Stobnica: Wnioski dla Małopolski?

0

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził nieważność pozwolenia na budowę tzw. zamku w Stobnicy (pow. obornicki, woj. wielkopolskie) i uchylił zaskarżoną w tej sprawie decyzję wojewody wielkopolskiego. 

Wcześniej , siedem osób, w tym inspektorzy Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Obornikach i pracownicy Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Obornikach, zatrzymano w związku ze śledztwem dotyczącym udzielenia zgody na budowę tzw. zamku w Stobnicy, na skraju Puszczy Noteckiej. Dokumenty ws. zamku w Stobnicy zabezpieczali w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu (WUW) funkcjonariusze CBA.

Zamkiem w Stobnicy zajmowały się kolejno: Centralne Biuro Antykorupcyjne, prokuratura, sądy i dwie Dyrekcje Ochrony Środowiska.

Ówczesny wojewoda Łukasz Mikołajczyk uznał ważność zgody na budowę tzw. zamku w Stobnicy, pomimo, że przeprowadzone postępowanie wykazało, że decyzja starosty obornickiego została wydana z naruszeniem prawa.

Odwołanie od decyzji wojewody, odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na terenie Stobnicy złożył Prokurator Okręgowy w Poznaniu. Jego zdaniem, utrzymana w obrocie prawnym przez wojewodę decyzja powinna być wyeliminowana z obrotu prawnego „jako rażąco naruszająca prawo”.

Kilka dni później minister Mariusz Kamiński zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego o odwołanie wojewody ze stanowiska.

-Powodem złożenia wniosku jest utrata zaufania do wojewody w związku z podjęciem przez niego sprzecznej z interesem publicznym i wydanej z naruszeniem przepisów prawa decyzji dotyczącej budowy tzw. zamku w Stobnicy- wyjaśniło ministerstwo.

– Nie może być tak, że pieniądz wygrywa z prawem; sprawa tzw. zamku w Stobnicy jest dla mnie przejawem niesłychanej arogancji ludzi, którzy posiadają pieniądze i pokazuje, jak słaba potrafi być władza publiczna w terenie; wojewoda wielkopolski zawiódł – mówił o sprawie w mediach minister Mariusz Kamiński.

-Wojewoda, nie informując mnie, podjął decyzję merytorycznie błędną i sprzeczną z interesem z publicznym. Straciłem zaufanie do wojewody. Nie może być tak, że pieniądz wygrywa z prawem. Wojewoda zawiódł, złożyłem wniosek o jego odwołanie – podkreślił minister.

Premier Mateusz Morawiecki, na wniosek szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, odwołał Łukasza Mikołajczyka z funkcji wojewody wielkopolskiego.

To historia jednego obiektu mieszkalnego, który w trakcie postępowania administracyjnego uzyskał niezbędne pozwolenia od organów administracji. Legalność uzyskanych dokumentów jak i podejmowanych działań od początku budziła wątpliwości.

Zapadła decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, stwierdzająca nieważność pozwolenia na budowę tzw. zamku w Stobnicy. Decyzja jest ostateczna. Stronie niezadowolonej przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w ciągu 30 dni od daty jej doręczenia.

Komentarz Redaktora Naczelnego:

Na skuteczność działań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji patrzą z nadzieją mieszkańcy województwa małopolskiego. Tu sporo problemów wynika z braku nadzoru nad gminami w tym zagrożenie powodziowe dla Krakowa. Prezydent Krakowa w oficjalnej opinii o studium sporządzanym dla gminy sąsiedniej informuje o zwiększeniu zagrożenia powodziowego Krakowa, a Wojewoda odpisuje, że taka opinia nie jest wiążąca. Dzięki takiej postawie Wojewody studium sporządzone dla podkrakowskiej gminy Mogilany zwiększa zagrożenie powodziowe dla Krakowa i dla części mieszkańców gminy. Również działanie Wojewody Małopolskiego jako organu II instancji w sprawie dewelopera i lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy szpitalu im. Narutowicza, budzi poważne wątpliwości.

Grzegorz Gorczyca

Redaktor Naczelny Agencji Informacyjnej Nasz Kraków

Grzegorz Gorczyca
Grzegorz Gorczyca

om

Fot. wtk.pl

Źródło: gazetaprawna.pl, rmf24.pl, teraz-srodowisko.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj