Małopolska: Nowa Regionalna Strategia Innowacji Województwa

0

Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął do realizacji Regionalną Strategię Innowacji Województwa Małopolskiego 2030 (RSI).

Dokument jest narzędziem realizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2030 (SRWM 2030) w obszarze GOSPODARKA, gdzie cel szczegółowy sformułowano jako: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Strategia Innowacji integruje również, w powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami regionu, wybrane działania z obszaru edukacji, przedsiębiorczości, konkurencyjności, cyfryzacji czy gospodarki o obiegu zamkniętym, które są ujęte w SRWM 2030.

Strukturę nowej Strategii Innowacji wyznaczają inteligentne specjalizacje – w ich układzie została przeprowadzona diagnoza regionalnej innowacyjności, na ich poziomie wypracowano ustalenia analityczne, w odniesieniu do nich zaplanowano interwencję strategiczną.

Traktujemy inteligentną specjalizację jako narzędzie długoterminowego rozwoju regionalnego. Obecna perspektywa finansowa to już drugi wieloletni okres oparty o ten model. Konsekwentnie koncentrujemy wsparcie materialne, doradztwo, promocję i szkolenie na określonych domenach. Na bazie dotychczasowych doświadczeń oraz potencjałów chcemy zbudować wokół specjalizacji coś w rodzaju wehikułów innowacyjnych rozwiązań, hubów rozwojowych, agend badawczych, sieci przedsiębiorstw i profesjonalnego zaplecza instytucjonalnego.

W formułowaniu diagnozy, roli poszczególnych specjalizacji regionu i doborze narzędzi przyjęto optykę łańcuchów wartości. Działania podejmowane w RSI mają przyczyniać się do wzrostu poziomu innowacyjności regionu do roku 2030.

Cel ten jest planowany do osiągnięcia dzięki interwencji w trzech obszarach strategicznych:

  • Innowacyjne zaplecze, potencjał i wizerunek regionu;
  • Innowacyjność i transformacja przemysłowa przedsiębiorstw;
  • Zaufanie, więzi i dyfuzja wiedzy w ekosystemie innowacyjności.

W centrum interwencji zaplanowanej w ramach nowej Strategii Innowacji znalazły się założenia – obowiązującej powszechnie w regionach i krajach UE – strategii inteligentnych specjalizacji. Oznacza to, że obszary innowacyjności, przedsiębiorczości, konkurencyjności, cyfryzacji i innych okołoinnowacyjnych zagadnień, są w dokumencie uszczegółowione i zinterpretowane właśnie z perspektywy regionalnych domen rozwojowych.

RSI jest komplementarna z kluczowymi dokumentami strategicznymi z poziomu krajowego, tj. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego czy Strategia Produktywności, oraz poziomu regionalnego – wspomnianej SRWM 2030. Dodatkowo komplementarność obejmuje szereg dokumentów kontekstowych z poziomu europejskiego.

om

Fot.malopolska.pl

Źródło:malopolska.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj