Czy finansom samorządów grozi poważny kryzys?

0

Pandemia koronawirusa   wywołała kryzys, który uderzył  także w samorządy. Kryzysy obnażają wszelkie problemy , które w okresach prosperity udaje się skutecznie maskować.

Samorządy bezczynnie czekają na kolejne środki z budżetu państwa?

Wydawać by się mogło, że w czasach kryzysu, samorządy podejmować będą działania oszczędnościowe. W pierwszej kolejności oszczędzanie należałoby zacząć od ograniczenia kosztów funkcjonowania samorządów. W rzeczywistości nie ma takiej tendencji, a ewentualne niwelowanie problemów finansowych samorządów ma nastąpić po otrzymaniu zwiększonych środków z budżetu państwa lub wpływów z podatków lokalnych – w tym z gruntowego.

Samorząd w czasie kryzysu, czyli kolejny dyrektor w spółce miejskiej

Kraków, podobnie jak inne samorządy ucierpiał z powodu kryzysu. W ramach oszczędności prezydent Majchrowski proponował likwidacje Młodzieżowych Domów Kultury, wyłączanie oświetlenia ulicznego nocą czy podwyżkę opłat lokalnych. działanie te, tłumaczono potrzeba oszczędzania. Równocześnie zatrudnia się kolejnego dyrektora w spółce miejskiej za kwotę… 35 tys. zł miesięcznie. Pisaliśmy o tym tutaj.

Wysokie nagrody wypłacane w samorządach

Nasza redakcja opublikowała dokument potwierdzający wypłatę blisko ćwierć miliona złotych nagród w Andrychowskim samorządzie. W Andrychowskim ratuszu nagrody dostawali niemal wszyscy kierownicy i osoby zajmujące najwyższe stanowiska, w tym dwóch wiceburmistrzów. Pisaliśmy o tym tutaj.

Spadek dochodów samorządów

Dochody samorządów z tytułu podatku PIT w I półroczu 2020 r. spadły o ponad 7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. Problemy finansowe samorządów pogłębiła też podwyżka płacy minimalnej, której rząd nie zrekompensował w żaden sposób JST.Jednym z rozwiązań problemy finansów samorządów proponowanym przez ekspertów jest całościowa reforma systemu podatków od gruntów

Zmiany ustaw samorządowych czy ciągłe zwiększanie finansowania?

Potrzeba zmian wynika z długofalowej oceny skuteczności przepisów dotychczas obowiązujących, która nie jest pozytywna.Urzędy gmin muszą usprawnić i uczynić jawną wewnętrzną organizację. Konieczne jest doprecyzowanie procedur wewnętrznych oraz usprawnienie ich egzekwowania. Obowiązek uzyskiwania dotacji zewnętrznych winien być regulowany ustawowo, a brak ich uzyskiwania traktowany jako naruszanie dyscypliny finansów publicznych. Wszak dotacje są środkami publicznymi dedykowanymi samorządom na realizację celów publicznych, które samorząd ma obowiązek realizować. Na to nałożył się problem z jakością gminnych elit.

Samorządy nie wykorzystują możliwości skorzystania z dotacji unijnych

Niestety widoczny jest brak efektywnego wykorzystania środków unijnych przez samorządy. Wina leży po stronie samych samorządów. Powodem jest brak wykwalifikowanych kadr odpowiedzialnych za pozyskanie środków unijnych, nierzadko to wójt i skarbnik zajmują się wszystkim sami. Często są składane wnioski nieprofesjonalnie , dlatego są odrzucane, lub dochodzi do konieczności zwrotu otrzymanej już dotacji, np. z powodu nieprawidłowego rozliczenia inwestycji. Często nieracjonalna gospodarka finansowa, nie pozwala na wygospodarowanie środków na wkład własny, a skrajne dopuszczalne zadłużenie uniemożliwia skorzystanie na ten cel z kolejnego kredytu. Należy rozważyć rozliczanie samorządów z niewykorzystanych możliwości uzyskania środków zewnętrznych.

„Raport Samorząd” wskazuje na potrzebę zmian

Eksperci OES oraz Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w „Raporcie Samorząd” wskazali także na konieczność zmian w tzw. „janosikowym”, funkcjonowaniu dotacji budżetowych dla samorządów czy przepisach o inwestycjach lokalnych. Poruszyli także tematy społeczne – od potrzeby kreowania liderów przez wsparcie rynku pracy w dobie pandemii i politykę miejską aż po rolę społeczeństwa obywatelskiego w utrwalaniu demokracji.

Komentarz Redaktora Naczelnego:

Konieczna jest całkowita zmiana sposobu działania samorządów. Pandemia przyspieszyła potrzebę wprowadzenia zmian w ustawach samorządowych. Bez systemowych zmian prawa, będziemy działać na zasadzie nieefektywnego wyławiania jakiegoś problemu. Obecnie obowiązujące przepisy pozostawiają zbyt dużą swobodę w wydatkowaniu środków publicznych przez samorządy. Występujący przerost zatrudnienia w urzędach gmin i ukrywanie zadłużenia w spółkach miejskich, może zostać wyeliminowany systemowymi rozwiązaniami prawnymi. Proponowanym rozwiązaniom musi towarzyszyć odpowiednie wzmocnienie efektywności nadzoru nad samorządami.

Grzegorz Gorczyca Redaktor Naczelny Agencji Informacyjnej Nasz Kraków

Grzegorz Gorczyca
Grzegorz Gorczyca

om

Fot. Arch.

Źródło:businessinsider.com.pl, mat. własne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj