Program „Maluch+”2020

0

Przed nami kolejna edycja otwartego konkursu Oert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 – moduł 4.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, z późn. zm.), ogłasza – w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH+” 2020 – moduł 4.

  1. O dofinansowywanie w ramach modułu 4, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).
  2. W ramach modułu 4 dofinansowywane będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.
  3. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2020 r.
  4. Termin składania ofert: do 10 stycznia 2020 r.
  5. Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
  6. Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w terminie do 14 lutego 2020 r. dla modułu 4.
  7. Szczegółowe zasady konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 – moduł 4.

Materiały

Program MALUCH+ 2020 – moduł 4
Maluch​_​_2020​_modul​_4.docx 0.07MB
Zał. 1 – oferta konkursowa MALUCH+ 2020 – moduł 4
Zał​_1​_oferta​_konkursowa​_m​_4.xls 0.04MB
Zał. 2 – oferta zbiorcza wojewódzka
Zał​_2​_oferta​_zbiorcza.xls 0.03MB
Zał. 3 – wzór umowy z wojewodą ws. FP
Zał​_3​_-​_wzór​_umowy​_z​_wojewodą​_ws​_FP.docx 0.02MB
Zał. 4 – oświadczenie o przyjęciu dotacji
Zał​_4​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_dotacji​_RC.doc 0.03MB
Zał. 5 – oświadczenie o przyjęciu FP
Zał​_5​_-​_oświadczenie​_o​_przyjęciu​_FP.doc 0.03MB
Zał. 6 – oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
Zał​_6​_-​_oświadczenie​_o​_kwalifikowalności​_podatku​_VAT​_moduł​_4.docx 0.02MB
Zał. 7 – zbiorcze oświadczenia rodziców o pomniejszaniu opłat
Zał​_7​_-​_zbiorcze​_oświadczenia​_rodziców​_o​_pomniejszaniu​_opłat​_(moduł​_4).xlsx 0.21MB
Zał. 8 – indywidualne oświadczenie rodzica o pomniejszaniu opłat
Zał​_8​_-​_indywidualne​_oświadczenie​_rodzica​_o​_pomn​_opłat.xlsx 0.02MB
Zał. 9 – zbiorcza tabela do potwierdzeń przelewów dokumentujących obniżenie opłat rodziców
Zał​_9​_-​_zbiorcza​_tabela​_do​_potwierdzeń​_przelewów​_dokumentujących​_obniżenie​_opłat​_rodziców.xlsx 0.21MB
Zał. 10 – oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną MRPiPS
Zał​_10​_-​_oświadczenie​_o​_zapoznaniu​_się​_z​_klauzulą​_informacyjną.doc 0.03MB
Zał. 11 – sprawozdanie wojewódzkie z realizacji MALUCH+ 2020 moduł 4
Zał​_11​_sprawozdanie​_wojewódzkie​_moduł​_4.xls 0.05MB
KLAUZULA INFORMACYJNA MRPiPS
KLAUZULA​_INFORMACYJNA​_moduł​_4.docx 0.02MB
Wykaz kontaktów do Urzędów Wojewódzkich
Wykaz​_kontaktów​_do​_UW.docx 0.01MB

om

Fot. Arch.

Źródło:gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj