Krzysztof Kubień: „Samorządy mogą się zadłużać ponad miarę”

0

O rzeczywistym zadłużeniu gminy Andrychów, o nadzorze nad samorządami   i nowej spółce miejskiej rozmawiamy z radnym Krzysztofem Kubieniem.

A: Jakie jest zadłużenie gminy Andrychów i jakie jest zadłużenie spółek miejskich? Pytanie jest uzasadnione,  gdyż długów spółek miejskich  nie wlicza się do zadłużenia gminy, co umożliwia ukrywanie rzeczywistego zadłużenia.

Krzysztof Kubień: Zadłużenie Gminy Andrychów już dawno osiągnęło poziom,  przy którym powinna się zapalić przysłowiowa „czerwona lampka” Sięga już prawie 80 milionów złotych i końca zadłużania nie widać. A są jeszcze spółki miejskie, które też mogą brać kredyty, a tego w budżecie miasta nie widać. Co prawda burmistrz Tomasz Żak tłumaczy, że przy ponad 200 milionowym budżecie to nie jest wiele. Trzeba jednak uczciwie powiedzieć, że tzw. gminnych pieniędzy, pochodzących np. z podatków jest o wiele mniej. Gdyby nie subwencje od rządu takie jak na oświatę, pomoc społeczną czy przysłowiowe „500 plus” to budżet Andrychowa wynosiłby o połowę mniej. Dzięki rządowej kasie samorządy mogą się zadłużać ponad miarę. Myślę, że rząd powinien coś z tym zrobić. Wygląda to tak:

Gmina Andrychów stan Styczeń 2021r. – 71 044 550 zł., na koniec 2021 roku będzie to 80 999 174 zł według uchwalonego Budżetu Gminy  Andrychów na 2021r.

Zakład Gospodarki Komunalnej – 127 340 zł ( stan styczeń 2020r.)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – 8 449 883 zł ( stan styczeń 2020r.)

AEC – brak kredytów ( chęć zaciągnięcia w 2021r 10 500 000 zł )

AECC – brak kredytów

Andrychów ma nową spółkę miejską? Która to już spółka ?

Krzysztof Kubień: Czwarta działająca.  Dotąd funkcjonowały dwie duże spółki : Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Gospodarki Komunalnej, czy też spółka córka Andrychowski Zakład Komunalny przekształcony w Andrychowski Zakład Komunikacyjny później zlikwidowany. Od niedawna funkcjonuje spółka Andrychowska Elektrociepłownia i teraz w konspiracji powołana AECC. Co ważne. Funkcję prezesa pełni ta sama osoba co w spółce AEC. Można snuć różne domysły. Czemu to ma służyć?

Czym ma zajmować się nowa spółka ?

Radny: Zakres działalności to m.in. cytat z dokumentów „35, 30, Z, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH.” Ciekawe jest to powietrze do układów klimatyzacyjnych. Czyżby AECC miało jakiś kosmiczny patent na produkcję zimnego powietrza? wypisu dowiadujemy się, że wspólnikami nowej spółki są „ AEC Andrychów” i „Zakład Gospodarki Komunalnej” w Andrychowie. A kapitał zakładowy nowego tworu wynosi 5000 zł.  Istnieją uzasadnione obawy, że  powołanie spółki AECC może spowodować  podniesienia opłat za ciepło dla mieszkańców Andrychowa. Np. Nowa spółka sprzedaje ciepło i to zimne powietrze do „starej” spółki, ta zaś aby sprzedać ciepło z zyskiem podniesie ceny energii? Nie wiem, mogę się tylko domyślać, a przecież jako radny powinienem o tym nie tylko zostać poinformowany ale również a może przede v wszystkim zapytany o zdanie!

Jaki jest koszt funkcjonowania spółek miejskich i czy ich tworzenie w takim mieście jak Andrychów jest uzasadnione?

Koszty  funkcjonowania spółek są ogromne.  Podam przykład spółki córki Zakładu Gospodarki Komunalnej  pod nazwą Andrychowski Zakład Komunalny, która  została   przemianowaną na Andrychowski Zakład Komunikacyjny , która wygenerowała  koszty  9 mln zł przez 7 lat  i następnie została … zlikwidowana. W analogicznym czasie działania tej spółki, spółka matka ZGK utraciła z kapitału własnego 10,5 mln zł (34% wartości spółki).   Milionowe koszty ponosi budżet miasta, czyli wszyscy mieszkańcy. Jeśli spółka –córka została utworzona i następnie zlikwidowana pozostawiając po sobie wyłącznie koszty- to należy przyjąć , że jej powstanie nie było uzasadnione.

Jaki jest przewidywany koszt funkcjonowania nowej spółki ?

Nie wiemy ile  kosztować będzie utrzymanie kolejnej spółki miejskiej. Nie mamy wiedzy ile  naszych czyli mieszkańców gminy pieniędzy pójdzie na utrzymanie prezesa czy też rady nadzorczej. Nawet przewodniczący Rady Miejskiej nie  poinformował  Rady Miejskiej o zaistniałej sytuacji. Przypomnę, że już w momencie powoływania spółki AEC część radnych z którymi się identyfikuję mówiła, że za tym działaniem pójdą ogromne koszty. Tylko wtedy mówiono nam aby najlepiej nie pytać i nie mówić nic o tym procederze.

Spółkę powołuje rada Gminy uchwałą. Radni zgodzili się z potrzebą utworzenia  kolejnej spółki?

Jak za czasów konspiracji, cicho i w tajemnicy  burmistrz Tomasz Żak ze swoimi ludźmi powołał kolejną spółkę miejską. Bez żadnych informacji czy też konsultacji powołano do życia spółkę zapisaną w KRS-ie pod nazwą „AECC Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością”. Tutaj rodzi się zasadnicze pytanie. Po co jest Rada Miejska? Czy nie powinno być tak, że w tak zasadniczych sprawach, głównie finansowych radni  powinni być informowani? Czy też jak to było podczas powoływania Andrychowskiej Elektrociepłowni też miało być „cicho sza” aby nikt nie zadawał pytań i nie było rozgłosu. Stąd też rodzą się niedomówienia a nawet pewne podejrzenia.

Czy nowa spółka planuje zaciągnąć kredyt, który  nie będzie wliczał się do ogólnego zadłużenia gminy?

Już teraz  AEC Andrychów ogłosiła przetarg na kredyt w wysokości 10,5 miliona złotych, rzekomo na zakup sieci ciepłowniczej. Aby jakikolwiek bank udzielił kredytu zażądał wpisu do hipoteki. Zastawem jest….. Kryty Basen Kąpielowy w Andrychowie. Jedynym plusem tej operacji jest to, że możemy się dowiedzieć ile tak naprawdę kosztował basen, bo ta informacja ciągle była niejasna. Jest to kwota 28.684.022,15 złotych. Dokładne zestawienia na stronie AEC w zakładce przetarg na kredyt – koszt basenu. Ten kredyt to bardzo duża kwota. Oczywiście w tym przypadku rację ma Pani Redaktor. Ten kredyt nie wlicza się do ogólnego zadłużenia gminy, a co za tym idzie  wskaźniki zadłużenia Gminy są zniekształcone. Takie niestety mamy prawo. A potem, kto jest winny? Oczywiście, że nie burmistrz tylko radni.

Jak układa się współpraca rady Miasta Andrychowa z Burmistrzem?

Radny: Burmistrz ma swoja grupę radnych z którymi forsuje swoje pomysły, a w sytuacjach trudnych  zwala winę na Radę Miejską. W Andrychowie już jest słynny cytat z burmistrza : „ to nie ja to Rada Miejska”. Kiedyś burmistrz  powiedział:  „ moi radni jak będę chciał, to mi przegłosują nawet zaćmienie słońca”. No i tak działa rada w Andrychowie, grupa zwolenników burmistrza ma niewielką przewagę liczebną, a pozostali przecież „głosów nie dosypią „.Wierna grupa  głosuje na TAK wszystko co burmistrz zaproponuje, bez informowania, bez kalkulacji, bez konsultacji. Śmiem twierdzić, że często bez większego zastanowienia. Świadczyć o tym mogą śmieszne pomyłki niektórych „wiernych radnych” gdy pytanie zostaje postawione odwrotnie i „trzeba” głosować na NIE .Wtedy niektórzy się gubią….

Wszystkie uchwały  są obligatoryjnie przesyłane do wojewody. Czy w trybie nadzoru  nie ma możliwości  wyeliminowania takiej uchwały?

 Szczerze mówiąc, rzadko się zdarza aby nadzór prawny unieważnił jakąś uchwałę. Tylko raz wojewoda uznał moje racje. Zupełnie ignorowane jest np. nieprzestrzeganie Statutu Gminy Andrychów w trakcie procedowania uchwały. W Andrychowie to nagminne odbieranie głosu czy nawet nie dopuszczanie do dyskusji nad uchwałami przez Przewodniczącego Rady. Tutaj rodzi się pytanie. Po co tworzony jest statut skoro i tak się go nie przestrzega.  Klasycznym przykładem była uchwała o likwidacji SP-3 w Andrychowie. Pomimo negatywnej opinii Pani Kurator stwierdzono, że nic się nie stało. A stało się!  Nawet wtedy kiedy są ewidentne uchybienia, często bywa tak, że nadzór prawny stwierdza, że istnieje mała szkodliwość  złamania statutu. Takie są nasze odczucia.

Dziękujemy za rozmowę.

om

Fot. Arch.

Źródło:mat. własne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj