Kraków: Obrady nad projektem budżetu!

0
kraków rynek

W środę 2 grudnia odbędzie się 49. sesja Rady Miasta Krakowa. Początek  obrad rozpocznie się o godz. 10:00 w salach RMK przy pl. Wszystkich Świętych.  Poza debatą nad uchwałą budżetową, Radni będą wypowiadali się również na temat miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Porządek obrad Rady Miasta Krakowa zakłada 46 punktów.

Najważniejszym punktem Sesji będzie czytanie projektu uchwały budżetowej Miasta Krakowa. Podczas pierwszego czytania radni dyskutować będą nad projektem uchwały w sprawie budżetu na 2021 r. (druk nr 1558) oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (druk nr 1559). W porządku obrad również można znaleźć m.in  projekty uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru: „Wola Justowska – Hamernia” (druk nr 1501), „Wesoła – Zachód” (druk nr 1505), „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” – etap B, podetap B12” (druk nr 1507), „Wiedeńska” (1512) oraz „Wróblowice II” (druk nr 1492). Radni będą też dyskutować o projektach uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ogrodniki – Przy Torze” (druk nr 1565) oraz „Kobierzyńska – Piltza” (druk nr 1566). W porządku obrad znalazł się też projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (druk nr 1579) oraz druk nr 1442 w sprawie opłaty reklamowej, którego pierwsze czytanie odbyło się podczas sesji 30 września.

Marcin Mierzwa

Fot. Arch.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj