Niepełnosprawność i różne potrzeby wsparcia!

0

Trwają prace nad strategią na rzecz osób niepełnosprawnych i nad zmianą zasad orzekania o niepełnosprawności. Bez wątpienia, niepełnosprawność jednej osoby, stanowi obciążenie dla całej rodziny. Z tym twierdzeniem zgadzają się wszyscy zainteresowani. Jednak w pozostałych kwestiach brakuje wspólnego porozumienia. Tak opisuje tę sytuację p. Marek Pedziński, kawaler, wykształcenie wyższe, działacz społeczny, aktywny mieszkaniec Bydgoszczy, bloger, członek rady konsultacyjnej przy prezydencie Bydgoszczy, osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku: „Największym problemem jest brak zrozumienia i porozumienia co do sposobu rozwiązania istniejących problemów. Niestety, osoby z różnymi schorzeniami sami walczą ze sobą. Cokolwiek osiągnie jedna grupa druga mimo braku potrzeby też zgłasza swoje pretensje. Podchodzimy też niestety,  bez próby zrozumienia drugiej strony. Wszelkie zmiany chcemy wprowadzać natychmiast uważając że to się nam zależy. Część naszych postulatów jest niestety nierealna.  Pojawiło się irracjonalne żądanie, by zasiłek pielęgnacyjny dla opiekunów ON, którzy musieli zrezygnować z pracy by przejąć opiekę, był wypłacany także tym opiekunom, którzy nie muszą przerywać pracy zawodowej”. 

Różna niepełnosprawność, różne jej konsekwencje, różne potrzeby wsparcia i w różnym zakresie!

Populacja osób niepełnosprawnych nie jest jednorodna. Różne są problemy i różne potrzeby wsparcia. Skutki niepełnosprawności są bardzo różne zarówno dla samych ON i ich opiekunów. Uzależnione są od od rodzaju schorzenia i wieku powstania niepełnosprawności. Różne jest obciążenie niepełnosprawnością i różne wywołuje konsekwencje. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową, znaczenie ma dostosowanie mieszkania do indywidulanych potrzeb osoby niepełnosprawnej, likwidacja barier architektonicznych i posiadanie odpowiedniego oprzyrządowania.
Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną kluczowa jest opieka, ośrodki pobytu dziennego i pomoc asystenta w wykonywaniu codziennych czynności. Dla opiekunów potrzebne jest odciążenie umożliwiające podjęcie pracy zawodowej lub po prostu odpoczynek.

Zmiany pilnie potrzebne!

Obecne zasady orzecznictwa o niepełnosprawności, budzą powszechną krytykę. Aktualnie stopień znaczny ma osoba która jest niezdolna do żadnej pracy i osoba , która jest zdolna do pracy w warunkach specjalnych. Podobnie jest z potrzebą opieki. Uprawnionymi do otrzymywania identycznego świadczenia pielęgnacyjnego są opiekunowie ON leżących, niesamodzielnych i opiekunowie osób samodzielnie zaspakajających swoje potrzeby życiowe. Pojawiające się propozycje umożliwienia łączenia pracy zawodowej z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia, potwierdzają potrzebę uregulowania zasad uznawania za osobę wymagającą opieki. Zmiany w orzecznictwie są niezbędne, by z jednej strony wyeliminować roszczeniowość, a z drugiej udzielić niezbędnej pomocy osobom najciężej niepełnosprawnym.

Nowe orzecznictwo już jest przygotowywane!

Trwające prace nad projektem ustawy o orzecznictwie, objęte zostały klauzulą poufności, projekt nie może więc być obecnie szczegółowo zaprezentowany. Jednak wiadomo, że przewiduje się wprowadzenie systemu orzekania w oparciu o klasyfikację ICF. Narzędzia te pozwolą na precyzyjny pomiar funkcjonowania i prawidłową ocenę stopnia niepełnosprawności oraz potrzebnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, bez względu na rozpoznanie medyczne. Rozpoznanie medyczne może u każdej osoby wywołać inne problemy w funkcjonowaniu i orzekanie w oparciu o klasyfikację ICF określi precyzyjnie poziom funkcjonowania każdej ON.

W orzeczeniu po reformie systemu, ON będzie miała wskazane ograniczenia w samodzielności i zakres potrzebnego wsparcia. Na podstawie tak sporządzonego orzeczenia, każdy będzie szczegółowo wiedział, o co może się ubiegać i na jakie wsparcie może liczyć.

Opiekuna wybierze ON

Istotą nowego orzecznictwa, będzie nakierowanie na osobę niepełnosprawną. Nie na opiekuna. Jak zapewnia publicznie wiceminister Paweł Wdówik, „to nie oznacza, że rodzice, którzy przez 20-30 lat nie pracowali, zajmując się swoim niepełnosprawnym dzieckiem, zostaną bez niczego. Na pewno wypracujemy takie rozwiązania, żeby otrzymali odpowiednie wsparcie w powrocie na rynek pracy albo odpowiednio opłacane składki, by móc korzystać z emerytury”. 

Jak bardzo jest zróżnicowana sytuacja ON i ich opiekunów, wiedzą najlepiej sami zainteresowani. W innej sytuacji jest rodzic dziecka niesamodzielnego , w innej opiekun osoby dorosłej niepełnosprawnej a jeszcze w innej opiekun seniora.

Rodzi się dziecko niepełnosprawne…

Konstytucja Praw dziecka stwierdza, że dziecko jest samodzielnym podmiotem i ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki prawnej. Dlatego ze strony Państwa polskiego do rodzin z dziećmi dedykowane są wyjątkowe świadczenia rodzinne, tworzące system wspierający rodziców w wypełnianiu obowiązków wobec dzieci. Szczególnym przykładem troski państwa o rodzinę z dzieckiem niepełnosprawnym, jest świadczenie pielęgnacyjne. Rodzice ON od urodzenia są w szczególnie trudnej sytuacji finansowe i społecznej przez całe życie. Sprawują opiekę przez dziesiątki lat, nie mają możliwości podzielenia się opieką ze zstępnymi ON od urodzenia, bo rzadko renciści socjalni zakładają rodziny prokreacyjne. Nie mają też możliwości wypracowania sobie emerytur, bo dziesiątki lat sprawują nieprzerwanie opiekę. Rodzice dziecka niepełnosprawnego nie mogą liczyć na zapewnienie im opieki w wieku senioralnym ze strony niepełnosprawnego dziecka.

Niepełnosprawność w wieku dorosłym…

Sytuacja jest inna gdy niepełnosprawność pojawia się w wieku dorosłym. Okres dzieciństwa i najintensywniejszego rozwoju osoba dorosła ma za sobą. Jeśli niepełnosprawność pojawi się w okresie pobierania nauki, taka osoba otrzyma rentę socjalną, a jeśli już pracuje, to rentę chorobową. Jeśli osobą niepełnosprawną w w`ie1ku dorosłym staje się rodzic małych dzieci, wtedy drugi rodzic zazwyczaj przejmuje w całości wychowanie i opiekę nad wspólnymi dziećmi. Często zdrowy rodzic zmuszony jest podejmować dodatkowe zatrudnienie by samodzielnie zapewnić utrzymanie rodzinie. Ogromna trauma z jaką zderzają się dzieci, gdy jeden z rodziców staje się niepełnosprawny, wymaga często psychoterapii. Małe i uczące się dzieci wraz z pracującym na dwóch etatach zdrowym rodzicem, nie mają obiektywnej możliwości zapewnienia opieki niepełnosprawnemu współmałżonkowi i rodzicowi. W tym przypadku i w sytuacji braku rodziny prokreacyjnej, to rodzice i rodzeństwo solidarnie wspierać będą ON która stała się niepełnosprawna w wieku dorosłym. Długość sprawowanej opieki dotyczy części okresu życia dojrzałego i senioralnego.

Niepełnosprawność seniora

Starzenie się jest naturalnym procesem i w pewnym wieku człowiek potrzebuje wsparcia i pomocy. Problem powstaje gdy wskutek nałożenia się chorób i dysfunkcji, senior potrzebuje opieki. W wieku senioralnym źródłem utrzymania jest świadczenie emerytalne, a zgromadzony majątek może być wykorzystany do pokrycia kosztów opieki komercyjnej. Opieka nad seniorem w większości przypadków będzie sprowadzać się do sprawnego korzystania z sieci ośrodków wsparcia dziennego. W trudniejszych przypadkach może być udzielona pomoc w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub miejsca w ośrodku całodobowym. Senior zazwyczaj ma dzieci i dorosłe wnuki, którzy mogą racjonalnie dzielić się opieką. Jest tu zawsze więcej potencjalnych opiekunów i mogą skutecznie dzielić się obowiązkami. Ale czy chcą dzielić obowiązek opieki nad seniorem, czy sprawuje tę opiekę jedna osoba, zazwyczaj jest to kwestia wyboru i uzgodnień w rodzinie. Zatem obciążenie opieką nad seniorem, choc wymagająca wysiłku, nie paraliżuje życia całej rodzinie. Długość sprawowanej opieki dotyczy schyłku życia.
-Mam kontakt z osobami opiekującymi się rodzicem, których rodzeństwo rozsiane jest po całym świecie. Schemat jest najczęściej taki sam: ten, kto jest najbliżej, przejmuje opiekę – dodaje Monika Ponichtera-Kasprzykowska, psycholog pracująca z seniorami i ich opiekunami.

om

Fot. Arch.

Źródło:Onet, mat. własne, niepelnosprawni.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj