Centralizacja szpitali: Prezydent Majchrowski przeciwny!

0

Minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał, że „prowadzone są prace nad koncepcją centralizacji szpitali”.

„Jedną z nich, najpoważniejszą, jest przejęcie własności nad podmiotami przez Skarb Państwa” – stwierdził.

Rozproszenie, brak koordynacji i brak współpracy…

„Pandemia COVID-19 dużo nas nauczyła – wiemy, że rozproszenie zasobów właścicielskich, brak koordynacji i fakt, że szpitale konkurują swoją ofertą, a nie współpracują, prowadzi do dużego bałaganu organizacyjnego” – powiedział minister Niedzielski. 

W celu poprawy funkcjonowania systemu szpitali, został powołany zespół, który ma się zająć planem ich restrukturyzacji. Zespół ma czas do końca lutego na zapisanie głównych założeń projektu. W maju ma zostać przedstawiona ustawa. Przekształceniom restrukturyzacyjnym mają zostać objęte wszystkie szpitale w Polsce, co – zgodnie z zarządzeniem – ma oznaczać ich konsolidację.

Samorządy są niezadowolone?

Samorządowcy komentują, że to jest przejęcie przez rządzących ich placówek. Twierdzą, że te zapowiedzi są kolejnym przykładem odbierania zadań, ograniczania samodzielności oraz uszczuplania kompetencji i uprawnień samorządu terytorialnego.

„Wiadomo, że prace tego zespołu zostaną oprotestowane” – zapowiada „Gazeta Wyborcza” i informuje, że Związek Miast Polskich problemem ma zająć się jeszcze w styczniu.

Prezydent Krakowa pisze list do Premiera!

W sprawie ewentualnego uporządkowania spraw właścicielskich szpitali, zabrał głos Jacek Majchrowski.

„Podpisałem list do premiera w tej sprawie, w którym na kilku stronach pokazuję argumenty przemawiające przeciwko temu rozwiązaniu. Lepiej będzie, jeśli pozostanie tak jak jest. To, co było w przeszłości się nie sprawdziło, trzeba umieć wyciągnąć wnioski. Z Warszawy wcale nie będzie widać lepiej czego potrzebują krakowskie szpitale” – pisze prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

„Podzielając przekonanie Pana Premiera o konieczności zdefiniowania na poziomie ogólnokrajowym zasad nadzoru nad działalnością podmiotów szpitalnych i ciągłego usprawniania tego nadzoru, wyrażam przekonanie, że celów tych nie da się osiągnąć przez »upaństwowienie« tych podmiotów, ew. przejęcie roli właścicielskiej przez samorządy wojewódzkie” – napisał prezydent Majchrowski.   

Gmina miejska Kraków przejęła dwa szpitale: Szpital im. Narutowicza i Szpital im. Żeromskiego oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, czyli dzisiejsze Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.

Zaproponowane zmiany są niezbędne i naprawią zły system?

Od wielu lat funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce jest przedmiotem krytyki ze strony personelu medycznego i pacjentów. Utrwaliła się powszechna opinia co do przyczyn tego stanu rzeczy. Na pierwszym miejscu wymieniane są wady systemu. Organizacja publicznej ochrony zdrowia jest jednym z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych zadań państwa. W obecnym, dysfunkcjonalnym stanie zorganizowania systemu wiele podmiotów samorządowych nie radzi sobie dostatecznie z zapewnieniem efektywnej opieki medycznej, co przekłada się na ogólną zapaść systemu.

Szpital miejski szuka ochrony przed likwidacja SOR-u w Warszawie?

Z Warszawy wcale nie będzie widać lepiej czego potrzebują krakowskie szpitale” – napisał w liście do Premiera prezydenta Jacek Majchrowski.

Innego zadania mogą być dyrektorzy miejskich placówek. Przykładem jest Szpital im. Narutowicza, którego funkcjonowanie jest poważnie zagrożone. Powodem jest decyzja prezydenta Jacka Majchrowskiego , pozwalająca deweloperowi wybudować apartamentowiec wysoki na 34 m wchodzący w kolizję z wyznaczonymi korytarzami powietrznymi dla istniejącego lądowiska przy szpitalu miejskim! Lądowisko jest niezbędne, by mógł działać Szpitalny Oddział ratunkowy.
Gdy o sprawę pytali dziennikarze, rzecznik prasowa prezydenta Jacka Majchrowskiego i dyrektor działu komunikacji społecznej oraz jej zastępca nie znaleźli czasu na odpowiedź.
Dlatego władze szpitala napisały pismo do Ministerstwa Infrastruktury, aby sprawę rozstrzygnął resort.

„Z uwagi na budzące liczne wątpliwości działania władz Krakowa, władze szpitala skierowały także pismo do Ministerstwa Infrastruktury. „Dostaliśmy pismo, że ministerstwo przekazało sprawę do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego” – mówi wicedyrektor szpitala. Pisaliśmy o tym tutaj.

Komentarz Redaktora Naczelnego:

Decyzja o centralizacji szpitali w Polsce jest krokiem w dobrym kierunku. Wprawdzie nie ma znaczenie czyją są własnością, lecz czy są dobrze zarządzane. Dotychczas występują  liczne problemy z zarządzaniem i z   finansowaniem szpitali, co uwidoczniło się szczególnie w czasie pandemii. Zmiany w systemie są być może, jedyną szansa na usprawnienie działania szpitali.

Grzegorz Gorczyca Redaktor Naczelny Agencji Informacyjnej Nasz Kraków

Grzegorz Gorczyca
Grzegorz Gorczyca

om

Fot. Arch.

Źródło:termedia.pl, onet.pl,

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj