Mecenat Małopolski – I edycja 2022!

0

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza pierwszy w 2022 roku konkurs na realizację zadań z dziedziny kultury. O wsparcie finansowe mogą starać się m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia czy spółdzielnie socjalne, które organizują wydarzenia kulturalne, wspierające tożsamość lokalną i regionalną, promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych z Małopolski.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W ramach konkursu wspierane będą zadania wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski poprzez:

 • realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturalne Małopolski, takich jak np. koncerty, wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy,
 • rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury,
 • polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą,
 • utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną szczególnie poprzez wspieranie folkloru i tradycyjnych zespołów muzycznych i orkiestr, z wyłączeniem zakupu strojów regionalnych,
 • zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego,
 • promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę,
 • zachęcające do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych
 • wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP.
 • om
 • Fot.malopolska.pl
 • Źródło:malopolska.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj