Kraków: Efektywny transport miejski?

0
mpk.krakow.pl

Radni z Komisji Infrastruktury dyskutowali m.in. o działaniach na rzecz zwiększenia efektywności transportu w Krakowie.

– Zrównoważona mobilność to harmonijne łączenie, uzupełnianie i usprawnianie przemieszczania się pieszo, rowerem, komunikacją miejską, a także pociągiem podmiejskim czy dalekobieżnym, aby zapewnić atrakcyjną alternatywę do podróży samochodem – mówił do radnych Łukasz Gryga, dyrektor wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu. Zaznaczał, że codziennie do Krakowa wjeżdża prawie 250 tys. pojazdów, a na 1000 mieszkańców przypada 700 samochodów. W ramach działań długoterminowych przewidziane jest: wdrażanie idei miast 15 minutowych, wdrażanie rozwiązań technologicznych wspomagających podróżowanie różnymi środkami transportu, budowa brakującej infrastruktury transportowej (drogi, linie tramwajowe ścieżki dla rowerów, chodniki itp.), zakup nowego, ekologicznego taboru transportu zbiorowego czy integracja transportu w ramach Metropolii Krakowskiej. Powstał też Zespół ds. koordynacji działań podejmowanych w obszarze dróg publicznych celem zapewnienia płynności ruchu drogowego, którego członkowie spotykają się raz w miesiącu lub raz na 2 miesiące.

W trakcie dyskusji była też mowa o wzbudzającej emocje ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Grzegórzeckiej. – Na razie ścieżka zostaje, a samochody nadal będą poruszać się po torowisku. W sprawie tego, jak docelowo ma wyglądać ruch w tym miejscu odbędą się konsultacje społeczne, które trwać będą od 6 do 29 października – mówił Łukasz Gryga. Radny Michał Starobrat zwracał uwagę, że nie będzie efektywnej komunikacji miejskiej bez równoległego rozwoju dróg, chodników i ścieżek rowerowych. I podawał przykład ul. 8 Pułku Ułanów, której powstanie trwa jego zdaniem o wiele za długo. – A jest to bardzo ważna ulica dla południa Krakowa – dodawał radny. Z kolei Jacek Bednarz, przewodniczący Komisji podkreślał, że efektywny transport to temat wielowątkowy i radni z pewnością będą do niego powracać na posiedzeniach Komisji.

Pozytywną opinię Komisji otrzymały projekty uchwał w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (druk nr 2186); uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków” (druk nr 2194) oraz ustalenia dla Prezydenta Miasta Krakowa kierunków działania dotyczących podjęcia niezbędnych działań, prac i środków zapobiegających powodziom, podtopieniom i zalaniom na terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały (według druku nr 2167).

om

Fot. Arch.

Źródło:krakow.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj