Wsparcie turystyki w regionie: „Małopolska Gościnna”

0

Samorząd województwa małopolskiego przeznaczył blisko 5 mln zł na wsparcie działań turystycznych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska Gościnna”. Remont małej architektury na szlaku turystycznym, stworzenie zupełnie nowego szlaku turystycznego, który wzbogaci regionalną ofertę, zorganizowanie ciekawego wydarzenia turystycznego, lub prezentacja uroków małej ojczyzny może zostać sfinansowana ze środków uzyskanych w ramach projektu pn: „Małopolska Gościnna”.

Konferencja pod Pomnikiem Grunwaldzkim

Wicemarszałek Tomasz Urynowicz, Grzegorz Biedroń Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej i Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Piotr Laskowski Prezes Krakowskiej Izby Turystyki wzięli udział w konferencji dotyczącej nowych programów wsparcia dla turystyki w dobie kryzysu zorganizowanej w samym sercu Krakowa, przy Pomniku Grunwaldzkim w Krakowie.

Kolejny program wspierający branżę turystyczną

Turystyka to sektor, który bardzo dotkliwie odczuł skutki pandemii. Dlatego samorząd województwa małopolskiego szuka dostępnych rozwiązań i wyciąga pomocną dłoń do tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia.Z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej skorzystało już wielu przedsiębiorców z branży turystycznej. Tym razem wsparcie kierujemy do organizacji pozarządowych działających w turystyce, które od lat są istotnym partnerem w realizacji naszych działań. Z myślą o nich ogłosiliśmy kolejną edycję „Małopolski Gościnnej – konkursu ofert, w ramach którego będą mogły zrealizować swoje projekty. Przeznaczyliśmy na ten cel blisko 2 mln zł, co łącznie z pulą środków, które już zostały przekazane organizacjom pozarządowym w tym roku daje kwotę 5 mln zł wsparcia dla tego sektora. To co również istotne, to fakt, iż podnieśliśmy poziom dofinansowania projektów do 90% ich wartości” – podkreśla wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Do 30 lipca br. organizacje pozarządowe i stowarzyszenia prowadzące swoją działalność w obszarze turystyki i krajoznawstwa mogą zgłaszać projekty w ramach kolejnej edycji otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska Gościnna”. Tym razem na wsparcie mogą liczyć przedsięwzięcia, które zakładają działania na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej oraz kształtowania przestrzeni turystycznej, czyli związane np. z renowacją lub reorganizacją szlaków turystycznych, a także ich popularyzacją, zagospodarowaniem przestrzeni wokół atrakcji turystycznych, czy też działania mające na celu tworzenie punktów odpoczynku w obszarach turystycznych.

Program dedykowany także przewodnikom

Samorządowi województwa małopolskiego zależy także na wsparciu przewodników turystycznych – z myślą o nich przewidziano realizację działań, które z jednej strony będą okazją do zaprezentowania nieoczywistych, ale jakże atrakcyjnych zakątków Małopolski, z drugiej zaś strony zaktywizują środowisko przewodnickie, które w wyniku obostrzeń w związku z COVID-19 nie mogło wykonywać swojego zawodu.

W tegorocznej edycji konkursu dofinansowanie mogą zdobyć również projekty zakładające aktywizację turystyczną obszarów i społeczności lokalnych, m.in. poprzez organizację wydarzeń turystycznych, imprez z zakresu turystyki aktywnej (np. rajdów, spływów, gier terenowych), szkoleń, itp. – oczywiście wszystkie proponowane formy aktywności muszą być realizowane z uwzględnieniem aktualnych obostrzeń i zaleceń wydanych przez organy rządowe i sanitarne w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanej przez koronawirusa.

Turystyka w Małopolsce

Małopolska to wyjątkowy region i bardzo ceniony przez turystów z kraju i zagranicy. W 2019 r. odwiedziło ją blisko 18 mln turystów, którzy wydali ponad 15 mld zł. Niestety, pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia – zablokowane granice, zamknięte lotniska, hotele, restauracje, wręcz do minimum ograniczone kontakty międzyludzkie – spowodowały, że podróżowanie stało się niemożliwe. A bez podróży, nie ma turystów i nie ma turystyki. Skala kryzysu, jakiego doświadczyła branża turystyczna nie była dotąd znana w historii.

„Takie niespodziewane okoliczności wymagały nietypowych rozwiązań i szybkich mechanizmów wsparcia. Samorząd województwa małopolskiego w ekspresowo szybkim czasie uruchomił Małopolską Tarczę Antykryzysową, z której skorzystali w sporej mierze przedsiębiorcy działający w turystyce. Na utrzymanie miejsc pracy bezpośrednio lub pośrednio związanych z turystyką przekazano niemal 64 mln zł. „ – mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

” Początkiem sierpnia rozpocznie się ogólnopolska kampania promocyjna mająca na celu zachęcenie Polaków do przyjazdu i odpoczynku w Małopolsce – nie tylko w okresie wakacyjnym. Środki przeznaczone na realizację kampanii wynoszą 2 mln zł. „ – informuje wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

 Działania prowadzone będą przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego we współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną oraz Krakowską Izbą Turystyki. Jednym z istotnych komunikatów kampanii będzie fakt, iż w Małopolsce turyści mogą czuć się bezpieczni. By potwierdzić te zapewnienia Krakowska Izba Turystyki we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego przygotowuje certyfikat bezpieczeństwa, który przyznawany będzie małopolskim obiektom turystycznym różnego rodzaju – w tym hotelom, restauracjom, atrakcjom turystycznym. Po spełnieniu określonych wymagań będą one mogły zapewnić odpoczynek z gwarancją bezpieczeństwa i komfortu. Kolejnym krokiem zmierzającym do ożywienia małopolskiej turystyki jest realizacja pilotażowego projektu pn. „Odkrywam Małopolskę”, którego założeniem jest wsparcie organizacji wyjazdów dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z Małopolski i po Małopolsce.

Projekt realizowany będzie przez samorząd województwa małopolskiego we współpracy z samorządami gminnymi. Pula środków przeznaczonych na realizację tego przedsięwzięcia to około 1,5 mln zł, z założeniem że województwo małopolskie pokryje 70% kosztów wyjazdów, a pozostałe 30% pochodzić będzie ze środków gminnych.

„Turystyka to sektor, który bardzo dotkliwie odczuł skutki pandemii. Dlatego samorząd województwa małopolskiego szuka dostępnych rozwiązań i wyciąga pomocną dłoń do tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia” – informuje wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

 Nabór wniosków ruszy już w lipcu br., a wycieczki będzie można organizować od września do grudnia br. Będą one mogły trwać od 1 do 5 dni i oczywiście będą mogły odbywać się wyłącznie na terenie województwa małopolskiego. Celowanym efektem projektu będzie ożywienie turystyki szkolnej i w ten sposób wsparcie, zarówno organizatorów turystyki, jak i przewoźników, przewodników, obiektów noclegowych oraz licznych instytucji kultury działających na terenie województwa małopolskiego.

om

Fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj