Kraków: Będzie nowy komisariat Policji!

0

13 września 2021 r. komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion zawarł z panem Tomaszem Ćwikowskim, prezesem firmy Erbet Sp. z o.o., umowę na budowę nowej siedziby komisariatu V w Krakowie. Komisariat obsługujący dzielnice Dębniki, Łagiewniki i Podgórze będzie miał siedzibę przy zbiegu ulic Mochnaniec i insp. M. Woźniczki. Gośćmi uroczystego spotkania, podczas którego podpisano umowę byli: wojewoda małopolski pan Łukasz Kmita, dyrektor biura wojewody Pani Monika Kolasa, doradca wojewody pan Krzysztof Durek, pan Antoni Fryczek sekretarz miasta, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji ds. logistyki insp. Rafał Leśniak, komendant miejski Policji w Krakowie insp. Zbigniew Nowak, komendant komisariatu V Policji nadkom. Wojciech Kastelik.

Obecna siedziba komisariatu Policji V znajduje się przy ulicy Zamoyskiego 20 – 22 w Krakowie i jest położona w zwartej, miejskiej zabudowie dzielnicy Podgórze. Obiekty zajmowane przez komisariat Policji V w Krakowie wzniesiono w pierwszej połowie XX wieku a następnie rozbudowano w roku 1989. Budynek administracyjno-biurowy posiada 4 kondygnacje nadziemne i piwnice wykonane w technologii tradycyjnej, murowanej. Aktualnie siedziba komisariatu Policji V w Krakowie jest w niezadowalającym stanie technicznym, bez wystarczającej ilości miejsc do parkowania. W komisariacie Policji V w Krakowie pracuje obecnie 146 policjantów i 16 pracowników cywilnych.

Wobec tego, w ślad za propozycją władz gminy Kraków o przekazaniu Policji odpowiedniej działki, podjęto decyzję o budowie nowej siedziby dla komisariatu Policji V zgodnie z obowiązującymi standardami resortowymi, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. Docelowy stan obsady etatowej to 180 etatów z uwzględnieniem planów rozwoju jednostki.

Planowana inwestycja ma polegać na wybudowaniu, nowej siedziby komisariatu Policji V w Krakowie na działce u zbiegu ulicy Mochnaniec i ulicy inspektora Marka Woźniczki (dz. nr 205/8, obr. 32 Podgórze o pow. 4523 m2). Nieruchomość ta przekazana została na rzecz Skarbu Państwa przez Miasto Kraków, a następnie  na początku 2017 roku, oddana w trwały zarząd komendy wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Aktualnie zakończono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych i wybrano wykonawcę. Jest nim firma ERBET Sp. z o.o., ul. Węgierska 148B, 33-300 Nowy Sącz.

Dziś, 13.09.2021 r., komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion podpisał umowę z p. Tomaszem Ćwikowskim – Prezesem Zarządu. Budowa komisariatu będzie kosztować 26 871 810 zł. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku administracyjno-biurowego wraz z parkingiem podziemnym na 28 miejsc, stanowiskiem mycia pojazdów i masztem antenowym, instalacjami wewnętrznymi (wodociągową i hydrantową, kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową, gazową, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, przeciwpożarową, elektryczną i niskoprądową), instalacjami poza obrysem budynku (wewnętrzną linią zasilającą, agregatem prądotwórczym, oświetlenia terenu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, wodociągową) oraz zagospodarowaniem terenu: drogami wewnętrznymi i drogą pożarową, parkingami, układem ścieżek pieszych, placem manewrowym oraz elementami małej architektury, a także wycinkę drzew i nasadzenia  następcze. Dokumentację  projektową sfinansowano z Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020, a realizacja budowy nastąpi ze środków budżetowych.

Po zawarciu umowy z wykonawcą roboty powinny się rozpocząć w III kwartale 2021 roku. Budowa planowana do realizacji w latach 2021 – 2023. Następnie sukcesywnie realizowane będą zakupy wyposażenia w sprzęt kwaterunkowo-biurowy oraz łączności i informatyki.

om

Fot. Arch.

Źródło:policja.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj