Nowy system orzekania o niepełnosprawności, czy faktycznie jest się czego obawiać?

0

        Od kilku lat słyszymy, że rząd planuje reformę orzekania o niepełnosprawności. Co do tego, że obecny system działa delikatnie mówiąc „źle” wiemy wszyscy. Najprostszym przykładem pokazującym, wadliwość obecnego systemu jest zapis „całkowicie nie zdolny do pracy i samodzielnej egzystencji” – który tak naprawdę nic nie znaczy. Osoby mające takie orzeczenie mogą i często też pracują, oraz żyją samodzielnie.

Zmiany wyeliminują patologie w systemie orzecznictwa?

Patologii obecnego systemu jest znacznie więcej. Kolejnym przykładem może być tzw. stopień lekki niepełnosprawności, często wydawany osobie zdrowej tylko po to by mogła podjąć prace (najczęściej w ochronie). I choć taka osoba nie pobiera z tytułu swojej niepełnosprawności żadnych świadczeń, to jednak zabiera miejsce pracy które również dofinansowywane jest ze środków PFRON. Problem nieefektywności działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, jest jednak dużo szerszy i wymaga osobnego mówienia.

Prawa nabyte zostaną zachowane po zmianie orzecznictwa!

        Rządowy plan zmiany systemu orzekania, budzi zarówno w osobach z niepełnosprawnością jak i rodzicach, opiekunach dzieci z niepełnosprawnością wiele obaw. Nie rzadko spotykane praktyki odbierania grup czy zmniejszania np. ze znacznego na umiarkowany. Dodatkowo napędzają obawy, iż przy nowym orzecznictwie będzie podobnie. Odebranie zmiana stopnia grupy pociąga za sobą implikację w postaci odebrania świadczeń czy praw przysługujących dotychczas. Nie pomagają zapewnienia rządu powtarzane wielokrotnie przez pana Pawła Wdówika, iż rząd nie chce nikomu nić zabrać. Również sam nowy system orzekania ma być dobrowolny. Jednak osoby z orzeczeniem wydanym w starym systemie nie będą mogły skorzystać z nowych planów czy programów wsparcia.

Jaki ma Być ten nowy system?

        Na nowy system orzekania przyjdzie nam jeszcze poczekać. Jak deklaruje Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych p. Paweł Wdówik – 2024 rok byłby pierwszym, w którym zacznie obowiązywać nowy system. Na obecną chwilę niewiele wiemy o tym jak nowy system będzie wyglądał. Założenia jednak są takie, aby nowe orzeczenie odnosiło się precyzyjniej do konkretnie orzekanej osoby. To orzeczenie ma pokazać jakiego wsparcia potrzebuje dana osoba oraz jakie ma możliwości funkcjonowania. Niepełnosprawność ma być orzekana w czterech wymiarach: zdolności do podjęcia pracy, zdolności do samodzielnego życia, edukacji, życia społecznego. W tym mają być dwa stopnie niepełnosprawności a nie jak dotychczas trzy.

Nowy system będzie oparty na międzynarodowej skali ICF!

ICF czyli Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia ( ang.International Classification of Functioning, Disability and Health) jest skalą utworzoną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). ICF została przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych i włączona do standardowych zasad wyrównywania szans osób niepełnosprawnych. Ta skala stanowi podstawowe narzędzie stosowane w badaniu niepełnosprawności. Skala ICF nie jest klasyfikacją ludzi, ale opisuje sytuację każdej osoby w szeregu związanych ze zdrowiem i jest odpowiedzią na potrzebę znalezienia właściwego, zrozumiałego na całym świecie sposobu opisu funkcjonowania człowieka w formie zintegrowanego biopsychospołecznego modelu funkcjonowania i niepełnosprawności.

Zapowiedź utworzenia Krajowego Centrum Orzecznictwa

        Kolejną ważną zmianą jaka ma się pojawić to utworzenie Krajowego Centrum Orzecznictwa. Znikną zatem różne instytucje orzekające, dla różnych potrzeb i na różny sposób. Orzecznictwo ma być jednolite dla wszystkich. Zniknie problem różnych orzeczeń do wydanych przez dwie różne instytucje do różnych celów. Ważną zmianą, o której już wiemy to orzekanie i przyznanie stopnia orzeczenia osobie poniżej 16 roku życia. Ma to zapewnić kompleksowe wsparcie od najmłodszych lat życia.

       Na chwile obecną mamy zbyt mało informacji, by dokonać oceny proponowanych zmian. Jednak człowiek z natury boi się wszelkich zmian, stąd pojawiają się przedwczesne i nieuzasadnione obawy. Na pewno obawiać mogą się wyłącznie osoby, które mają naciągane orzeczenia.

Niezależne życie i kompleksowa pomoc!

        Minister wielokrotnie odkreślał, iż stawia na niezależne życie osoby z niepełnosprawnością jak i na to by pieniądze szły za osobą z niepełnosprawnością. Do osiągnięcia tego celu zmiana orzecznictwa jest niezbędna. Wszelka pomoc kierowana do osób z niepełnosprawnością musi być kompleksowa, a to jaka pomoc jest potrzebna, powinno wynikać właśnie z orzeczenia.

Marek Pedziński

Fot. Marek Pedziński

Źródło: mat. własny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj