Prezydent Krakowa zaciąga kolejny dług na spłatę części zadłużenia?

0

Kraków pogrążony jest w długach, których miasto nie jest w stanie spłacać. Zaciągane są więc kolejne kredyty na częściowe spłaty zadłużenia Miasta.

Utrata majątku , niedoszacowane inwestycje, brak wykorzystania nadwyżek budżetowych

Kraków może popaść w większe kłopoty z powodu trwających wiele lat błędów w zarządzaniu i braku racjonalnej polityki finansowej? Racjonalna gospodarka finansowa umożliwia tworzenie w ciągu roku nadwyżek budżetowych (czyli oszczędzać pieniądze), którymi można będzie nadpłacić kredyt. To pozwalałoby wcześniej spłacić zobowiązania, a w czasach kryzysu dać miastu większą zdolność kredytową. Można było także wykupić wcześniej wypuszczone przez miasto obligacje, co obecnie dałoby możliwość wypuszczenia kolejnych i pozyskania dodatkowych środków.

Miasto ma ma faktyczna i prawna możliwość pozyskiwania nieruchomości, a więc pomnażania majątku gminy, który w ostateczności zawsze można sprzedać. Tymczasem miasto przez lata traciło lub sprzedawało swój majątek, czasem dając bonifikatę. Jak podaje Onet miasto w ciągu ostatnich 13 lat straciło blisko 300 działek przez zasiedzenie . Jeden z przykładów. Prywatna osoba ogrodziła teren należący do miasta i go zasiedziała. Po tym, jak stała się jego właścicielem, wystawiła go za 1,7 mln zł na sprzedaż.

Pandemia obnażyła wieloletnie błędy w zarządzaniu Miastem?

Władze Miasta wskazują, że powodem problemów finansowych jest pandemia.Mieszkańcy jednak mówią coś innego. Uważają, że dzięki trudnemu zbiegowi zdarzeń, mogli poznać jak faktycznie Jacek Majchrowski zarządzał przez prawie 20 lat miastem. Zadłużał i podejmował decyzje o kolejnych inwestycjach kierując się opiniami i wyliczeniami urzędników. Niestety koszty inwestycji okazały się mocno niedoszacowane.Pisaliśmy o tym tutaj.

W Lipcu Kraków zaciąga kredyt wysokości 200 mln.?

Władze Krakowa  wystąpiły do Regionalnej Izby Obrachunkowej  o zaopiniowanie możliwości spłaty kolejnego kredytu w wysokości 200 mln. zł., który ma zostać spłacony w latach 2027 do 2040 roku.

 RIO zaopiniowało pozytywnie możliwość spłaty tego kredytu, zwracają uwagę, że rzeczywiste możliwości Gminy Kraków w zakresie spłaty zobowiązań w okresie spłaty tego kredytu mogą niższe niż obecnie prognozowane.  Zdolność  spłaty kredytu ,  jest obliczona na podstawie  na podstawie wieloletniej prognozy finansowej, która nie uwzględnia obecnej sytuacji  związanej z pandemią. Należy liczyć się z trudnościami w osiągnięciu zaplanowanych dochodów generującymi trudności w uchwaleniu budżetów na kolejne lata ( art. 243 ustawy o finansach publicznych). Pisaliśmy o tym tutaj.

W październiku kolejny kredyt w wysokości 60 mln. złotych?

 W dniu 9 września 2020 roku Prezydent Miasta Krakowa zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości zaciągnięcia kolejnego  kredytu na kwotę 60 mln. złotych. Ponadto w wieloletnim Planie Finansowym Kraków planuje zaciągać  dalsze kredyty i pożyczki  w latach 2020-2023 oraz 2026-2028. Spłata dotychczasowych i nowych pożyczek i kredytów zakończy się w… 2043 roku.

Urzędnik miejski zarabia 35 tys. złotych miesięcznie?

Tymczasem, zarząd dróg Miasta Krakowa zatrudnił kolejnego dyrektora – za… 35 tys. zł miesięcznie. Tyle ma zarabiać ekspert od linii tramwajowej do Mistrzejowic – podają lokalne media.

om

Fot. Arch.

Źródło:Uchwała RIO nr S.O.II – 420/64/20, Onet, krakow.naszemiasto.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj