Mogilany: Czy urzędnicy ignorują zgłaszane przez mieszkańców zagrożenia bezpieczeństwa publicznego?

0

Władze Gminy Mogilany po raz kolejny są przedmiotem konstruktywnej krytyki ze strony mieszkańców. Tym razem powodem jest ignorowanie bezpieczeństwa na drogach publicznych. Bezpieczeństwo publiczne to „stan, w którym całość społeczeństwa ma zapewnioną ochronę od jakichkolwiek zagrożeń.” Bezpieczeństwo publiczne jest także stanem w społeczeństwie, który umożliwia jego sprawne funkcjonowanie.

Niebezpieczne drogi i błędne informacje w gminie Mogilany?

W pobliżu jednej z dróg publicznych mieszkańcy zauważyli drzewo niebezpiecznie pochylone w kierunku jezdni. Natychmiast przekazali te informację do urzędu gminy, gdzie zostali wprowadzeni w błąd, że sprawa należy do powiatu. Urzędnicy gminni odesłali mieszkańców do Powiatu i nie podjęli żadnych działań zabezpieczających. O tym, że sprawę powinna załatwić gmina, poinformował mieszkańców Powiat. W czasie gdy urzędnicy gminni ignorowali zagrożenie, drzewo zwaliło się na drogę uniemożliwiając ruch w tym terenie. Tylko wyjątkowemu szczęściu można zawdzięczać brak ofiar wśród uczestników ruchu drogowego korzystających z tej publicznej drogi.

Powiat i Gmina bezczynni w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców?

Urzędnicy zarówno Urzędu Gminy Mogilany jak i Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego zlekceważyli poważne i realne zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników drogi publicznej. Sytuacja budzi ogromny niepokój, gdyż pokazuje lekceważący stosunek urzędników samorządowych przy wypełnianiu swoich obowiązków zawodowych. Zagrożenie bezpieczeństwa publicznego zaistniało na terenie gminy Mogilany w powiecie Krakowskim. Urzędnicy obu samorządów zostali poinformowani o realnym zagrożeniu bezpieczeństwa publicznego.

Zarządca drogi wycina drzewa wyłącznie w pasie drogowym?

Mieszkańcy interweniowali w dwóch samorządach gminnym i powiatowym. Odbierająca telefony urzędniczka Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, podała swoje dane i zainteresowała się problemem. Wskazała adresy mailowe pod które została wysłana dokumentacja fotograficzna i zapowiedziała kontrole sytuacji w terenie. Maila w tej sprawie wysłano do powiatu pod trzy różne adresy. Efektem zawiadomienia ZDPK było pismo z dn. 04 czerwca 2021 r., znak: nr DM/5251/012/21.MW w którym poinformowano , że drzewo znajduje się poza pasem drogowym.

Zgodnie z art. 20 pkt. 16 Ustawy o drogach publicznych do zarządcy drogi należy utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów. Zarządcy drogi dokonują wyrębu drzew: w sposób jednoznaczny zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze, jeżeli inne środki, np. przycięcie korony drzewa, okażą się niewystarczające. Zatem zgodnie z cytowanymi przepisami zarządca drogi nie ma uprawnień do wycinania drzew poza psem drogowym. Jednak utrzymując drogi powiatowe, należy zawsze zabezpieczyć ich przejezdność. Dotyczy to każdej lokalizacji, także gdy przebiegają przez tereny polne lub leśne i sąsiadują z siedliskami chronionych gatunków zwierząt. Wysokość drzewa rosnącego poza pasem drogowym, ale pochylonego w kierunku jezdni zagrażała przejezdności drogi. Czy stanowiło to podstawę do wycięcia tego drzewa przez zarządcę drogi?

Urzędnicy Gminy Mogilany nie znają swoich kompetencji?

Mieszkaniec wykonał telefon do Referatu Geodezji Architektury Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Mogilany. Przekazał informacje o zagrożeniu bezpieczeństwa na drodze publicznej przez pochylone w stronę drogi drzewo, rosnące poza pasem drogowym. Odbierająca telefon urzędniczka, nie przedstawiła się, a jedynie odpowiedziała że problem nie należy do Niej. Poleciła skontaktować się z zarządcą drogi, pomimo, że drzewo nie znajduje się się w pasie drogowym. Teraz mieszkańcy wiedzą, że informacja z urzędu gminy Mogilany jest niezgodna z prawdą, bo sprawa nie należy do zarządcy drogi.

W tej sytuacji poszukujemy odpowiedzi na kilka pytań:

Czy udzielająca nieprawdziwych informacji urzędniczka gminna jest kompetentna?

Jaki jest zakres obowiązków pracowników Urzędu Gminy Mogilany w sytuacji zgłoszenia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego?

Na jakiej podstawie została udzielona niezgodna z prawdą informacja, że sprawa nie należy do kompetencji gminy?

Czy urzędnik gminny miał prawny obowiązek zawiadomić służby ratunkowe pod nr 112 , by przyjechała np. straż i wycięła pochylone nad drogą drzewo?

Czy było możliwe powiadomienie przez urzędnika gminy, bezpośrednio jednej z Ochotniczych Straży Pożarnych o zagrożeniu i potrzebie wycięcia drzewa?

Czy urzędnik samorządowy po otrzymaniu informacji o zagrożeniu, ma prawny obowiązek przyjąć zgłoszenie, zadzwonić w odpowiednie miejsca i monitorować sposób likwidacji zagrożenia?

Czy w sytuacji potwierdzenia, że drzewo rośnie poza pasem drogowym, ale jest pochylone w kierunku drogi i zagraża uczestnikom ruchu na drodze publicznej , urzędnik gminny mógł zaniechać działań likwidujących zagrożenie?

Urzędnicy gminni są zatrudniani za pieniądze pochodzące z podatków mieszkańców. Niepokojące jest ignorowanie obowiązków przez niektórych urzędników, stwarzając tym zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.

om

Fot.mogilany.info

Źródło: mat. własne, mogilany.info

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj