Kraków przystępuje do programu „Stop Smog”!

0

Miasto zawarło porozumienie na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, przystępując do realizacji programu „Stop Smog”. Na jego realizację w latach 2022-2024 przeznaczono 50 mln zł, z czego 15,5 mln zł stanowią środki własne Gminy Miejskiej Kraków.

Program„Stop Smog” skierowany jest do osób objętych ubóstwem energetycznych, tj. najmniej zamożnych gospodarstw domowych w gminie. Ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach jednorodzinnych.

Miasto planuje, że dzięki środkom z programu uda się przeprowadzić wymianę 750 nieefektywnych źródeł ciepła oraz prawie 300 termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Przedsięwzięcia niskoemisyjne, na które może zostać udzielone dofinansowanie obejmują:

  • likwidację urządzeń grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych oraz przyłączenie budynku jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej lub gazowej
  • termomodernizację budynku jednorodzinnego oraz likwidację urządzeń lub systemów grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych oraz przyłączenie do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej lub gazowej
  • likwidację urządzeń lub systemów grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych, dostęp do pompy ciepła oraz zainstalowanie innego OZE
  • termomodernizację oraz likwidację urządzeń lub systemów grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych, dostęp do pompy ciepła oraz zainstalowanie innego OZE
  • termomodernizację budynku jeśli równocześnie istniejące urządzenia lub systemy grzewcze spełniają standardy niskoemisyjne albo budynek jest przyłączony do sieci ciepłowniczej, gazowej lub elektroenergetycznej.

Wysokość dofinansowania w programie wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu „Stop Smog” mogą być osoby, których dochód miesięczny, na jednego członka gospodarstwa domowego, nie przekracza 2189,04 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1563,60 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Ponadto beneficjent musi m.in.: być właścicielem lub współwłaścicielem lub posiadaczem samoistnym lub współposiadaczem samoistnym budynku będącego przedmiotem inwestycji, faktycznie zamieszkiwać lokal/budynek objęty przedsięwzięciem oraz złożyć do gminy wniosek o zawarcie umowy na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

om

Fot. Arch.

Źródło:krakow.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj