Policja w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie?

0

Jeszcze w grudniu w mediach pojawiły się informacje o niepokojących działaniach prezesa RIO w Krakowie i równocześnie przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.  „Mirosław Legutko, przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, został nagrany podczas ustalania z urzędniczką podkrakowskiej gminy warunków kontroli. Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, szef małopolskiej RIO zwraca się do skarbniczki „myszko”, a kobieta pytana o cel rozmowy odpowiada mu, że dzwoni towarzysko, ale też „troszeczkę interesownie” – tak opisuje Onet sytuację panującą w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. Pisaliśmy o tym tutaj.

W dniu 31 grudnia 2021 r. na polecenie Prezesa RIO został wezwany patrol policji. Powodem interwencji miała być… obecność pełnomocnika jednego z członków kolegium izby, który na wyznaczone przez Prezesa spotkanie przybył razem ze swoim mocodawcą.

Obecność pełnomocnika została została potraktowana przez Prezesa RIO jako naruszenie prawa. Po interwencji policji pełnomocnik wraz ze swoim mocodawcą opuścili gabinet Prezesa RIO i zaplanowana rozmowa się nie odbyła. Działania Prezesa RIO i interwencja policji odbyła w obecności prawnika RIO w Krakowie.

Obecność pełnomocnika stanowi przestępstwo?

Pełnomocnik jest osobą fizyczną, która posiada uprawnienie do działania w imieniu i ze skutkiem prawnym dla swojego mocodawcy. Ustanowienie pełnomocnika następuje poprzez jednostronne wyrażenie oświadczenia woli.

Czy obecność pełnomocnika i Jego mocodawcy w miejscu i czasie wyznaczonym na spotkanie przez Prezesa RIO stanowi uzasadniające interwencję Policji?

Jeśli nie było przestępstwa to wezwanie na polecenia Prezesa RIO policji było wywołaniem niepotrzebnej czynności policji, co stanowi wykroczenie podlegające karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.

Według wiedzy jak posiada redakcja, wezwany członek kolegium izby wskazuje w pismach do pozostałych członków kolegium i prezesa nieprawidłowości w funkcjonowaniu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, zatem powody dla których została wezwana policja powinny zostać skrupulatnie wyjaśnione.

Prezes RIO sprawuje urząd w sposób budzący zaniepokojenie?

Jak przyznaje prezes Legutko w rozmowie z „Wyborczą”, jego nominacja na szefa małopolskiego RIO wywoływała duże zamieszanie.

Również sposób działania RIO pod przewodnictwem prezesa Legutki budzą wątpliwości. Informacje przekazane w rozmowie z dziennikarzami „Gazety Wyborczej” , iż „bezpośrednie, w tym telefoniczne kontakty z Izbą ze strony jednostek samorządu terytorialnego stanowią codzienną praktykę z uwagi na charakter zadań realizowanych przez Izbę. (…) Odnosi się to również do kontaktów ze skarbnikami tych jednostek, które są aktualnie kontrolowane, lub mają być kontrolowane w najbliższej przyszłości”. Takie oświadczenie może budzić pewne wątpliwości. Zgodnie z art. 14 kpa sprawy należy prowadzić i załatwiać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej.

Kolejne wątpliwości budzi charakter nagranej rozmowy miedzy prezesem RIO a kontrolowana skarbniczką. Prezes RIO zwraca się do skarbniczki „Myszko”, a skarbniczka do Prezesa „kochany”.

Jak wskazują autorzy publikacji, Prezes RIO potwierdził fakt poszukiwania autora nagrań, by przy autoryzacji wykreślić tę część swojej wypowiedzi.

Powyższe działania i wypowiedzi Prezesa RIO w Krakowie wywołały negatywne społeczne skutki w postaci podważenia autorytetu RIO jako organu kontrolnego. Charakter kontaktów z kontrolowaną skarbniczką jest zaskakujący, a wykreślenie w trakcie autoryzacji wypowiedzianych wcześniej słów, tworzy niejasną zmienność wskazywanych przez Prezesa faktów.

W tej sytuacji niespodziewane wezwanie przez Prezesa Rio i prawnika, jednego z członków Kolegium w dniu 31 grudnia 2021 r. , spowodowało przybycie z ustanowionym pełnomocnikiem w osobie współmałżonka. Tym bardziej, że oprócz Prezesa w gabinecie czekał także prawnik RIO.

Co było powodem wezwania pojedynczego członka kolegium Izby na rozmowę w obecności prawnika RIO?

Z jakiego powodu prezes Legutko wezwał policję z powodu obecności pełnomocnika członka kolegium Izby?

Pytania i treść artykułu wyślemy do odpowiednich organów. Otrzymane odpowiedzi opublikujemy.

om

Fot. malopolska.uw.gov.pl

Źródło: pl.wikipedia.org, onet.pl, mikroporady.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj