Rozwój Małopolski Zachodniej!

0

Nasz region wspiera projekty sprawiedliwej transformacji energetycznej. Wideokonferencja podsumowała dwuletnie działania w ramach unijnego projektu START.

Profil regionalny Małopolski Zachodniej, zawierający społeczne i przemysłowe konteksty odchodzenia od gospodarki węglowej, raporty na temat możliwości rozwoju klastrów energii czy roli kobiet w transformacji, to tylko niektóre z efektów wsparcia małopolskich projektów pilotażowych. Łagodzą one społeczno–gospodarcze skutki transformacji energetycznej w regionie.

W ramach unijnej inicjatywy START, pracowali nad nimi eksperci Platformy Regionów Węglowych w Transformacji. Podczas konferencji on-line uczestnicy projektu podsumowali wyniki blisko dwuletniej (październik 2019) współpracy.

Małopolska, jako jeden z zaledwie siedmiu regionów w Europie, została zakwalifikowana do Projektu START, unijnej Platformy Regionów Węglowych w Transformacji. Projekty pilotażowe mogą być finansowane w ramach Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, przygotowanego na poziomie Unii Europejskiej (UE). To właśnie w Małopolsce Zachodniej działają dwie kopalnie węgla kamiennego: KWK Brzeszcze i KWK Janina w Libiążu, zatrudniające łącznie około czterech tysięcy pracowników oraz elektrownia węglowa w Trzebini.

24 czerwca 2021 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej, zawierający m.in. wskazanie rejonów najbardziej narażonych na negatywne oddziaływania planowanych zmian oraz diagnozę wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych tzw. dekarbonizacji (procesu systematycznego ograniczeniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery).

1 stycznia bieżącego roku w naszym regionie rozpoczęła się realizacja projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA. Jego głównym celem jest wdrażanie działań w zakresie ograniczenia zmian klimatu, wyznaczonych w Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Energii.

Do zadań LIFE-IP EKOMALOPOLSKA należy m.in. niskoemisyjna transformacja rynku urządzeń grzewczych i związane z tym tworzenie zielonych miejsc pracy, przygotowanie scenariuszy redukcji emisji gazów cieplarnianych na lata 2030 i 2050, a także wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na poziomie lokalnym i budowanie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń w tym zakresie. Ostatni cel realizuje m.in. sieć 22 działających w małopolskich powiatach doradców d.s. klimatu i energii.

om

Fot. malopolska.pl

Źródło: malopolska.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj