Małopolska: Jeszcze więcej wsparcia dla dzieci i młodzieży!

0

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o zwiększeniu z 30,5 mln zł na 51 mln zł środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów związanych ze wsparciem małopolskich rodzin.

Dzięki tej decyzji wsparcie ze środków unijnych otrzyma 8 dodatkowych projektów z listy rezerwowej w Poddziałaniu 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wobec tego w niniejszym konkursie do 26 zwiększy się liczba projektów wybranych.

Dzięki uruchomieniu przez ZWM dodatkowych środków w Małopolsce zostaną utworzone 4 nowe placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz zostanie rozszerzona oferta świadczonych usług w  4 istniejących placówkach wsparcia dziennego.

Placówki zapewniają dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań (np. nauka pływania, jazdy na nartach). W projektach oferowane jest również wsparcie specjalistyczne, m.in. organizacja zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjnych, logopedycznych.

Podejmowane przez beneficjentów działania są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. Pomoc skierowana do dzieci i młodzieży odgrywa obecnie ogromną rolę i jest szczególnie istotna w pandemicznej rzeczywistości.

Placówki wsparcia dziennego

We wszystkich dotychczasowych konkursach organizowanych w ramach poddziałania 9.2.1, typ projektu C, wybrano łącznie 103 projekty o wartości dofinansowania ponad 201 mln zł.

W wyniku przedsięwzięć realizowanych ze środków unijnych powstało w naszym województwie aż 236 nowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. To spektakularny efekt  Programu Regionalnego!

Więcej informacji na temat naboru oraz jego aktualne wyniki znajdują się na stronie internetowej programu.

om

Fot. malopolska.pl

Źródło:malopolska.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj