Małopolska: „Czy skarga na wojewodę ugrzęzła w Kancelarii Premiera”?

0

Podstawowym organem administracji państwowej zobligowanym do sprawowania nadzoru nad stanowieniem prawa przez gminy jest wojewoda. Od kompetencji i sprawności działania Wojewody zależy skuteczne zarządzanie państwem jako całością. Rzetelny nadzór wyeliminować powinien wszelkie patologie władzy na poziomie gmin.

Zarzuty „naruszenia ustawy o samorządzie gminnym wobec jednego z radnych Czernichowa, mówił o zakupach, jakich dokonywały jednostki organizacyjne gminy Czernichów, w tym urząd gminy, w sklepie radnego Kędzierskiego w Rybnej wykazywanym w oświadczeniach majątkowych radnego jako jego jednoosobowa działalność gospodarcza. Wojewoda otrzymał skany faktur poświadczających te zakupy z argumentacją, że ustawa zabrania radnemu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której sprawuje mandat radnego, a taki zakup jest od strony formalnej transakcją dokonywaną z wykorzystaniem mienia gminy. Ustawa mówi, że w takim przypadku radny powinien zrzec się mandatu albo ten mandat ma być wygaszony przez radę gminy lub wojewodę. Wojewoda małopolski nie uznał tej argumentacji, twierdząc, że jeśli działalność gospodarcza radnego Kędzierskiego prowadzona jest na zasadzie powszechnej dostępności dla wszystkich mieszkańców, nie narusza się art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Wojewoda przyjął, że radny nie korzystał z uprzywilejowanej pozycji w porównaniu z innymi podmiotami. Pominął oczywisty fakt, że elementem uprzywilejowania na rynku jest również wiedza o firmie, jaką dysponuje klient tejże firmy, np. sklepu, iż jej właścicielem jest miejscowy radny, a więc człowiek, z którym opłaca się mieć lepsze relacje niż z kimś innym oferującym takie same towary” czytamy w Wiadomościach Czernichowskich.

Zastrzeżenia mają budzić również oświadczenia majątkowe radnego Kędzierskiego.

„Nie jest to materia pozostająca wyłącznie w gestii wojewody, ale też prokuratury, bowiem podanie w oświadczeniu nieprawdy lub zatajenie prawdy powoduje – zgodnie z art. 24l ustawy o samorządzie gminnym – odpowiedzialność na podstawie art. 233 §1 Kodeksu karnego penalizującego zatajenie prawdy lub zeznanie nieprawdy w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy”napisano w Wiadomościach Czernichowskich.

„Nie mam przekonania, że służby prawne wojewody dokonały rzetelnej i profesjonalnej weryfikacji oświadczeń radnego. Można by się tego dowiedzieć, uzyskując wgląd w dokumentację postępowania prowadzonego przez wojewodę. Jednak wniosek o taki wgląd w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej został przez wojewodę odrzucony. Wojewoda uzasadnił odmowę tym, że wniosek jakoby „wymagał stworzenia informacji jakościowo nowejczytamy w Wiadomościach Czernichowskich. 

Skarga w tej sprawie miała wpłynąć do Kancelarii Premiera jeszcze w kwietniu, jednak nadal nie została rozpatrzona.

O problemach z nadzorowaniem przez Wojewodę gmin małopolskich już wcześniej pisaliśmy na przykładzie gminy Mogilany.

Kiedy radni Gminy Mogilany w 2018 r. zwrócili się do Wojewody Małopolskiego z wnioskiem o wprowadzenie komisarza przedstawili szereg konkretnych zarzutów pod adresem urzędującego wójta. Gmina komisarza się jednak nie doczekała. Narastające problemy w samorządzie Mogilańskim coraz częściej zauważają mieszkańcy i Wojewoda, który wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Mogilany w sprawie zmiany studium.

om

Fot. Arch.

Źródło:wiadomoscigminneczernichowskie.pl, mat. własne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj