Kraków: Zapobieganie podtopieniom na terenie miasta!

0

Kraków zintensyfikował w ostatnim okresie współpracę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie rozwiązań przeciwpowodziowych koniecznych do podjęcia w obrębie całego miasta.  

– Na licznych spotkaniach, które w ostatnim czasie miały miejsce z Wodami Polskimi, również z udziałem mieszkańców Krakowa w kontekście rozwiązań powodziowych na rzece Serafie, Wildze, Bibiczance i Potoku Sudół Dominikański, została potwierdzona wola władz miasta odnośnie  współfinansowania zadań przeciwpowodziowych realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – podkreśla sekretarz miasta Antoni Fryczek.

– Trzeba w tym kontekście zauważyć, że zarządzającym nieruchomościami jest właśnie PGW Wody Polskie i tylko ta jednostka może w tym obszarze prowadzić działania inwestycyjne. Szereg zadań zostało już zaplanowanych w obrębie cieków: Serafa czy Drwinka. Kolejne będą przedmiotem dalszej współpracy. Zostały już wyznaczone terminy dla konkretnych działań i w najbliższych tygodniach będą one rozliczane –uzupełnia sekretarz.

Należy podkreślić, że planowane jest utworzeniu zespołu zadaniowego, który zakresem działania obejmie cały obszar miasta. Celem pracy zespołu będzie wypracowanie rozwiązań umożliwiających maksymalne zabezpieczenie mieszkańców miasta przed powodzią lub zalaniem wodami opadowymi. Planowane jest, aby w skład zespołu wchodzili m.in. przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Kraków w świetle obowiązujących przepisów może podejmować samodzielnie pewne działania doraźne w obrębie wód płynących, ale wyłącznie związane z usuwaniem skutków powstałych już zagrożeń powodziowych. Zadania w tym obszarze stały się przedmiotem m.in. prac powołanego zespołu ds. problemów powodziowych mieszkańców Bieżanowa z udziałem przedstawicieli mieszkańców i Rady Dzielnicy XII.

om

Fot.Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Źródło: krakow.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj