Program Inwestycji Strategicznych – pilotażowy nabór wniosków rozpoczęty!

0

Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez samorządy. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 

-Przy najwyższym priorytecie, kanalizacja i woda, to dofinansowanie nawet 95%. Możemy dobrze zaplanować inwestycje. Które priorytety są najważniejsze w naszej małej Ojczyźnie. To są zapóźnienia infrastrukturalne lub zdegradowane tereny, które z którymi mieliśmy do czynienia po wojnie i po wieloletnim okresie komunizmu. Teraz mamy szansę by wspólnymi siłami zmieniać poziom życia mieszkańców. Teraz należy skupić się nad najlepszymi projektami, które zgłoszę do Banku Gospodarstwa Krajowego i wnioskiem elektronicznym w uproszczonej procedurze i tam uzyskam możliwość rozpocznę rozpocznę realizację zaplanowanej inwestycji. na stronie bgk.pl lub gov.pl/premier. Zachęcam do myślenia o swoich małych ojczyznach i zachęcam do inspirowania swoich włodarzy do podejmowania inwestycji, które poprawią poziom życia– powiedziała p. Beata Daszyńska – Duszyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

-Dzięki temu programowi nasze samorządy nasze małe ojczyzny mają szanse zmienić swoje oblicze. Tak naprawdę, teraz bardzo wiele będzie zależało od właściwego i sprawnego działania samorządu. Polski Rząd i Banku Gospodarstwa Krajowego i daje wędkę. Pytanie czy samorządowcy będą chcieli na to odpowiedzieć i jak wykorzystają tę epokowa szansę. Do końca lipca małopolscy samorządy mogą składać wnioski. Samorządowcy dostali zadanie domowe do wykonania. Jest już gotowy regulamin i gotowe fiszki jak powinno składać się wnioski. Ten Efekt synergii , działania administracji rządowej i Banku Gospodarstwa Krajowego z samorządami będzie widoczny lada moment – poinformował Łukasz Kmita, wojewoda małopolski.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce.

Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. Wysokość dofinansowania zależy od obszaru priorytetowego inwestycji:

  • priorytet 1: 95 proc. wartości inwestycji (minimum 5 proc. udziału własnego)
  • priorytet 2: 90 proc. wartości inwestycji (minimum 10 proc. udziału własnego)
  • priorytet 3: 85 proc. wartości inwestycji (minimum 15 proc. udziału własnego)
  • priorytet 4: 80 proc. wartości inwestycji (minimum 20 proc. udziału własnego)

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczyna się 2 lipca 2021 roku. 

W czasie pierwszego pilotażowego naboru każda JST czy związek JST może zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

  • 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł
  • 1 wniosek, którego wartość nie może przekroczyć 5 mln zł

Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane:

  • w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji
  • w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji)

Wypłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu planowane są dwa okna płatnicze.

Maksymalne uproszczenie procedur przejawia się w tym, że na etapie wnioskowania przez Aplikację Polski Ład wnioskujący nie składa żadnych dokumentów/załączników. Wystarczy wypełnienie pól dostępnych w aplikacji. Natomiast składając wniosek o nadanie dostępu do aplikacji, należy złożyć, poza wnioskiem, pełnomocnictwa dla osób działających w imieniu reprezentanta JST i skarbnika oraz zaświadczenie o wyborze wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub powołaniu w skład zarządu powiatu/województwa/związku międzygminnego. Związki JST przekazują wraz z wnioskiem swój statut.

Komentarz Redaktora Naczelnego:

Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy. Samorządy otrzymają na niespotykaną dotychczas skalę do 95 proc. bezzwrotnej refundacji środków poniesionych na inwestycje m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Program stanowi szansę na nadrobienie wszelkich opóźnień w inwestycjach. Wszystkie dobrze zarządzane gminy mają możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do wody i kanalizacji. Tylko nieprawidłowo zarządzane samorządy nie skorzystają z tej epokowej szansy rozwojowej. To najlepszy moment na przegląd i wdrożenie zmian w przepisach samorządowych.

Grzegorz Gorczyca Redaktor Naczelny Agencji Informacyjnej Nasz Kraków

Grzegorz Gorczyca
Grzegorz Gorczyca

om

Fot. Fb, Mogilany Info, post Mateusz Paszta – Sołtys Mogilan

Źródło:www.bgk.pl/polski-lad/, www.facebook.com/muwkrakow/videos/200422798674964

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj