Kraków. Plany wyburzenia Hotelu Forum? Właściciel nic o tym nie wie?

0

Pomysł wyburzenia Hotelu Forum i zabudowy tego terenu opisywaliśmy tutaj.

Wniosek inwestora o wydanie opinii?

Do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków został złożony wniosek o zaopiniowanie dokumentacji pt. „Analiza zgodności zamierzenia inwestycyjnego z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zespół budynków usługowo-mieszkaniowych Eagel Port Kraków”.

– Wnioskodawcą jest Capital High spółka z o.o. działająca przez pełnomocnika – poinformował w magistrat.

Koncepcja na zagospodarowanie terenu po wyburzonym Hotelu i terenów sąsiednich

Pomysł wyburzenia budynku dawnego hotelu Forum i wybudowaniu na jego miejscu, a także otaczającym go terenie nowej zabudowy wywołał wiele kontrowersji. Inwestor przewiduje wyburzenie byłego hotelu Forum i budowę zespołu 17 budynków mieszkalnych z usługami w parterach, dwóch hoteli, budynku biurowo-usługowego oraz parkingu podziemnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. Sprawę prowadzą krakowscy urzędnicy.

„W przypadku inwestycji zlokalizowanej w miejscu dawnego hotelu Forum inwestor zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska, ponieważ teren ten znajduje się w strefie buforowej obszaru historycznego centrum Krakowa wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Bulwary Wisły” określono nakaz uwzględnienia, zachowania i ochrony istniejących powiązań widokowych na Wawel, Skałkę, kościoły Kazimierza i Podgórze, na które inwestycja może mieć wpływ – wyjaśniają w urzędzie. – Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków jest w trakcie opracowywania” – dodają.

W związku z otrzymanym wnioskiem, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zwróciło się z prośbą o wydanie przez Wojewódzką Radę Konserwatorską opinii, dotyczącej ewentualnego wpływu inwestycji na obszar historycznego centrum Krakowa.

„Opinia Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków dotycząca ewentualnego wpływu inwestycji na obszar historycznego centrum Krakowa wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO będzie miała kluczowe znaczenie dla sposobu załatwienia sprawy” – podkreślają w magistracie.

Pomysł wyburzenia Hotelu Forum budzi społeczny sprzeciw

Propozycja wyburzenia Hotelu i zabudowania terenu wzbudziła powszechne oburzenie i kontrowersje. Takimi planami są zaniepokojeni specjaliści zajmujący się się ochroną zabytków i mieszkańcy. „Budynek dawnego hotelu Forum, jest charakterystycznym obiektem reprezentującym modernizm, ikoną tego stylu i powinien pozostać. W jego otoczeniu mamy teren zielony i to nadal powinna być ogólnodostępna niezabudowana przestrzeń nad Wisłą. To nie jest odpowiednie miejsce na budynki mieszkalne” – komentuje Paweł Hałat, prezes Stowarzyszenia Przestrzeń-Ludzie-Miasto.

Planowaną inwestycją zdziwiony jest właściciel

Sytuacja jest dziwna, także z innego powodu. Potencjalny inwestor czyli spółka Capital High planuje inwestycję nie na swoim terenie i bez odpowiednich uzgodnień z właścicielem, czyli spółką Wawel-Imos.

” Nie realizujemy żadnego przedsięwzięcia na tym terenie ani nie planujemy. Nie udzielaliśmy też nikomu pełnomocnictwa do dysponowania naszym terenem na cele budowlane” – poinformował dyrektor Robert Mrzygłód ze spółki Wawel Imos.

om

Fot. Arch.

Źródło: dziennikpolski24.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj