30 Lat Samorządu: Mogilany – sporządzone studium otrzymało negatywną opinię? Mieszkańcy zaniepokojeni

1

W tym roku obchodzimy 30 – lecie  samorządności ,  jednak stan samorządów  gminnych  w Polsce jest bardzo różny, tak jak różni są gospodarze tych gmin i różne podejmują decyzje. Jeśli decyzje są podejmowane na rzecz poprawy poziomu życia swoich mieszkańców i w sposób odpowiedzialny, życie mieszkańców ulega poprawie. Jeśli przeciwnie, decyzje są chaotyczne i nie uzasadnione potrzebami mieszkańców, to gmina popada w coraz większe problemy finansowe i zatrzymuje się rozwój samorządu. Jako lokalny portal, przedstawimy sytuację wybranych gmin Małopolski.

Źle zarządzanym samorządom może grozić likwidacja

Pierwszą część poświęciliśmy samorządom, które mają niepewną przyszłość, którym może grozić likwidacja  lub realizują program naprawczy. Przedstawiliśmy ten problem na przykładzie gminy Raciechowice i pisaliśmy o tym tutaj.

Długi i błędy w zarządzaniu obniżają poziom życia w samorządach i mogą zagrażać istnieniu samorządu

Drugą część poświęcimy problemom samorządów wynikających z błędów w zarządzaniu na przykładzie Gminy Mogilany.

„Mogilański Szkieletor” – czyli jak nie należy zarządzać inwestycjami i finansami samorządowymi

Kiedy Gmina Mogilany w 2010 r. została ogłoszona przez Ministerstwo Finansów najbardziej zadłużoną gmina w Polsce, Małgorzata Mardyła zakończyła swoje wójtowanie. Budowa gimnazjum w Mogilanach miała w sumie kosztować 52 miliony zł. Pierwsza umowa z wykonawcą (firma „Przemysłówka”) została podpisana przez panią Mardyłę w lipcu 2008 r. Była to jedna umowa na kwotę ponad 38 milionów zł – bez podziału na etapy. Została zawarta w ten sposób, że Gmina nie miała możliwości jej przerwania bez poniesienia wysokiej kary finansowej.

Od początku nie było stać Gminy na tak ogromną inwestycję. W ciągu dwóch lat trwania budowy zamiast gimnazjum powstał tylko betonowy szkieletor, za który Gmina zapłaciła ze swojego budżetu ponad 11 milionów zł. O tej pouczającej dla innych gmin historii można przeczytać  tutaj.

Mogilany 10 lat po ogłoszeniu gminy najbardziej zadłużoną w Polsce

 I chociaż upłynęło 10 lat od dnia kiedy gmina Mogilany została ogłoszona najbardziej zadłużoną gminą w Polsce , sytuacja finansów gminnych nie jest dobra. Obecnie Gmina Mogilany ma kilkadziesiąt milionów długu i tylko część domów podpiętych do sieci kanalizacyjnej. Kilka sołectw w gminie Mogilany nie ma ani metra kanalizacji, a  dla części  mieszkańców  korzystających  z  gminnego wodociągu ciśnienie wody  jest tak niskie, że konieczny jest hydrofor zainstalowany w domu, by korzystać z wodociągu gminnego. Mieszkańcy płacą za wodę i za prąd i za urządzenia hydroforowe.  Problem stanowią urządzenia hydroforowe, które ulegają zniszczeniu, gdy zostaje wyłączona woda, podczas nieobecności mieszkańców. Awarie starej sieci wodociągowej zdarzają się stosunkowo często. Od 2015 r. były możliwości uzyskania wielomilionowych dotacji na inwestycje gminne ze środków unijnych i rządowych. Czy możliwości uzyskania finansowania zostały wykorzystane?

Wójt sporządza już drugi projekt studium dla gminy Mogilany?

Obecnie gmina uchwala studium. Obecny wójt Piotr Piotrowski będzie przedkładał już drugi projekt, bo pierwszy został wyrzucony do kosza – był bublem, którego nie można było uchwalić. Wójt jednak tłumaczy , ze to wina przepisów, które się zmieniły, np. powstały wody polskie i zlikwidowano gimnazja: „ Chcemy jak najszybciej uchwalić studium, ale nie może zostać przyjęty poprzedni projekt z 2017 roku, gdyż w tym czasie zmieniły się przepisy i musimy rozpocząć od nowa procedurę uzgadniania projektu z różnymi instytucjami – tłumaczy wójt i zapewnia, że wszystkie wnioski złożone do poprzedniego projektu są aktualne i te które pozytywnie rozpatrzono, takie pozostaną. – Nie trzeba ich ponawiać. – Natomiast można składać wnioski o zmianę charakteru terenu nieuwzględnionego w tamtym projekcie lub całkiem nowe – dodaje włodarz gminy. Dla przykładu podaje nową instytucję Polskie Wody, z którą obowiązkowo trzeba projekt uzgadniać lub inną sieć szkół, już bez gimnazjów” – tak tłumaczy wójt gminy konieczność sporządzania drugiego projektu studium tutaj.

Czy decyzja o przekwalifikowaniu w studium setek hektarów terenów rolnych na budowlane pogrąży gminę?

Mieszkańcy doświadczeni problemami z nieukończonym gimnazjum, brakiem infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej przyglądają się działaniom włodarza gminy w sprawie studium. Pierwsze studium sporządzone przez siebie, Wójt Piotr Piotrowski uznał za bubel i sam wyrzucił do przysłowiowego kosza. Mieszkańcy płacą już za drugi projekt studium. Zadają pytanie czy drugi projekt jest lepszy od pierwszego? Mieszkańcy mają obawy  co do przygotowanego studium.  

Drugi projekt studium dla Gminy Mogilany uzyskał opinię negatywną

Obawy mieszkańców zostały niestety potwierdzone. Opinia projektu studium dla Gminy Mogilany wydana przez miasto Kraków, jako gminę sąsiadującą jest negatywna.

Zagrożenie powodziowe dla Krakowa i brak potrzeby wyznaczenia nowych terenów pod zabudowę

Z opinii Krakowa wynika, że studium dla Gminy Mogilany zostało tak skonstruowane, że stanowi zagrożenie  powodziowe dla Krakowa przez zabudowę terenów zalewowych. Kolejny zarzut to  brak infrastruktury drogowej dla terenów  przeznaczonych pod zabudowę i stanowi nieuzasadnione obciążenie dróg Krakowa. Kraków wskazuje na konieczność budowy w gminie parkingów. Wskazuje też, że drogi z gminy Mogilany są połączone z drogami Krakowa w sposób niezgodny z przepisami ( ul. Chałubińskiego).  Budzi wątpliwości orientacyjny przebieg linii kolejowej przez gminę Mogilany, który nie posiada kontynuacji na terenie Krakowa. I co najważniejsze dla mieszkańców, wskazane w projekcie studium dane wykluczają potrzebę wyznaczenia nowych terenów pod zabudowę. Dla mieszkańców, którym już obecnie brakuje wody, dostępu do kanalizacji, czy sieci dróg, przeznaczanie kolejnych setek ha pod budowę, może stanowić poważne zagrożenie ekonomiczne gminy i daleko idące konsekwencje nieudolnego zarządzania.

Mieszkańcy oczekują przekwalifikowania w studium tylko działek pozostałych po indywidualnych gospodarstwach rolnych

Mieszkańcy jednak są zgodni w zakresie konieczności przekwalifikowania działek, które to pozostały po indywidualnych gospodarstwach rolnych. Często opisują to jako potrzebę uzyskania działki dla dziecka lub wnucząt.

Brak akceptacji mieszkańców dla propozycji zmiany w studium wielohektarowych terenów rolnych ?

Taki sprzeciw jest uzasadniony problemami, jakie mieszkańcy mają w związku z niewystarczającą infrastrukturą gminną dla już zasiedlonych budynków. O brakach w infrastrukturze , świadczy fakt , że zaledwie nieco ponad połowa zamieszkanych domów, jest podpięta do kanalizacji gminnej. Dodatkowo zapas terenów budowlanych , gotowych do zabudowy na terenie gminy Mogilany jest wystarczający na 30 lat. Zabudowa istniejących terenów budowlanych jest ograniczona brakiem infrastruktury. Stanowczy sprzeciw mieszkańców wobec propozycji przekwalifikowania wielohektarowych terenów rolnych jest w tej sytuacji uzasadniony. Skoro możliwości finansowe gminy nie pozwalają na podłączenie istniejących domów do gminnej infrastruktury, podobnie jak istniejących terenów budowlanych na terenie gminy, to celowość przekwalifikowania kolejnych ogromnych powierzchni może budzić poważne wątpliwości.

Czy mieszkańcom uda się uniknąć wprowadzenia do obrotu prawnego studium niezgodnego z ustawą?

Na szczęście miasto Kraków wykonało dogłębną analizę mogilańskiego studium i chyba organ nadzoru nie będzie miał cienia wątpliwości, że uchwała niezgodna z ustawą nie może się znaleźć w obiegu prawnym. Jeśli władze gminy sąsiedniej negatywnie opiniują tak sporządzone studium, czy radni Mogilan podejmą ryzyko uchwalenia takiego studium? Gmina Mogilany już od dekady boryka się ze skutkami błędów w zarządzaniu ich samorządem. Na kolejny błąd samorząd już nie może sobie pozwolić, bo konsekwencje mogą być poważne.

Komentarz Redaktora Naczelnego:

Rzeczywiste dochody Gmin mogą niższe niż prognozowane w 2019 r.  Gminy mające duże zadłużenie, muszą liczyć się  z trudnościami w osiągnięciu zaplanowanych dochodów, trudnościami ze spłatą już zaciągniętych  kredytów,  generującymi trudności w uchwaleniu budżetów na kolejne lata ( art. 243 ustawy o finansach publicznych). Zarządzanie samorządami  musi ulec zmianie wymuszonej kryzysem.   Władze Gmin muszą zweryfikować dotychczasowe plany.  Obecnie  samorządy działają w szczególnych okolicznościach, których nasilenie i czas trwania  są nie znane.  Obecnie jest  czas głębokiego kryzysu  finansów samorządowych. W takich warunkach , działania  samorządów gminnych powinny  być skierowane na realizację planów  rozwiązywania już zdefiniowanych problemów Gmin. Brak skanalizowania gminy, powinno zmobilizować  władze do sporządzenia planu działania w tej sprawie. Niezbędna rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej wymaga określenia planu realizacji inwestycji, kosztów i źródeł finansowa . Zadłużenie Gminy wymaga sporządzenia planu spłaty w nowych okolicznościach w jakich samorządy znalazły się z powodu kryzysu.

Redaktor Naczelny Agencji Informacyjnej Nasz Kraków Grzegorz Gorczyca

Grzegorz Gorczyca
Grzegorz Gorczyca

om

Fot. Arch.

Źródło: dziennik Polski, Mogilany Info

1 KOMENTARZ

  1. „…wójt zapewnia, że wszystkie wnioski złożone do poprzedniego projektu są aktualne i te które pozytywnie rozpatrzono, takie pozostaną. – Nie trzeba ich ponawiać. – Natomiast można składać wnioski o zmianę charakteru terenu nieuwzględnionego w tamtym projekcie lub całkiem nowe”
    WÓJT KŁAMIE ! (skłamał) Jestem właścicielem niewielkiej 14 ar-owej działki. We wcześniejszych studiach niewielka jej część była budowlana. W nowym studium to zmieniono ale po uwzględnieniu wniosku przywrócono jej część jako budowlaną…żeby po którymś wyłożeniu znowu zmienić działkę na całkowicie rolną. Decyzja jest tym bardziej niezrozumiała, że nie było ku temu żadnych powodów. Chodziło o raptem kilka arów, działka nie jest osuwiskowa, posiada dojazd droga gminną, niezbędne media i zabudowane działki w sąsiedztwie. Z tego co wiem podobnych sytuacji było więcej. Zrezygnowano z już uzgodnionych przekształceń małych działek aby w zamian przekształcić inne często kilku hektarowe powierzchnie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj