Zarzuty karne dla Prezesa RIO w Krakowie negatywnie rzutują na wizerunek regionalnych izb i ich pracowników

0

W dniu 28 października 2022 r.,wpłynęło pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku stanowiące wniosek o udzielenie, w trybie dostępu do informacji publicznej, odpowiedzi na pytania dotyczące postępowań sądowych i prokuratorskich prowadzonych wobec Pana Mirosława L. – Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izby Obrachunkowych. Wnioskodawca zwracał się o informację zawierającą konkretne działania podjęte przez Zastępcę Przewodniczącego oraz członków Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych mające na celu „odcięcie osoby Przewodniczącego KRRIO i jego prywatnych spraw od regionalnych izb obrachunkowych”. Odpowiedź podpisana przez Zastępcę Przewodniczącego Krajowej Rady  Regionalnych Izb Obrachunkowych p. Luizę Budner -Iwanicką, zawiera informację iż działania w tej sprawie nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 902), gdyż nie są związane z wykonywaniem zadań publicznych, w ramach przysługujących
ww. podmiotom zadań i kompetencji publicznoprawnych.

Trudno zgodzić się z taka opinią. Realizacja zadania publicznego przez Regionalne Izby Obrachunkowe polega na kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych podmiotów samorządowych. Wszak przypadek, gdy przemocowcem, zdaniem żony i prokuratury, jest szef tak ważnej państwowej instytucji, jest szczególnie niepokojący.

Z treści pisma skierowanego przez pracowników regionalnych izb obrachunkowych wynika, że oczekują zajęcia zdecydowanego stanowiska w sprawie, „gdyż jest bardzo krzywdząca dla pozostałych pracowników regionalnych izb obrachunkowych. Insynuacje, poprzez sprawę Pana Prezesa RIO w Krakowie, które pojawiły się w mediach, i które Pan Przewodniczący KR RIO komentuje na BIP RIO Kraków, w negatywny sposób wpływają na wizerunek wszystkich regionalnych izb i ich pracowników”.

W dalszej części listu, pracownicy piszą: „Od osób zajmujących stanowiska kierownicze a tym bardziej prezesów, a zwłaszcza przedstawiciela regionalnych izb obrachunkowych, Przewodniczącego KR RIO wymagane jest spełnianie najwyższych standardów zawodowych, etycznych i posiadanie nieposzlakowanej opinii. Po ostatnich „wydarzeniach medialnych”, a następnie przedstawieniu zarzutów przez prokuraturę zasadne byłoby odsunięcie się w cień osoby Przewodniczącego KR RIO. Jaki autorytet mają regionalne izby obrachunkowe, których prezesi co jakiś czas są negatywnymi bohaterami mediów. Dlaczego takie osoby mają nas reprezentować przed Sejmem, Premierem, MSWiA. Prosimy Krajową Radę RIO o zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie i zdecydowane odcięcie się od tej bulwersującej opinię publiczną sprawy.

Problemy Prezesa krakowskiej RIO zostały dostrzeżone i będą przedmiotem obrad na najbliższym posiedzeniu Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, które planowane jest w pierwszej połowie grudnia bieżącego roku.

om/Arch./mat. własne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj