Małopolska: Sąd potwierdził prawomocność Programu Ochrony Powietrza!

0

Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargi gmin Rzepiennik Strzyżewski i Oświęcim na uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego „Program ochrony powietrza”. Oznacza to, że obowiązujący od 27 października 2020 roku kompleksowy projekt działań na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym regionie jest prawomocny i nie przestanie obowiązywać.

– Bardzo się cieszę, że zarzuty wójtów dwóch gmin zostały odrzucone przez WSA. Skargi gmin wynikały z niezgody na część obowiązków nakładanych na samorządy przez Program Ochrony Powietrza. Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził prawomocność Programu, który dla nas – wszystkich mieszkańców Małopolski – jest nadzieją na lepsze, zdrowsze życie. Przypominam bowiem, że z powodu zanieczyszczenia powietrza co roku umiera w Polsce ponad 40 000 osób. Smog jest także przyczyną wielu dokuczliwych schorzeń, takich jak kłopoty z sercem i układem oddychania, czy wady rozwojowe okresu dziecięcego – komentuje wyrok WSA wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

Przepisy prawa zobowiązują Zarząd Województwa Małopolskiego, jako organ administracji opracowujący lokalny Program ochrony powietrza, do wskazania działań naprawczych oraz odpowiedzialnych za ich realizację organów i podmiotów.

– Właśnie do takich działań należy konieczność przeprowadzania kontroli interwencyjnych w ciągu 12-u godzin od zgłoszenia czy aktualizowanie informacji o podjętych działaniach i rezultatach kontroli w przypadku zgłoszeń dokonywanych przez aplikację Ekointerwencja – tłumaczy Robert Bylica, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego w Sejmiku Województwa Małopolskiego.

– W związku z faktem, iż kontrole osób fizycznych w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska należą do ustawowych kompetencji samorządów gminnych, w małopolskim POP zostały one ujęte wśród zadań gmin. Nie jest to więc zadanie nowe – dodaje radny.

Jednak najważniejsze działanie zmierzające do poprawy jakości powietrza w Małopolsce to wymiana przestarzałych pieców i urządzeń grzewczych. Proces ten powinien odbywać się przy maksymalnym wykorzystaniu rządowych programów dotacyjnych, takich jak Czyste Powietrze czy Program Stop Smog. Także Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego, w perspektywie finansowej 2014-2020, 420 mln euro na działania związane z wdrażaniem Programu ochrony powietrza, w tym 96 mln euro na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej i 100 mln euro na wymianę kotłów.

– Każda ze 182 gmin województwa małopolskiego miała możliwość aplikowania o środki na inwestycje związane z ochroną środowiska, dostępne w ramach RPO 2014-2020. W bieżącym roku gminy mogą czerpać środki na realizację zadań wynikających z POP z dodatkowych 100 mln zł, jakie rząd przeznaczył  na realizację programu Czyste Powietrze – podkreśla wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

– Nieobcy jest nam także problem braków kadrowych w gminach. Dlatego właśnie w ramach  unijnego Projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” w 62 gminach będących partnerami Projektu utworzone zostały stanowiska ekodoradców, w 60 procentach finansowane ze środków europejskich. Ekodoradcy są zatrudnieni także gminach Rzepiennik Strzyżewski oraz Oświęcim – dodaje.

om

Fot.malopolska.pl

Źródło:malopolska.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj