Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych: Nowe obowiązki i sankcje

0

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przewidujący nowe obowiązki i sankcje. Obowiązkowe ma być np. informowanie o umowach, przekraczających 10 tys. zł.

Zmiany niezbędne i oczekiwane!

Zgodnie z projektem, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, za które grozić będzie odpowiedzialność, będzie nieopublikowanie informacji o tzw. zamówieniu bagatelnym.Zgodnie z propozycją, jednostka sektora finansów publicznych umieszcza w BIP lub na swojej stronie internetowej informację o udzieleniu zamówienia o wartości przekraczającej 10 tys. zł, w terminie 30 dni od dnia jego udzielenia. Informacja ma zawierać nazwę i adres podmiotu, ewentualnie dane osoby fizycznej, z którą zawarto umowę, a także informację o wartości i zakresie umowy, chyba że informacja o udzieleniu zamówienia została opublikowana na podstawie odrębnych przepisów.

Do sektora finansów publicznych należą:

1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;

2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, związki metropolitalne;

3) jednostki budżetowe;

4) samorządowe zakłady budżetowe;

5) agencje wykonawcze;

6) instytucje gospodarki budżetowej;

7) państwowe fundusze celowe;

8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

9) Narodowy Fundusz Zdrowia;

10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;

11) uczelnie publiczne;

12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;

13) państwowe i samorządowe instytucje kultury;

14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw.

Projekt zawiera też szereg przepisów, które mają – zgodnie z deklaracjami wnioskodawców – usprawnić system odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych poprzez zmiany przepisów proceduralnych.

Komentarz Redaktora naczelnego:

Zmiany  obowiązujących przepisów są niezbędne i dla swej skuteczności powinny następować  w szybkim tempie. Projekt ustawy wprowadzi  transparentność  w zawieraniu umów finansowanych ze środków publicznych na każdym szczeblu. Proponowany projekt wprowadza zmiany stanowiące początek koniecznych reform w przepisach ustaw samorządowych. Tylko kompleksowe uporządkowanie wszystkich przepisów prawnych regulujących działalność samorządów, pozwoli na efektywne wykorzystanie środków publicznych. Szczególnie pilne jest wprowadzenie zmian w ustawie o Regionalnych Izbach Obrachunkowych i ustawie o dyscyplinie finansów publicznych.

Grzegorz Gorczyca Redaktor Naczelny Agencji Informacyjnej Nasz Kraków

om

Fot. Arch.

Źródło:biznes.interia.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj