Grzegorz Gorczyca: „Sukces negocjacyjny Premiera Morawieckiego”

0
Grzegorz Gorczyca

O zakończonym sukcesem szczycie UE, twardych i skutecznych negocjacjach mówi Grzegorz Gorczyca działacz  społeczny, członek fundacji Nasz Kraków .

Szczyt UE zakończony został sukcesem negocjacyjnym Premiera Mateusza Morawieckiego.Porozumienie w sprawie pakietu finansowego dla Unii Europejskiej przynosi Polsce blisko 160 mld. Euro.  Jak Pan ocenia przebieg szczytu?

 Grzegorz Gorczyca:  Zawarte porozumienie to  sukces dla Polski i  dla Polaków. Kwota 160 mld. Euro stanowi historycznie największe środki unijne  wynegocjowane dla Polski. Nie ma żadnego połączenia między wymiarem politycznym a gospodarczym, to są dwa różne porządki.

To były długie i twarde negocjacje. Czy były skutecznie prowadzone przez szefa polskiego Rządu?

 Grzegorz Gorczyca: Podstawową i wymierną miarą skuteczności premiera Mateusza Morawieckiego jest  wysokość fundusz odbudowy po pandemii i budżetu 2021-2027. Został on zmniejszony o 20 proc., ale w przypadku Polski tylko o 3 proc. Trudno o bardziej  wymierny dowód na skuteczność szefa polskiego rządu w negocjacjach. Są duże cięcia w całej Unii, ale Polskę dotkną symbolicznie. Sukcesem Mateusza Morawieckiego  jest wynegocjowanie   dużych  środków dla regionów najbiedniejszych. Inną miarą sukcesu jest brak bezpośredniego połączenia pomiędzy praworządnością a środkami budżetowymi. Budżet został  już zatwierdzony.

Premier Mateusz Morawiecki  nie dopuszczał  zgody na powiązanie wypłaty środków od  kryterium praworządności. Czy usunięto bezpośrednie powiązanie funduszy z praworządnością?

Grzegorz Gorczyca:  Bezpośrednie powiązanie funduszy z praworządnością zostało wyeliminowane. Pozostał zapis mówiący o konieczności przestrzegania rządów prawa w kontekście kontroli budżetowej i ochrony przed korupcją. Jest to postawienie  silniejszego  akcentu  i  modyfikację istniejących przepisów.  Do uruchomienia procedery   ws. zamrażania lub odbierania krajom funduszy potrzebna będzie kwalifikowana większość głosów. Następnym etapem jest  głosowanie europejskich  przywódców  na szczycie, gdzie decyzje podejmowane są jednomyślne.

 Jakie czynniki zadecydowały o tak dużym sukcesie Mateusza Morawieckiego?

Grzegorz Gorczyca:   Stanowisko szefa polskiego rządu było od początku jednoznaczne i niezmienne.  Polska chce dyscypliny budżetowej, chce, żeby pieniądze były wydawane w najlepszy z możliwych sposób, były kontrolowane i nadzorowane przez Europejski Trybunał Audytorów , o czym zapewniał sam Premier.  Natomiast nigdy nie było zgody na oskarżanie Polski  o łamanie praworządności.  Takie oskarżenia  trwają już trzeci rok.  Stanowisko Polski  jest  stanowcze , iż są dwa tematy, których nie można łączyć. Sukcesem w tej sprawie jest  jasne oświadczenie, że wkrótce Rada Europejska zajmie się tym zagadnieniem i wymagana jest tu  jednomyślność przywódców.Bez zgody Polski, bez zgody Węgier żadna decyzja tu nie zapadnie.

Co dalej z neutralnością klimatyczną z punktu widzenia Polski?

Grzegorz Gorczyca: Neutralność klimatyczna będzie celem całej wspólnoty, a nie poszczególnych państw członkowskich. Polska, ma największe problemy w transformacji energetycznej, ze względu na odziedziczony system elektroenergetyczny. Nasz kraj a robi jednak ogromne postępy, m.in. instalując coraz więcej mocy opartych o fotowoltaikę, co zostało zauważone i docenione.

om

Fot. Arch.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj