Etyka polityczna musi powrócić na należne jej miejsce!

0

Nikt nie ma wątpliwości, że polityka jest częścią naszego życia. Stanowi aktywność lub postawę wypływającą z potrzeby bycia świadomym, odpowiedzialnym i aktywnym członkiem wspólnoty. Polityk lokalny przyjmuje zobowiązanie do działania dla dobra wspólnego na poziomie samorządowym, powiatowym i wojewódzkim Polityk formatu krajowego przejmuje odpowiedzialność na poziomie funkcjonowania państwa jako całości. Wszystkich polityków powinien łączyć jeden cel: zgodna współpraca nad realizacją istotnych gospodarczych i politycznych potrzeb mieszkańców, z zachowanie zasad przestrzegania prawa i podmiotowości wyborców, którzy wybrali danego polityka.

Etyka co to takiego?

Etyka – zespół norm i ocen zajmujący się wyjaśnieniem i ustalaniem takich kategorii, jak dobro i zło, odpowiedzialność, powinności oraz wytyczaniem zasad i norm postępowania. W czasie kampanii wszyscy kandydaci prezentują swoją postawę, jako bardzo etyczną i zapowiadają działania w takim własnie duchu. Po wyborach sytuacja ulega najczęściej zmianie…

Etyka polityczna zapomniana?

Etyka ma za zadanie skłonić polityka do samokontroli. Polityk działający za publiczne pieniądze i ramach pewnego systemu społecznego, dzięki wyznawanym etycznym zasadom nie dopuści do nadużywania swoich uprawnień. Ta samokontrola u każdego polityka jest niezbędna by weryfikować swoje działania i motywy jakimi się kierują. A z tym jest niestety bardzo źle.

W dzisiejszej dyskusji politycznej argumenty etyczne są niestety rzadkością. Coraz częściej lokalnym elitom należy przypomnieć no obowiązku przestrzegania obowiązującego porządku prawnego – porządku, który sami w sposób demokratyczny ustalili i zaakceptowali. Każdy proces legislacyjny powinien reprezentować interes  ogółu, a nie jakiejś grupy i znaleźć szeroką akceptację społeczną.

Powrót do etyki w polityce niezbędny!

Z punktu widzenia rozważań na temat etyki politycznej, zaznaczenia wymaga, że polityki nigdy nie traktowano jako obszaru wolnego od wartości etycznych. Mimo tego, , układy w małych gminach wiejskich i dużych metropoliach są w Polsce coraz powszechniejsze i wykluczają stosowanie etycznego motywu działań polityków różnych szczebli.

Rozważając problemy etyki politycznej w Polsce, warto już zacząć tworzyć kodeks etyczny funkcji i zawodu polityka. Może warto powrócić do zarzuconego pomysłu stworzenia „kodeksu dobrego polityka” ? Może to dobry czas by podjąć inicjatywę ustawodawczą w kwestii zainicjowania , a właściwie reaktywacji „Kodeksu honorowego osób pełniących funkcje
publiczne. Warto zwrócić uwagę, że kodeksy etyczne stosowane są głównie w wyspecjalizowanych dziedzinach życia, a polityka taką dziedzina jest bezsprzecznie.

Grzegorz Gorczyca

Fot. Arch.

Źródło: mat własne, J. Sokołowski, Kodeks etyczny polityka. Uwagi i refleksje,

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj