Gmina Mogilany: Potrzebny wóz bojowy dla OSP Konary!

0

Ochotnicza Straż Pożarna w Konarach chroni przed skutkami pożarów i udziela pomocy w akcjach ratowniczych.

Wspiera podczas gminnych imprez, akcji charytatywnych czy edukacyjnych. Pełnią nieodpłatnie swoją służbę z pełnym poświęceniem dla mieszkańców. Dlaczego zatem, wójt i równocześnie Prezes Zarządu Gminnego OSP w Mogilanach uniemożliwia otrzymanie środków zewnętrznych na zakup nowego lekkiego wozu bojowego?

OSP w Konarach ma na wyposażeniu jeden 36-letni samochód bojowy. Druhowie aktywnie starają się o uzyskanie zewnętrznego dofinansowania. To z Ich inicjatywy na spotkaniu w Konarach w październiku 2021 r. wicemarszałek Województwa Małopolskiego p. Łukasz Smółka w bezpośredniej rozmowie z wójtem Gminy p. Piotrem Piotrowskim poinformował o potrzebie zapewnienia w budżecie środków na pokrycie połowy kosztów zakupu wozu bojowego dla OSP Konary, a wtedy będzie możliwość aplikowania o promesę na środki zewnętrzne będące w dyspozycji samorządu województwa. Tylko deklaracja władz samorządowych o zabezpieczeniu w budżecie gminy środków finansowych jest warunkiem procedowania wniosku o dofinansowanie zakupu pojazdu bojowego. O tym informował Wójta Gminy Mogilany wicemarszałek Województwa Małopolskiego p. Łukasz Smółka.

Wójt miał zapewnić wicemarszałka o zabezpieczeniu środków w budżecie, ale słowa nie dotrzymał. Środków w budżecie nie zarezerwował, czym skutecznie uniemożliwił otrzymanie druhom z Konar znacznych środków na zakup wozu bojowego.

Jedna osoba blokuje działania z dwóch funkcji, wójta i prezesa gminnego OSP ?

Prezesem Zarządu Gminnego OSP w Mogilanach jest wójt gminy Mogilany. Według mieszkańców, wyróżnia się tym spośród wszystkich mieszkańców, że czasami przebiera się w strój galowy strażaka. Spośród strażaków wyróżnia się tym, że niekiedy przebiera się w mundur strażacki, ale nigdy nie uczestniczył w akcji , bo po prostu nie jest strażakiem, nie ma doświadczenia, bo nie przeszedł podstawowych szkoleń.

W myśl art. 32 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym ochotniczych straży pożarnych, ponosi gmina.

Organem stanowiącym w gminie jest Rada Gminy złożona z Radnych. Rada gminy stanowi o kierunkach działania wójta, które jej zdaniem służą ochronie przeciwpożarowej

Organem wykonawczym jest Wójt, podejmuje określone działania w tym zabezpiecza niezbędne środki w budżecie gminy na zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w całej gminie.

Niewiedza czy zła wola?

Środki w budżecie Gminy Mogilany na częściowe pokrycie kosztów zakupu wozu bojowego dla OSP Konary nie zostały zarezerwowane. Sytuacja jest zaskakująca, gdyż wcześniej Wójt zapewniał , że zarezerwuje takie środki.

W jesieni wypłacono z wyrównaniem podwyżki wynagrodzenia wójta i diet radnych. W powyższych okolicznościach nie może być mowy o braku środków w kasie gminnej. Wystarczyło zrezygnować z podwyżek dla wójta i radnych i środki już by były. Większość radnych gminy zapewniała na komisji przed uchwalaniem budżetu , że z takimi środkami w tej wysokości nie będzie żadnego problemu. Mieszkańcy podejrzewają, że motywem jest zła wola i brak elementarnej wiedzy.

Z informacji jakie przekazali mieszkańcy naszej redakcji, wynika, że p. Piotr Piotrowski może nie mieć przeszkolenia i doświadczenia jako druh, co zapewne ma wpływ na problemy w funkcjonowaniu OSP w gminie Mogilany opisywane na przestrzeni lat przez lokalne media. http://mogilany.info/aktualnosci/1-aktualnosci/469-nagla-kontrola-w-osp-konary-druhowie-dali-rade. http://www.mogilany.info/aktualnosci/1-aktualnosci/454-kolejne-zamieszanie-w-osp

Czy p. Wójt nie posiada wiedzy o potrzebie zakupu wozu dla OSP Konary? Najwyraźniej posiada taką wiedzę, skoro zapewniał p. Wicemarszałka o zabezpieczeniu części kwoty w budżecie na 2022 r.

Jak dzielone są pieniądze z kasy gminnej na różne OSP ?

Strażnica dla OSP Włosań powstała za kwotę ponad 2,5 mln złotych. Środków zewnętrznych wójt uzyskał zaledwie ok. 50 tys. złotych , co stanowi ok. 2 % całej inwestycji. Ze środków własnych pokryto 98 proc. Strażnica jest duża i generuje duże koszty utrzymania, ale może o taką strażacy z Włosani zabiegali i taka była im potrzebna.

Strażacy z OSP w Konarach starali się od kilkudziesięciu lat o poprawę warunków socjalnych i wystarali się bo za Radnych Gminy poprzedniej kadencji udało się wybudować świetlicę , nowy obiekt z zapleczem sanitarnym dla strażaków. Obiekt jest skromny, ( wybudowany za kwotę ok. 350tyś. zł), ale funkcjonalny, nie generujący zbędnych kosztów eksploatacyjnych. Wszyscy działają społecznie i z pełnym zaangażowaniem. Teraz potrzebują by wójt zabezpieczył w budżecie część kwoty na zakup lekkiego wozu bojowego, a wójt odmawia. Tymczasem to deklaracja władz samorządowych o zabezpieczeniu w budżecie gminy środków finansowych jest warunkiem procedowania wniosku o dofinansowanie zakupu pojazdu bojowego.

Sytuacja dla mieszkańców jest niezrozumiała. Za kadencji p. Piotrowskiego zakupiono ze środków gminnych i zewnętrznych trzy wozy bojowe; dwa dla OSP Mogilany i jeden dla OSP Buków. Pomimo, że istnieją możliwość uzyskiwania dodatkowych środków na zakup sprzętu bojowego, gmina z tego nie korzysta i kupuje samochody ze środków własnych ( zapis w WPF na kilka lat) Przy zakupie tych samochodów w budżecie p. Piotrowski zarezerwował całość kwoty, dla OSP Konary odmówił zarezerwowania nawet części. Czym się kieruje?

Środków zewnętrznych na zakup wozu bojowego jest sporo. Jednak bez zabezpieczenia choćby części kwoty w budżecie gminy, druhowie z OSP Konary nie otrzymają tych środków. W dniu 04 maja upłynął kolejny termin do składania wniosków o aplikowanie o środki na zakup wozu bojowego. Strażacy z OSP w Konarach cierpliwie czekają i są zawsze w gotowości w niesieniu pomocy potrzebującym, oby ten stary 36 letni pojazd , który mają na stanie nie odmówił posłuszeństwa w momencie wyjazdu do akcji ratowania życia lub mienia mieszkańców.

om/Fot.OSP Konary/Źródło:mat. własny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj