Kraków: Powstanie strefa czystego transportu?

0

Rada Programowa ds. Ochrony Powietrza zarekomendowała miastu konieczność utworzenia strefy czystego transportu w Krakowie w oparciu o normy emisji EURO. Wchodzący w skład Rady eksperci ze środowiska naukowego AGH i Politechniki Krakowskiej oraz przedstawiciele IMGW i GIOŚ, wskazali konkretne działania konieczne do podjęcia w zakresie ograniczania emisji ze źródeł komunikacyjnych.

Zdaniem członków Rady, znaczące ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych jest dzisiaj niezbędnym zadaniem zmierzającym  do uzyskania maksymalnego efektu ekologicznego.

Układ: pojazd i jezdnia, odgrywa dużą rolę w zakresie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza. Zdaniem przewodniczącego Rady, oprócz działań związanych z tworzeniem stref czystego transportu, wciąż należy pamiętać o prawidłowym utrzymaniu dróg, chodników i innych ciągów komunikacyjnych w sposób ograniczający emisję wtórną zanieczyszczeń poprzez regularne ich mycie, remonty i poprawę stanu ich nawierzchni.

Aglomeracja Krakowska, mimo znaczącej i postępującej poprawy stanu jakości powietrza, nadal pozostaje w strefie przekroczeń w zakresie pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM 2,5, dwutlenku azotu oraz benzo(a)pirenu.

om

Fot.Arch.

Źródło:krakow.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj