Kraków: Nowelizacja statutów dzielnic

0

Znane są już wyniki przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków, dotyczących nowelizacji statutów dzielnic Krakowa. Konsultacje społeczne miały na celu określić organizację i zakres działania dzielnic.

Konsultowane propozycje zmian dotyczyły wyłącznie wprowadzenia do statutów dzielnic I–XVIII nowych przepisów regulujących zasady zwoływania i prowadzenia zdalnych sesji i posiedzeń w Radach Dzielnic. Proponowane nowe zapisy były jednakowe dla wszystkich 18 Rad Dzielnic.

Przedmiotu trwających do 14 sierpnia 2020 r. konsultacji nie stanowiły zapisy obowiązujących statutów dzielnic I–XVIII.

Zapoznaj się z „Raportem z konsultacji społecznych dotyczących projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa” [pdf]

W okresie od 13 lipca do 14 sierpnia 2020 r. trwały prowadzone z mieszkańcami Krakowa konsultacje społeczne dotyczące nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic.

Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie uchwały nr XLI/1106/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic oraz Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Konsultacje były prowadzone przez Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa wraz z Miejskim Centrum Dialogu.

Konsultowane propozycje zmian dotyczyły wyłącznie wprowadzenia do Statutów Dzielnic I-XVIII nowych przepisów regulujących zasady zwoływania i prowadzenia zdalnych sesji i posiedzeń w Radach Dzielnic. Proponowane nowe zapisy były jednakowe dla wszystkich 18 Rad Dzielnic.

om

Fot. Arch.

Źródło: dialogspoleczny.krakow.pl, krakow.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj