Kraków: Przykład samorządowej władzy absolutnej i pozbawionej kontroli?

0
kraków rynek

Czy Kraków jest przykładem patologii samorządowej w Polsce? Czy bezskuteczność działań radnych i mieszkańców w Krakowie wynika z patologii władzy samorządowej? Czy pożar archiwum miejskiego w Krakowie ma jakikolwiek wpływ na działania inwestycyjne deweloperów? Czy w Krakowie są szkoły niepodłączone do kanalizacji sieciowej? Czy wszyscy uczniowie mają możliwość bezpiecznego dojścia do krakowskich szkół? Czy źródła finansowania budżetu miasta są transparentne? Czy władze miasta udzielają odpowiedzi na wnioski o informację publiczną? Czy ustawa o ochronie środowiska przeszkadza prezydentowi Krakowa?

Radni i mieszkańcy Krakowa bezradni wobec opieszałości prezydenta Majchrowskiego?

W Krakowie radni i mieszkańcy od lat zabiegają o utworzenie użytku ekologicznego. Jednak prezydent takich działań nie podejmował przez wiele miesięcy i w tym czasie teren zakupił deweloper.

Przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie utworzenia użytku ekologicznego na klinach, ale urzędnicy nie przygotowali raportu z konsultacji społecznych.

Urzędnicy nie przygotowali w określonym terminie raportu z konsultacji, dotyczących utworzenia użytku ekologicznego na Klinach. Nie zapoznamy się z nim zatem na sesji, podczas której będziemy głosować uchwalenie użytku. Urzędnicy tłumaczyli podczas ostatniej komisji planowania przestrzennego, że raport nie powstał, ponieważ… jest sezon urlopowy – mówi Łukasz Maślona, radny klubu „Kraków dla mieszkańców”.

Czy władze Krakowa pozwalają na niszczenie cennych przyrodniczo terenów?

Po tym, jak w maju 2021 r. deweloper nabył przejął teren, prowadzono systematyczne niszczenie cennej roślinności. Gdy zakończono orkę, wtedy w lipcu 2021 r. władze Krakowa zleciły przygotowanie inwentaryzacji przyrodniczej. Dokument jest znany wyłącznie organowi wykonawczemu, bo urząd nie przekazał go radnym. Samorząd mając narzędzie w postaci dokumentów planistycznych, powinien chronić tereny cenne przyrodniczo. Niestety w Krakowie, dzieje się bardzo źle w tych sprawach.

-Od wielu, wielu lat mieszkańcy, naukowcy informują, że teren ten jest cenny przyrodniczo. Studium i plan miejscowy są po prostu złymi dokumentami, które nie uwzględniają stanu faktycznego. I dlatego, że pan prezydent i radni ignorowali głosy mieszkańców i naukowców – jesteśmy teraz w tym miejscu – pisze Daria Gosek – Popiołek.

Słowa prezydenta Majchrowskiego kwestionującego potrzebę utworzenia użytku ekologicznego,( “Jaki cenny przyrodniczo? To wprowadzanie ludzi w błąd przez niektóre media. One piszą, jak to jest cenne. Jest 27 kwiatków, które nazywają się kosaćce. Za 7 złotych kupimy taki kwiatek na Kleparzu.”), posłanka Daria Gosek-Popiołek skomentowała: „Te słowa świadczą o ignorancji prezydenta, jego niewiedzy lub złej woli. Świadomie wprowadza on mieszkańców w błąd. I to dopiero jest nadużycie! Łąki na Klinach to cenny ekosystem, wymienię choćby kilka rzadkich, podlegających ochronie gatunków roślin: mieczyk dachówkowaty, kosaciec syberyjski, pełnik europejski, goryczka wąskolistna i próchniczek błotny. Ale najwidoczniej Jacek Majchrowski nie odróżnia ekosystemu od pojedynczej rośliny. Ciekawe, czy odróżnia jako profesor prawa pojedynczy paragraf ustawy od jej całości”.

Urzędnicy sprawnie działają na wniosek dewelopera?

Równocześnie, ci sami urzędnicy, którzy nie byli w stanie sporządzić w ustawowym terminie 30 dni raportu z konsultacji  społecznych, mogli wydać decyzję zmieniającą pozwolenie na budowę dla dewelopera. O wydaniu tej budzącej wątpliwości decyzji zmieniającej, posiadamy nieoficjalną informację. Kilka tygodni temu deweloper złożył ofertę odsprzedaży ziemi za 344 mln zł, czyli za ok. 284 mln zł więcej niż wynosi kwota, za którą ją nabył. na jakim etapie sa rozmowy w sprawie odsprzedaży gruntu- nie wiemy.

Spalone archiwum miejskie i pozwolenie zmieniające dla dewelopera?

Warunkiem wydania decyzji zmieniającej jest funkcjonowanie w obrocie prawnym decyzji pierwotnej. Z przepisów prawa budowlanego jednoznacznie wynika, że po trzech latach od wydania, pozwolenie na budowę traci ważność jeżeli w tym czasie nie zostaną podjęte prace budowlane. Deweloper zaorał posiadane tereny, a więc nie ma tam żadnych wykonanych prac budowlanych. budowlanych. Dokumenty dotyczące pozwolenia pierwotnego, najprawdopodobniej uległy zniszczeniu podczas pożaru miejskiego archiwum.

MDR Inwestycje nabył także pozwolenia na budowę, które uzyskał jeszcze poprzedni właściciel. Jako nowy nabywca terenów , nie może na ich podstawie budować. Dlatego, urzędnicy wydali pozwolenie obecnemu właścicielowi. Na jakiej podstawie tego dokonali? Nie ma już archiwum miejskiego bo spłonęło.

Dodatkowo , zdaniem osób mieszkających na Klinach, przez ostatnie lata nie były prowadzone żadne prace. Poprzedni właściciel , firma Leopard jest od kilku w upadłości, a terenem zarządzał syndyk. Trudno zatem wyobrazić sobie jakiekolwiek działania inwestycyjne na terenie zarządzanym przez syndyka.

W tym kontekście nalezy wspomnieć o samym pożarze Archiwum Miasta Krakowa.

-Co do pożaru – to oddano do użytku nowy budynek, który został zbudowany stricte pod archiwum. To nie był stary obiekt, gdzie mogły pojawić się jakieś wady, coś co można było przegapić. Pojawiły się też informacje, że archiwum mogło zostać wyposażone niezgodnie z założeniami projektowymi. Chodzi mi o to, żeby państwo jako całość działało, a tu już na poziomie podstawowym dochodzi do – być może błędów, być może niedopatrzeń. To już, mam nadzieję, ustali odpowiednia komisja i takich błędów w przyszłości już nikt nie popełni. – zaznacza poseł Daria Gosek – Popiołek .

-Natomiast bez wątpienia jest tak, że sprawa tak ogromnego pożaru powinna być potraktowana priorytetowo i powinna zostać starannie wyjaśniona – dodaje posłanka.

Czy w Krakowie zaniedbano politykę lokalną?

Prezydent Jacek Majchrowski podpisał się pod stanowiskiem Unii Metropolii Polskich w sprawie możliwości niesienia pomocy uchodźcom. Pomoc humanitarna w tym udzielanie schronienia uchodźcom należą do kompetencji rządu i w razie podjęcia konkretnych decyzji , rząd zwróci się do samorządu w tej sprawie. To do Rady Ministrów należą pierwsze decyzje, w których określone zostaną, w porozumieniu z samorządami, standardy realizacji i sposoby finansowania tego typu zadań.

Zastanawia gotowość władz Krakowa do przyjmowania kolejnych obowiązków, podczas , gdy zadania własne nie są realizowane w elementarnym zakresie. Polityka lokalna jest zaniedbana do tego stopnia, że wszyscy uczniowie mają możliwość bezpiecznego dojścia do krakowskich szkół korzystając z chodnika. I nie wszystkie szkoły w Krakowie są podłączone do kanalizacji. Kanalizacja i chodniki to zadania własne gmin a Kraków nie do końca radzi sobie z tymi obowiązkami wobec uczniów szkół.

Deweloper opuszcza areszt dzięki poręczeniu obecnego prezydenta Krakowa?

Deweloper w przeszłości prowadził wspólne interesy z prezydentem Majchrowskim. – Pan Paluch 20 lat temu, czyli jeszcze przed objęciem przez prof. Jacka Majchrowskiego urzędu prezydenta miasta Krakowa, prowadził wspólnie kancelarię prawną wraz z prof. J. Majchrowskim, dr. hab. prof. UJ Andrzejem Kubasem, dr. Rafałem Kosem i Renatą Sobolewską. Żadnych innych interesów z prof. J. Majchrowskim pan Paluch nie prowadził — wyjaśnia  rzeczniczka dewelopera, p. Bogdanowicz.

Informacja publiczna i transparentność finansów Krakowa!

Czy władze miasta udzielają odpowiedzi na wnioski o informację publiczną? Gdy w spółce Miejska Infrastruktura ginęły pieniądze z parkometrów, władze Krakowa tłumaczyły to: „nieradzeniem sobie z zarządzaniem”.

A gdy dziennikarze zwrócili się do prezydenta Jacka Majchrowskiego o przekazanie rejestrów umów i zamówień samorządowej spółki Miejska Infrastruktura, otrzymali odpowiedź, że „Prezydent nie jest w posiadaniu wnioskowanej informacji”. Również tajemniczy darczyńca, który przelał 10 mln. zł. na konto miasta Krakowa pozostaje anonimowy. Prezydent Majchrowski twierdzi, że darczyńcę chroni RODO…

om

Fot. Arch.

Źródło: krowoderska.pl, onet.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj