Kraków:Inwestycje finansowane środkami z UE i Krajowy Plan Odbudowy!

0

Projekt Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to dokument programowy określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz proponowane do realizacji reformy i inwestycje. Celem głównym KPO jest promowanie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE poprzez zwiększenie odporności i zdolności dostosowawczych, łagodzenie społecznych i gospodarczych skutków kryzysu oraz wspieranie transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Gmina Miejska Kraków zgłosiła do Projektu KPO 127 uwag o charakterze szczegółowym oraz 8 uwag o charakterze ogólnym.

– Rzecz, która się powtarza w każdym komponencie to kwestia pominięcia dużych miast – metropolii. Z programu odbudowy wynika, że on jest – patrząc z perspektywy Krakowa, ale nie tylko – zbyt mocno nakierowany na mniejsze miejscowości i nie uwzględnia potrzeb dużych miast, np. w kwestii ekologii – mówił Łukasz Sęk, przewodniczący Komisji.

Radni dopytywali także, czy Kraków otrzymał odpowiedź na uwagi. Zgłaszane one jednak były poprzez formularz konsultacyjny. – Rząd musi przedstawić KPO Komisji Europejskiej do 30 kwietnia z uwzględnieniem zgłoszonych uwag. Z całej Polski wpłynęło ich chyba 5 tys. Ministerstwo ma także obowiązek przedstawić raport z konsultacji dokumentu do Komisji Europejskiej.

-Liczymy, że nasze uwagi zostaną uwzględnione w poprawionym dokumencie – mówiła Dorota Bugajska, kierownik referatu Funduszy Europejskich.

Realizacja inwestycji miejskich finansowanych środkami z UE!

Radni wysłuchali także informacji na temat stanu realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Obecnie w realizacji pozostają 33 projekty inwestycyjne oraz 29 nieinwestycyjnych, posiadające dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, są to między innymi: budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka -Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej, przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride, czy termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie. W okresie od lipca 2020 roku zakończono realizację 12 projektów inwestycyjnych oraz 12 nieinwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, były to między innymi: rozbudowa ul. Mirosława Krzyżańskiego, termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej, czy wielobranżowe projekty Centrum Kompetencji Zawodowych. W okresie od lipca 2020 roku uzyskano dofinansowanie na realizację 3 projektów inwestycyjnych oraz 6 nieinwestycyjnych, w tym między innymi na termomodernizację budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków, budowę przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride, oraz nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne.

Natomiast plany wykorzystania środków UE w roku 2021 obejmują: budowę ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Jana Woronicza w Krakowie – etap II strona wschodnia – obecnie dokumentacja aplikacyjna w ocenie; termomodernizację budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków; głęboką modernizację energetyczną budynku szkolnego przy ul. Harcmistrza Stanisława Millana 16 w Krakowie oraz budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. Karola Bunscha od ul Czerwone Maki do ul. dr. Józefa Babińskiego.

om

Fot. Arch.

Źródło:krakow.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj