Komu i w czym przeszkadza Małopolska Konserwator Zabytków?

0

W piątek 3 września, Ministerstwo Kultury potwierdziło otrzymanie wniosku o odwołanie Moniki Bogdanowskiej ze stanowiska małopolskiej konserwator zabytków. Sprawa ewentualnego odwołania Małopolskiej Konserwator Zabytków jest przedmiotem społecznego zainteresowania. Prof. Bogdanowska jest w Krakowie uważana jest za osobę broniącą zabytków przed nagannymi działaniami inwestorów. W swoim zawodowym działaniu jest nieustępliwa wobec urzędników i inwestorów. 

Złożenie takiego wniosku oficjalnie potwierdził Wojewoda Małopolski, uchylając się równocześnie od wskazania powodów jego sporządzenia.

Ciekawostkę stanowi fakt, że wobec prof. Bogdanowskiej , zajmującej stanowisko małopolskiego konserwatora zabytków zaledwie od 2019 r. już drugi wojewoda małopolski wszczyna postępowanie mające na celu usunięcie z pełnionej funkcji.

Wyjątkowe kwalifikacje Małopolskiej Konserwator Zabytków!

Dr hab. Monika Bogdanowska posiada wszechstronne wykształcenie z zakresu konserwatorstwa i ochrony zabytków. W 2005 r. obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską. W 2012 r. uzyskała stopnień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie konserwacja-restauracja dzieł sztuki, na Wydziale Konserwacji-Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. Przez wiele lat pracowała czynnie jako konserwator, m.in. w Pracowni Konserwacji Rzeźby Drewnianej Polichromowanej na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie czy przy konserwacji wielu obiektów na terenie Krakowa (m.in. kościół p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Teatr im. Juliusza Słowackiego, Collegium Novum UJ), poznając praktyczną stronę tego zawodu. Jako pracownik naukowy Wydziału Architektury PK zajmowała się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą teorią i praktyką konserwacji, co znalazło odbicie w licznych publikacjach. Jest aktywnie zaangażowana w ochronę zabytków, regularnie włączając się w działalność organizacji społecznych działających dla dobra Krakowa i ochrony zabytków.

Dr hab. Monika Bogdanowska jest autorką koncepcji działania na rzecz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w województwie małopolskim, opiera się na tworzeniu wokół bogatej narracji kulturowej woj. małopolskiego programów promocji, ochrony, ratowania i udostępniania obiektów dziedzictwa, miejsc i przestrzeni.

Za kluczowe w pracy wojewódzkiego konserwatora zabytków uznaje podejmowanie starań zmierzających do poprawy relacji między obywatelami, a urzędem oraz wspieranie wszelkimi dostępnymi środkami społecznych aktywności na rzecz ochrony i opieki nad dziedzictwem.

Kwalifikacje, oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej, kariery naukowej i aktywności społecznej nie budzą najmniejszych wątpliwości.

Kto jest niezadowolony z działań Małopolskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków?

Kolejna próba odwołania prof. Bogdanowskiej została ujawniona przez dziennikarzy. Do złożenia wniosku w tej sprawie przyznał się Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita. Motywów nie podał, dlatego pozostały wyłącznie spekulacje. Przed złożeniem wniosku Wojewoda zlecił kontrolę ok. tysiąca WUOZ decyzji administracyjnych.

Wyniki kontroli są pozytywne z nieprawidłowościami do naprawy których został urząd zobowiazany. 

– Chodziło np. o nieprawidłowy znak sprawy albo opóźnienia działań polegających na wydawaniu decyzji administracyjnych – mówi Magdalena Miszczyk, rzeczniczka WUOZ w Krakowie. Pani rzecznik zaznacza, że kontrola wojewody nie była rutynowa, czyli została przeprowadzona na czyjś wniosek. 

Zarzuty nieterminowych uzgodnień konserwatorskich w Krakowie najczęściej padały przy okazji opracowywania studium dla metra oraz przebudowy wiaduktu kolejowego na Grzegórzkach. Władze Krakowa wielokrotnie dawały wyraz niezadowolenia, że kolejne propozycje przebiegu trasy metra czy lokalizacji przystanków nie uzyskują akceptacji dyrektor Bogdanowskiej.

Dymisja na zlecenie „patodeweloperów” z Krakowa i Zakopanego?

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Zakopanem protestuje przeciwko planom odwołania małopolskiej konserwator zabytków! Członkowie Stowarzyszenia uważają, że za chęcią odwołania Moniki Bogdanowskiej ze stanowiska małopolskiej konserwator zabytków mogą stać tzw. „patodeweloperzy” z Krakowa i Zakopanego.

Generalny Konserwator Zabytków Magdalena Gawin zna sytuację w Krakowie. Już w 2020 r. badała okoliczności rozstrzygnięcia wojewody małopolskiego, odsuwające małopolską konserwator zabytków od prowadzenia inwestycji przy ul. Stradomskiej 12-14 w Krakowie. Ówczesny Wojewoda Małopolski wydał takie „rozstrzygnięcie” na wniosek dewelopera – spółki Angel Poland. Zgodnie z oczekiwaniami dewelopera prof. Monika Bogdanowska miała zostać odsunięta od prowadzenia sprawy przebudowy gmachu przy ul. Stradomskiej 12-14 w Krakowie. Ta próba okazała się nieskuteczna, a czynność Wojewody niezgodna z prawem.

Kontrola Wojewody i wniosek o odwołanie!

W czerwcu br. w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie przeprowadzone zostały dwie kontrole. Obie z wynikiem pozytywnym. Kontrolowano min. terminowość załatwiania spraw w okresie od objęcia funkcji przez prof. Bogdanowską do dnia kontroli; ocena tej kontroli była pozytywna – z nieprawidłowościami. Druga z kolei kontrola, dotyczyła udzielenia dotacji na prace remontowo-konserwatorskie w budynku tzw. „Starej Poczty” w Wolbromiu. I, jak podał WUOZ, kontrola ta zakończyła się oceną pozytywną.

Pozytywne wyniki kontroli nie uzasadniają wniosku o odwołanie, a mimo tego wniosek o odwołanie został sporządzony i wysłany. Jedno jest pewne, motywy wniosku o odwołanie prof. Bogdanowskiej nie maja podstaw merytorycznych.

om

Fot. Arch.

Źródło: dzieje.pl, Onet, dziennikpolski24.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj