Konieczność szczepień osób niepełenosprawnych uczęszczających do placówek dziennych!

0

Osoby niepełnosprawne niesamodzielne, wymagające stałej opieki  są różnie traktowane w sprawie szczepień na COVID-19.

 Narodowy Program Szczepień trwa od grudnia 2020 roku. Etap pierwszy  objął min. pensjonariuszy domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu. W tego typu placówkach  stacjonarnych znajdują opiekę osoby spełniające dwa  podstawowe kryteria: wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i  nie mogące samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym. Za słuszne należy uznać objęcie szczepieniami tej grupy ON.

Zaniepokojenie jednak budzi fakt, że przeoczono  istnienie osób  wymagających  całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i  nie mogących  samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, którymi zajmują się opiekunowie rodzinni.

Najczęściej są to osoby  dorosłe, niepełnosprawne w stopniu znacznym od urodzenia, mające jednego rodzica sprawującego opiekę, często od kilkudziesięciu lat, a sam opiekun jest często osobą niepełnosprawną lub seniorem.

Osoby niesamodzielne mające opiekuna rodzinnego są traktowane odmiennie od osób mających opiekę instytucjonalną i całodobową. Pominięto fakt, że obie grupy OzN są tożsame, bo wymagają opieki, obie grupy nie mogą funkcjonować samodzielnie i obie grupy korzystają z zajęć niezbędnych w Ich stanie zdrowia w różnych placówkach. 

Korzystający z usług placówek całodobowych mają zapewnione szczepienie w pierwszej grupie, a osoby niesamodzielne korzystający z usług placówek dziennych zostali pominięci całkowicie.

Personel obu typów placówek, czyli dziennych i całodobowych ma zapewniony dostęp do szczepień. Placówki pobytu  całodobowego i pobytu dziennego zostały utworzone dla ON wymagających opieki w takim samym zakresie, różnią się zakresem godzinowym zapewnianej pomocy OzN.

Opiekun  rodzinny i  jego podopieczny w przypadku zachorowania na COVID-19 nie mają  możliwości zapewnienia opieki zastępczej nad ON niesamodzielną.

Czy pominięcie opiekunów i OzN w kwalifikacji do szczepień w pierwszej grupie jest niedopatrzeniem czy działaniem zamierzonym?

Co w sytuacji gdy uczestnik  zajęć  ŚDS lub WTZ zarazi się COVID-19 a potem opiekuna?

 Co w sytuacji gdy opiekun zachoruje na COVID-19 i będzie wymagał hospitalizacji? 

Co z ON  jeżeli zakażony przez ON  opiekun  zostanie zabrany do szpitala zakaźnego?

Co z osobami niepełnosprawnymi niesamodzielnymi?

Czy są zarezerwowane miejsca w placówkach całodobowych  dla ON w sytuacji  leczenia szpitalnego COVID-19 u opiekuna?

 Na jakim podmiocie będzie ciążył  trud zapewnienia całodobowej opieki  nad OzN?

 Pominięcie ON niesamodzielnych  i ich opiekunów  przy ustalaniu priorytetowych grup do szczepienia wydaje się być niedopatrzeniem. Dla wszystkich chętnych OzN i ich opiekunów, niesamodzielnych korzystających z placówek dziennych lub całodobowych, powinno  być dostępne szczepienie  na jednakowych zasadach. 

Budzi poważne wątpliwości różnicowanie w dostępie do szczepień opiekunów i Oz N niesamodzielnych  ze względu na to czy korzystają z placówek całodobowych lub dziennych.  

Opiekunowie rodzinni i ich niesamodzielni podopieczni korzystający z placówek dziennych są w dużo gorszej sytuacji, niż osoby niesamodzielne w placówkach całodobowych i ich opiekunowie w tych placówkach. To kolejny raz, gdy opiekunowie rodzinni i osoby niesamodzielne czują się dyskryminowani. Brak szczepień skutkuje tym, ze po otwarciu placówek dziennych w tym WTZ , większość rodziców-opiekunów nie posyła podopiecznych na zajęcia ze względu na obawy na przeniesienie COVID-19 do domu. Na dzień obecny nie ma żadnych wiążących regulacji dotyczących zaopiekowania osoby niesamodzielnej w momencie gdy opiekun zachoruje na COVID-19. W tym momencie następuje całkowite wyłączenie ON z życia społecznego i pozbawienie opieki 24 godzinnej realizowanej przez opiekunów rodzinnych.

om

Fot. Marek Pedziński

Źródło: Mat. Własne, Fb

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj