Kraków: Na interpelację skierowaną do prezydenta odpowiada deweloper?

0

Prezydent Krakowa wydał pozwolenie na wybudowanie wysokiego budynku uniemożliwiającego korzystanie z lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy szpitalu im. Narutowicza w Krakowie. Pisaliśmy o tym tutaj.

Deweloper zablokuje lądowisko przyszpitalne?

Deweloper otrzymał od prezydenta Krakowa pozwolenie na budowę, która zdaniem miejskich radnych i władz placówki zagraża bezpiecznemu korzystaniu z lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Deweloperem jest Firma Angel Poland Group, na wniosek której ówczesny Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik usiłował odsunąć Konserwatora zabytków od sprawy dotyczącej innej inwestycji tego samego dewelopera. Pisaliśmy o tym tutajtutaj.

Ta właśnie firma, znana jest ze wzbudzającej kontrowersje inwestycji przy ulicy Stradomskiej w Krakowie. Pisaliśmy o tym tutaj. Obecnie, Firma Angel Poland Group planuje wybudować wysoki budynek przy Szpitalu Narutowicza w sposób zagrażający bezpiecznemu korzystaniu z lądowiska dla śmigłowców LPR przy lecznicy.

Radna pisze do prezydenta – odpowiada deweloper?

Radna Teodozja Maliszewska, która jest również członkiem rady społecznej szpitala, jest oburzona sytuacją.

„Interesy jednej firmy nie mogą przeważać nad bezpieczeństwem pacjentów i zakłócać funkcjonowania szpitala, gdzie ratuje się ludzkie życie” – powiedziała radna Maliszewska.

Radna, złożyła już w tej sprawie interpelację do prezydenta Jacka Majchrowskiego, a otrzymała również odpowiedź od samego dewelopera, mimo że nie zadawała mu żadnych pytań. Radna zastanawia się, w jaki sposób inwestor dowiedział się o tym, że interesuje się tematem inwestycji przy szpitalu?

Odpowiedź dewelopera na interpelację radnej skierowanej do prezydenta Majchrowskiego jest bardzo zastanawiająca. Wszak w opinii publicznej istnieje przekonanie o silnych związkach władz Krakowa z deweloperami. Pisaliśmy o tym tutajtutaj.

Prezydent Krakowa potwierdza , że wydał deweloperowi decyzję niezgodną z prawem?

Władze szpitala im. Narutowicza złożyły wniosek o wznowienie postępowania dotyczącego zmiany pozwolenia budowlanego. W odpowiedzi, prezydent Majchrowski szczerze wyjaśnia iż decyzja dla dewelopera „została wydana z naruszeniem prawa (…) i odmówiono jej uchylenia, ponieważ w wyniku wznowienia postępowania, mogłaby zapaść wyłącznie decyzja odpowiadająca w swojej istocie decyzji dotychczasowej”

Jak podaje portal Kraków Nasze Miasto, decyzja odmawiająca wznowienia postępowania została uchylona przez obecnego wojewodę małopolskiego w całości i przekazana do ponownego rozpatrzenia. Sprawa powróciła zatem do magistratu i ma zapaść kolejna decyzja w sprawie. Dziennikarze wysłali zapytania do krakowskiego magistratu i prosili o rozmowę z wiceprezydentem Krakowa. Oczekują na reakcje urzędu.

Stan faktyczny i prawny lądowiska nie budzi wątpliwości!

Faktem jest, że budowa wysokiego budynku wchodzi w kolizję z wyznaczonymi dla istniejącego lądowiska korytarzami powietrznymi. Faktem jest również to, że Szpital jako inwestor wybudował lądowisko w oparciu o otrzymane prawomocne decyzje, zezwalające na jego budowę. Kolejnym faktem jest, że szpital decyzje otrzymał w oparciu o mapy sytuacyjno-wysokościowe, wskazujące obszary oddziaływania inwestycji na tereny przyległe. „Takie mapy szpital przedłożył wraz z wnioskiem o uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego. W 2012 roku nie była prowadzona żadna budowa” – potwierdzają to dokumenty. Faktem potwierdzonym stosownymi dokumentami, jest okoliczność iż, pozwolenia na budowę dla lądowiska wydane były wcześniej niż decyzja pozwolenia na budowę „dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, którego budowa nie była rozpoczęta w momencie rejestracji lądowiska”. Ponadto zdaniem szpitala na etapie opracowania dokumentacji rejestracyjnej w obszarze wyznaczonym „korytarzami powietrznymi nie znajdowała się żadna budowa”. „Wszystkie elementy, które znajdowały się w tym obszarze, również te przekraczające wymagane parametry wysokościowe, zostały właściwie opisane i zaznaczone” – dodaje dyrekcja szpitala.

Deweloper atakuje szpital lub …

Przedstawiciel dewelopera, zaprezentował stanowisko Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, z którego ma wynikać iż lądowisko ma nie spełniać „wymagań obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.06.2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U.2019 poz. 1213) i konieczna jest jego niezwłoczna modernizacja”.

W merytorycznej odpowiedzi, władze szpitala wskazały, że budowa lądowiska została zakończona w 2011 roku, czyli przed wejściem w życie wspomnianego rozporządzenia. „Dostosowanie go do obowiązującego rozporządzenia przy istniejących korytarzach powietrznych nie powinno stanowić zbyt skomplikowanego zadania, gdyż związane jest tylko ze zmianą oświetlenia na istniejącej płycie lądowiska. Szpital już realizuje zapisy wskazanego rozporządzenia” – przekazała dr Renata Godyń-Swędzioł, dyrektor Narutowicza.

… narzuca przebudowanie lądowiska niezgodnie z interesem szpitala?

Deweloper twierdzi, że wykonał bardzo kosztowne analizy, sporządził kosztorys prac i deklaruje wykonanie modernizacji całego lądowiska, przy jednoczesnym wykonaniu zmiany trasy nalotu. Dyrekcja szpitala zwraca uwagę, że prywatna firma wykonała analizy na własny koszt i na własne ryzyko. „Zmiany tras nalotów nie leżą w interesie szpitala, o czym firma była informowana na spotkaniach, o które usilnie zabiegała. Z obowiązującego rozporządzenia nie wynika konieczność zmian tras nalotu, a jedynie prace związane ze zmianami oświetlenia, które wbrew twierdzeniu dewelopera, nie stanowią niezwykle kosztownej i skomplikowanej modernizacji” – podsumowała dyrektor szpitala.

Przedstawiciele Lotniczego Pogotowia Ratunkowego poinformowali, że aby dostosować lądowisko do wymogów rozporządzenia, faktycznie należy jedynie zmienić oświetlenie.

„Szpital już podjął działania w tym kierunku” – przekazała Justyna Sochacka, rzecznik prasowy LPR. Na pytanie czy faktycznie, jeśli Angel Poland Group wybuduje budynek, helikoptery nie będą mogły lądować przy Szpitalu Narutowicza, rzecznik odpowiedział twierdząco.

„W obecnej organizacji operacji lotniczych blok byłby na kierunku podejścia do lądowania, a jego górna krawędź penetrowałaby dolną powierzchnię ograniczającą kierunek nalotu/odlotu” – twierdzi rzeczniczka. Co może zrobić LPR, by działalność lądowiska została utrzymana? Niewiele, gdyż jak pisze Sochacka, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jest jedynie jego użytkownikiem. „Właścicielem lądowiska jest szpital. Należałoby zmienić kierunek podejścia do lądowania lub wybudować budynek o niższej wysokości” – kwituje Sochacka.

Prezydent i deweloper kontra szpital i mieszkańcy?

Przepisy prawa ściśle regulują procedurę wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, które ma obowiązek stosować prezydent Krakowa. A tymczasem sam prezydent potwierdza, że decyzja wydana w 2019 roku , została wydana z naruszeniem prawa, ale odmawia wznowienia postępowania w tej sprawie, bo i tak wyda decyzję identyczną, a więc niezgodną z prawem. Teraz wiemy, że odmowa wznowienia została uchylona przez Wojewodę i powróciła do ponownego rozpatrzenia do prezydenta Krakowa, który wcześniej zapowiedział wydanie decyzji niezgodnej z prawem, ale uwzględniającej wniosek dewelopera… Czy to jest publiczne potwierdzenie istnienia układów miedzy deweloperami i władzami Krakowa? Pisaliśmy o tym tutaj. Jeśli taki układ istnieje, to może nadeszła pora, by odebrać Kraków „układom” i przywrócić mieszkańcom? Pisaliśmy o tym tutaj.

Komentarz Redaktora Naczelnego:

Próby ówczesnego Wojewody odsunięcia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków od wykonywania zadań służbowych na wniosek dewelopera i wydawanie decyzji niezgodnych z prawem przez prezydenta Majchrowskiego, dla tego samego podmiotu, budzi poważne zaniepokojenie. W pierwszym przypadku sprawa dotyczyła zabytkowego obiektu, w drugim obiektu od którego zależy zdrowie i życie mieszkańców.Obie sprawy łączy fakt podejmowania nieuzasadnionych decyzji przez organy administracji, zgodnych z wnioskami i interesem prywatnym dewelopera, ale z pominięciem interesu publicznego i przepisów prawa.

Grzegorz Gorczyca Redaktor Naczelny Agencji Informacyjnej Nasz Kraków

Grzegorz Gorczyca
Grzegorz Gorczyca

om

Fot. Arch.

Źródło:krakow.naszemiasto.pl, materiały własne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj