Małopolska na sportowo

0

Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania Upowszechnianie kultury fizycznej jest najszerszą ofertą sprzyjającą rozwojowi kultury fizycznej w regionie kierowaną do mieszkańców Województwa Małopolskiego – w szczególności do dzieci i młodzieży.

Projekt realizowany jest w formie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej. Zapewnia wsparcie większej liczby wartościowych przedsięwzięć sportowych rangi międzynarodowej, ogólnopolskiej i wojewódzkiej oraz imprez sportowych i rekreacyjnych.

Do otwartego konkursu ofert mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Szczegółowe informacje tutaj.

om

Fot. Arch.

Źródło:malopolska.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj