Minister Paweł Szefernaker: „Chcemy usprawnić działalność kontrolną RIO!”

0

RIO dostaną większe uprawnienia kontrolne w podległych lokalnym włodarzom instytucji, w tym spółek, zmiany w procedurze zatrudniania prezesów Izb, informatyzacja i poprawa systemu pracy w RIO, tak by była atrakcyjna dla pracowników, kontrolerów, analityków – takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych.

Dotychczas spółki komunalne nie podlegały kontroli RIO, dlatego mogły być tam ukrywane długi samorządów. Kolejna zmiana dotyczy obsadzania stanowisk prezesów izb. Obecnie kandydatów, w drodze konkursu, wybiera kolegium izby. Następnie prezesa powołuje premier, na wniosek szefa MSWiA. Projekt przewiduje ogólnokrajowe konkursy organizowane przez komisję powoływaną przez premiera. W jej skład wchodziliby m.in. przedstawiciele RIO, Ministerstwa Finansów, MSWiA i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Projekt przewiduje informatyzowanie RIO , także pod kątem możliwości zdalnej kontroli gmin.

– Ta ustawa nie jest przeciwko komukolwiek, ona jest po to, by samorządy   nie wpadały w finansowe pułapki – zapewnia Paweł Szefernaker.

Projekt ustawy umożliwia usprawnienie działalności kontrolnej izb, także przez wyrównanie poziomu zinformatyzowania – korzystając także ze środków perspektywy unijnej 2021–2027 r.

Poszerzenie zakresu kontroli o spółki komunalne, pozwoli na transparentność gospodarki finansowej samorządów. Obecnie zdarza się, że długi samorządów są ukrywane na przykład w spółkach miejskich, które nie są kontrolowane przez izby.

Projekt zakłada usprawnienie i uatrakcyjnienie systemu pracy w RIO, tak by był bardziej atrakcyjny dla pracowników, kontrolerów, analityków. Celem zmian ma być zachęcenie do pracy w izbach najlepszych specjalistów.

-Zależy nam, by była to mocna instytucja, która kontroluje, ale i wspiera samorządy w dobrym gospodarowaniu. Zależy nam na realnym wzmocnieniu regionalnych izb obrachunkowych. Polepszenie warunków płacowych byłoby takim wzmocnieniem. RIO musi mieć większe kompetencje związane z przeprowadzaniem kontroli w samorządzie. Co więcej, powinna to być możliwość działania skoordynowanego i na miarę XXI wieku. RIO z lat 90. to był pracownik, który wsiadał do PKS i jechał do gminy, by mieć dostęp do dokumentów. Dziś analitycy i kontrolerzy powinni mieć możliwość pracowania zdalnie z dostępem do baz danych, które pozwalają na szybką kontrolę finansów samorządów. Po drugie, musi nastąpić zmiana zakresu kontroli tak, żeby kontroler miał pełny obraz stanu finansów. Dziś w różnych zależnych od samorządu instytucjach ukrywane jest zadłużenie, a my chcielibyśmy, by było ono widoczne i dla kontrolerów RIO i dzięki nim dla obywateli mówi Paweł Paweł Szefernaker.

Komentarz Redaktora Naczelnego:

Zmiana ustawy o RIO stanowi ruch w dobrym kierunku. Dzięki proponowanym zmianom, RIO stanie się silną i sprawną instytucją, nadzorującą od strony finansowej samorządy i spółki gminne.  Celem działania RIO jest nadzór nad samorządami w szeroko rozumianej sferze finansowej. Tam gdzie finanse są publiczne, tam kontrola również musi być publiczna, sprawowana przez wyspecjalizowane organy. O konieczności powyższych zmian, mówię i pisze konsekwentnie od kliku lat.

Grzegorz Gorczyca

Redaktor Naczelny Agencji Informacyjnej Nasz Kraków

Grzegorz Gorczyca
Grzegorz Gorczyca

om

Fot. MSWiA

Źródło:serwisy.gazetaprawna.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj