Marszałek Witold Kozłowski: Dramatyczna sytuacja regionalnych portów lotniczych w całej Europie!

0

-Jako gospodarze regionów zdajemy sobie sprawę, jak ważną rolę w rozwoju gospodarczym odgrywają lotniska regionalne. Małopolskie Lotnisko Kraków – Balice jest jedynym lotniskiem regionalnym w Polsce, które przed pandemią COVID-19 obsługiwało 8 milionów pasażerów rocznie. W roku 2020 ilość pasażerów spadła o 69% – powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Marszałek Kozłowski przytoczył także wyniki badania, przeprowadzonego na zlecenie Kraków-Airport, w 2019 r. wśród mieszkańców Małopolski oraz województw ościennych. Jak z niego wynika, 94% respondentów z Małopolski przypisało krakowskiemu lotnisku istotne znaczenie dla regionu. Podobnie postrzegają znaczenie Lotniska w Krakowie-Balicach dla województwa małopolskiego respondenci z pozostałych badanych województw sąsiadujących (mieszkańcy obszaru oddziaływania lotniska tzw. „catchment area”).

Wśród czynników związanych z rozwojem lotniska i wpływających na gospodarkę regionu wymieniono :

• turystykę (54,5% respondentów)

• infrastrukturę związaną z transportem (24,9%)

• rozwój biznesu i handlu (20,2%)

• oddziaływanie na rynek pracy (14,8%)

-Dlatego tak ważne jest, aby Komitet Regionów, dzięki opinii dotyczącej przyszłości regionalnych portów lotniczych, zwrócił uwagę Komisji Europejskiej na dramatyczną sytuację regionalnych portów lotniczych w całej Europie – podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

Kończąc swoje wystąpienie, Marszałek Małopolski podkreślił, że niezwykle ważne jest uelastycznienie zasad udzielania pomocy publicznej regionalnym portom lotniczym:

-Jestem zdania, że w okresie obowiązywania ograniczeń w podróżowaniu, spowodowanych pandemią, lotniska powinny mieć możliwość uzyskania rekompensaty z tytułu ponoszonych kosztów stałych – podsumował marszałek Witold Kozłowski.

Ze strony Komisji Europejskiej w dyskusji wzięli udział przedstawiciele działu ds. polityki lotniczej z DG MOVE a także Olivier Jankovec, – dyrektor generalny Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych w Europie (ACI EUROPE).

Opinia przyszłość regionalnych portów lotniczych — wyzwania i możliwości zostanie teraz poddana konsultacjom, a jej głosowanie przewidziane jest na sesji plenarnej KR z końcem czerwca br.

om

Fot.Arch.

Źródło:malopolska.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj