Kraków: „Bezpieczny uczeń w Krakowie”

0

ukazała się publikacja „Bezpieczny uczeń w Krakowie – analiza zasobów środowiskowych w zakresie profilaktyki w szkole”. Opracowanie pozwala zapoznać się z realizowanymi do tej pory programami na rzecz zwiększania bezpieczeństwa psychicznego krakowskich uczniów, ale może być też inspiracją do podejmowania nowych inicjatyw w tym zakresie.

„Publikacja adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli i pedagogów szkolnych,
ale w szerokim rozumieniu do ujmowanych całościowo środowisk szkolnych – wszystkich podmiotów edukacji szkolnej (uczniów, nauczycieli i rodziców), organów administracji publicznej realizujących zadania w obszarze edukacji, środowisk akademickich i wszystkich tych osób, którzy pragną bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży w ich podstawowym środowisku wychowawczym, jakie stanowi współczesna szkoła” – informują autorki publikacji. Podkreślają, że bezpieczeństwo ucznia to warunek konieczny do realizacji prawa dziecka do edukacji.

W książce uwzględniono rezultaty prowadzonych w ostatnich miesiącach badań diagnostycznych zasobów, czyli dobrych praktyk do tej pory realizowanych przez szkoły i placówki oraz instytucje publiczne działające w obszarze budowania i wzmacniania bezpieczeństwa psychicznego wśród uczniów krakowskich szkół.

Można w niej znaleźć także odniesienia do potrzeb i oczekiwań środowisk szkolnych, które zostały omówione na zorganizowanej w magistracie konferencji „Budujemy krakowski model bezpieczeństwa psychicznego w szkole” (styczeń 2020). Stanowiła ona forum wymiany myśli i dobrych praktyk profilaktycznych potrzebnych do sformułowania konkretnych wniosków.

Publikacja jest dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej KOT w Krakowie. Jej autorkami są Monika Borkowska-Żebrowska (Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie), Katarzyna Czaczuń (SPPP KOT w Krakowie) oraz pracownicy naukowi: dr hab. Justyna Kusztal, prof. UJ, dr Małgorzata Piasecka i dr Małgorzata Turczyk (Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie).

om

Fot. krakow.pl

Źródło: krakow.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj