracownika z pracodawcą. Tymczasem, żaden przepisy prawa nie zezwala pracodawcy na zwolnienie dyscyplinarne pracownika, który w ramach działalności społecznej prowadzi działalność na rynku mediów lokalnych. A tylko to czyniłoby działania pracodawcy w tym zakresie działaniami legalnymi.

Zasadą jest bowiem korzystanie z wolności społecznej lub wyrażania poglądów, wyjątkiem określonym przez prawo jest natomiast nakaz powstrzymania się od ich wyrażania.

Sytuacja pracowników zatrudnionych w RIO uległa pogorszeniu od czasu wniesienia zarzutów karnych wobec Prezesa Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Sprawy karne jakie ma wytoczone Prezes komentuje na na BIP RIO Kraków, w negatywny sposób wpływają na sytuację i wizerunek wszystkich regionalnych izb i ich pracowników. Sprawa prezesa RIO stała się już tematem ogólnopolskim także z powodu ataków na przedstawicieli mediów , które publikują fakty dotyczące spraw karnych toczących się przeciwko prezesowi RIO w Krakowie. Czy problemy w RIO W Krakowie są wynikiem nadużywania władzy przez prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie i prezesa Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych?

om/Arch./mat. własny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj