Czy Zakopane utraci bezpowrotnie swój unikatowy charakter? Czy Ministerstwo Kultury faworyzuje deweloperów?

0

Mieszkańcy bronią Zakopanego przed apartamentowcami

Mieszkańcy Zakopanego, od kilku lat , toczą bój o zachowanie unikatowego charakteru obramowujących Równię Krupową ulic Witkiewicza i Sienkiewicza. Deweloperzy oficjalnie ubiegają się o prawo do wybudowania obiektów pensjonatowych, ale już reklamują nieistniejące jeszcze pensjonaty, jako apartamenty na sprzedaż.

Dlaczego wnioski o pozwolenie na budowę mówią o apartamentowcach?

Inwestorzy występują o pozwolenie na budowę obiektów pensjonatowych, bo takie zgodnie z przepisami mogą być większe.

Skala inwestycji niedostosowana do charakteru miasta

„Problemem nie jest samo stawianie tutaj domów, problemem jest skala. Inwestorzy planują cztery ogromne obiekty, które zeszpecą krajobraz i naruszą panującą w naszej dzielnicy równowagę” – mówi Michał Furmanek, prezes Stowarzyszenia Lepsze Zakopane (o działalności tego stowarzyszenia można przeczytać w tekście Leszka Konarskiego „Drogi widok na Tatry”, tutaj.

Rejon Równi Krupowej masowo zabudowywany apartamentowacami?

„Apartamentowiec zbudowany w rejonie Równi Krupowej, gdzie właściciel mieszkania ma widok na góry i może pospacerować po wielkiej łące, kilka kroków od Krupówek, to dla inwestorów prawdziwa żyła złota. Przeszkodą w budowaniu tu bloków mieszkalnych jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dopuszczający jedynie obiekty pensjonatowo-hotelowe. Trzeba więc tak nazwać inwestycję, aby dom z mieszkaniami na sprzedaż wyglądał na pensjonat, hotel, aparthotel, hotel apartamentowy, czyli condohotel. Tych ostatnich, luksusowych apartamentów typu condo, których właściciele podpisują umowę z właścicielem budynku i mogą w nich mieszkać lub je wynajmować, z każdym rokiem w Zakopanem przybywa. Zlokalizowane są najczęściej w rezydencjach dysponujących własnym SPA, basenem, jacuzzi. – podaje tygodnikprzeglad.pl .

Petycja w sprawie wpisania Obrzeży Równi Krupowej w obszarowy rejestr zabytków

„W związku z narastającą presją ze strony budownictwa wielkokubaturowego przy ul. Sienkiewicza oraz ul. Witkiewicza w Zakopanem, wnioskujemy o objęcie ochroną konserwatorską – poprzez wpis obszarowy do rejestru zabytków terenu Górnej Równi Krupowej – zespołu zabudowy ul. Witkiewicza i ul. Sienkiewicza po obu ich stronach. Przyjęcie tej formy ochrony będzie kontynuacją ochrony terenu całej Górnej Równi Krupowej” – czytamy w petycji z 2019r. Uuzasadnienie objęcie ochroną tak brzmi: „Obrzeża Górnej Równi Krupowej zajmuje w większej części drewniana zabudowa typu willowego, będąca klasycznym przykładem architektury regionalnej. (Ulicami Sienkiewicza i Witkiewicza przebiega szlak architektury drewnianej). Górna Rówień Krupowa jest szczególnym obszarem Zakopanego – częściowo zadrzewionym rezerwuarem naturalnej zieleni ze zbiorowiskami roślinności łąkowej. Stanowi ponadto nieocenione miejsce widokowe na panoramę Tatr oraz na masyw Gubałówki.
  Należy podkreślić, że wprowadzanie elementów obcych, niewkomponowanych w istniejącą strukturę zabudowy, przejmujących rolę dominanty krajobrazowej, przesłaniających i zaburzających naturalne kanały  wentylacyjne Kotliny Zakopiańskiej, powoduje gwałtowny wzrost zanieczyszczenia powietrza i w konsekwencji postępującą degradację środowiska naturalnego.    Budowa obiektów wielkokubaturowych na terenie Górnej Równi Krupowej, która Zarządzeniem Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 09.02.2017r. została wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków, jest brutalnym zamachem na niepowtarzalny, regionalny krajobraz kulturowy.
  Górna Rówień Krupowa jest obszarem szczególnie cennym dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, estetyczno-widokowe oraz klimatyczne i dlatego wymaga kompleksowej ochrony konserwatorskiej”.

Brak decyzji Ministerstwa Kultury w sprawie decyzji o wpisaniu obrzeży Równi Krupowej

Ministerstwo Kultury uchyliło się od decyzji o wpisaniu obrzeży Równi Krupowej w Zakopanem do obszarowego rejestru zabytków. Sprawa została zwrócona do ponownego rozpatrzenia. Powodem jest błąd formalny w załączniku do wniosku o wpis do rejestru.

Ministerstwo Kultury odsyła wniosek

Wniosek o wpis został odesłany. Budzi to pewne zaniepokojenie wśród lokalnych władz i mieszkańców. Zgodnie z przepisami w postępowaniach  administracyjnych wszczętych po dniu 1 czerwca 2017r. w sytuacjach gdy podanie nie spełnia innych wymagań , organ wzywa podmiot składający  podanie do uzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym przez siebie czasie , nie krótszym niż siedem dni. Czy w tych okolicznościach uzasadnione jest twierdzenie, że odesłanie wniosku jest formą faworyzowania deweloperów przez Ministerstwo?

Wojewoda Małopolski uchyla decyzję władz Zakopanego

Niedawno również, obiegła Zakopane wiadomość, że wojewoda Piotr Ćwik uchylił decyzję zakopiańskich urzędników chcących zablokować budowę ośmiokondygnacyjnego obiektu w pobliżu wylotu Doliny Białego, w bezpośrednim sąsiedztwie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Czy w Zakopanem toczy się swoista walka o zachowanie charakteru miasta ?

Można ochronić charakter miasta wpisując obrzeża Równi Krupowej w Zakopanem do obszarowego rejestru zabytków – ale Ministerstwo odsyła wniosek. Można chronić Zakopane odmawiając wydania decyzji o pozwoleniu na budowę wielkiego gmachu, ale Wojewoda uchyla decyzję odmowną.

Złe przepisy czy wybiórcze stosowanie prawa?

Burmistrz, starosta i miejski konserwator zabytków, muszą się stosować do uchwalonych wcześniej złych przepisów. Przykładem jest zabytkowa willa Chata. Miejski konserwator zabytków na rozbiórkę zabytku , ale konserwator wojewódzki działając w tych samych realiach prawnych sprzeciwił się rozbiórce. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uznało rację wojewódzkiego konserwatora, właścicieli Chaty oraz Lepszego Zakopanego. „Zarówno miejski konserwator zabytków, jak i starostwo, analizując projekty deweloperów, niekiedy wybiórczo traktują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, umożliwiając budowę obiektów, które zgodnie z planem nie powinny zostać zaakceptowane. Nie wiadomo, jaka jest tego przyczyna, czy niekompetencja urzędników, czy inne powody” – komentuje Michał Furmanek z Lepszego Zakopanego.

om

Fot. Arch.

Źródło: onet.pl, prawodlasamorzadu.pl,

,

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj