Mogilany: Rodzice boją posyłać dzieci do prowizorycznego „przedszkola”?

0
Mogilański Dwór

W Mogilanach rozpoczęto przebudowę budynku Przedszkola Samorządowego. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to kwiecień 2021 roku.

Przedszkole w zabytkowym dworze?

„Na czas rozbudowy Wójt Piotr Piotrowski chce na kilka miesięcy przenieść przedszkole do Dworu w Mogilanach: w ten sposób inwestycja może się posuwać do przodu, a dzieci będą miały zapewnione odpowiednie miejsce do nauki i zabawy” – czytamy na portalu Stowarzyszenia Dla naszej Gminy Mogilany.

Rodzice są zaniepokojeni przeniesieniem przedszkola?

„W związku z planowanym przeniesieniem przedszkola do zespołu dworskiego otrzymywałem liczne zapytaniami od rodziców obawiających się, czy jest to odpowiednie miejsce dla ich dzieci. Wzbudziło to moje duże zainteresowanie tematem. Bezpieczeństwo dzieci powinno być dla wszystkich najważniejsze, a przeniesienie przedszkola do tymczasowej siedziby powinno spełniać podstawowe wymogi prawne. Nadmienię, że Wójt nigdy nie informował na komisjach ani na sesjach Rady Gminy o takim rozwiązaniu i o jego kosztach, ani nie pytał czy nie istnieje inna możliwość, itp.” – pisze w mediach społecznościowych radny gminy Mogilany Jerzy Przeworski.

Obowiązkiem radnych jest troska o bezpieczeństwo dzieci i finanse gminne

„Radny Jerzy Przeworski z Gaja ciągle pyta czy zasadne są wydatki Gminy na przystosowania Dworu na tymczasowe przedszkole z punktu widzenia ustawy o finansach publicznych?  Słowem: czy warto było pomalować ściany i odnowić sanitariaty, by przedszkole mogło tam czasowo zostać przeniesione? Pytania o zasadność przeniesienia powtarzają się cały czas przy okazji kolejnych rozmów, sesji, komisji, interpelacji „ – postawiono zarzut na na portalu Stowarzyszenia Dla naszej Gminy Mogilany.

„Obowiązkiem radnego jest dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców zwłaszcza tych najmłodszych oraz o gospodarowanie pieniędzmi w budżecie, ponieważ nie są to pieniądze Urzędu Gminy (UG) ale mieszkańców. Należy zauważyć, że dwór w Mogilanach nie jest własnością Gminy Mogilany, został zwrócony przez Wojewodę prawowitemu właścicielowi, więc wszystkie nakłady ponoszone przez UG nie pozostaną w naszej gminie, ale stanowią korzyści właściciela dworu. Według mnie wydatki, o których pisze DNGM i Wójt w odpowiedzi na moje zapytanie, nie są nakładami na bieżące utrzymanie obiektu, ale nakładami remontowo – inwestycyjnymi i co za tym idzie wymagane są stosowne zgody i pozwolenia” – odpowiada radny.

Radny proponuje umieszczenie przedszkola w obiektach szkolnych

„W naszej gminie są obiekty szkolne. Można było podjąć próbę przeniesienia przedszkola do tych obiektów, a środki zainwestowane na przykład na ich remont pozostały by w posiadaniu Gminy Mogilany. Koszty o których mowa, powinny także zostać ujęte w kosztach rozbudowy starego przedszkola, ponieważ są z nim bezpośrednio związane” – dodaje radny.

Wójt wyklucza takie rozwiązanie?

” Jeśli nie będzie przedszkola we Dworze, to przez kilka miesięcy przedszkole w Mogilanach będzie zamknięte” – jednoznacznie kwituje całą sprawę Wójt Piotrowski, jednocześnie zauważając: „Nie mamy innego miejsca na przeniesienie przedszkola, a rozbudowa musi zostać wykonana”. O tym można przeczytać tutaj.

Pytania radnego pozostają bez odpowiedzi?

Radny Przeworski wyjaśnią, że : „W kierowanych do UG pismach, pytałem:
– czy Gmina posiada stosowne zgody (Skarbu Państwa – Starosty Krakowskiego) na prowadzenie tego typu prac,
– czy został wykonany audyt oraz projekt zatwierdzony przez konserwatora zabytków, sanepid oraz uzgodniony w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
– czy została wydana decyzja w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu.
– czy ponoszone nakłady nie naruszają ustawy dotyczącej dyscypliny finansów publicznych;
– jaki jest koszt tej inwestycji oraz z jakich środków finansowane są prace.”

„Znam rodziców, którzy boją się posyłać dzieci do prowizorycznego „przedszkola” w dworze, z uwagi na zły stan higieniczny, brak akceptacji sanepidu (a przynajmniej nie uzyskałem informacji o takiej akceptacji) czy ochrony przeciwpożarowej. Gdyby te dokumenty były, to przecież UG by je dawno udostępnił. Wystarczy, że zdarzy się wypadek. Kto poniesie odpowiedzialność, jeżeli obiekt jest użytkowany bez odpowiednich dokumentów?”– pisze radny.

„Dodam tylko, że nie uzyskałem żadnych dokumentów odnośnie do prowadzonej inwestycji , a termin odpowiedzi na ostatnie zapytanie złożone 27.07 wyznaczono na 25.09. Domniemywać tylko można, że UG nie posiada takich dokumentów, próbując zyskać trochę czasu” – wyjaśnił radny.

Komentarz redaktora Naczelnego:

Działalność dydaktyczno-przedszkolna może być prowadzona po uprzednim uzyskaniu akceptacji stosownych instytucji. Obecnie w sytuacji epidemii należy ze szczególna starannością dopełniać wszelkich obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego. Radny ma prawo do uzyskania informacji na temat prowadzonych w gminie inwestycji.Wydatkowanie pieniędzy publicznych , zawsze podlega rygorom ustaw dotyczących finansów publicznych.

Grzegorz Gorczyca Redaktor Naczelny Agencji Informacyjnej Nasz Kraków

Grzegorz Gorczyca
Grzegorz Gorczyca

om

Fot. Arch.

Źródło: fb, dngm.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj