W RFN: Studia Praktyczne. W Polsce: Studia Dualne

0

Studia dualne, czyli jakie?

Studia dualne to innowacyjny projekt edukacyjny, zakładający równoczesne zdobywanie przez studentów wiedzy akademickiej w Uczelni i doświadczenia zawodowego w przedsiębiorstwie. Stanowi formę kształcenia przekładającą się na rozwijanie umiejętności studentów do zastosowania nabytej w Uczelni wiedzy w warunkach przedsiębiorstwa. Umożliwia poznanie nowych i innowacyjnych technologii, nabycie umiejętności adaptacyjnych do zmieniających się warunków oraz umiejętności komunikacji i pracy w zespołach często międzynarodowych.

Studia dualne tworzą nowoczesny model kształcenia łączący tradycyjne zajęcia akademickie z pracą zawodową. Stanowią najskuteczniejszą odpowiedź na potrzeby rynku pracy. Zajęcia praktyczne stwarzają przedsiębiorcy możliwość zaproponowania stażu i zatrudnienia w swojej firmie. Dla studentów staż w firmie współpracującej z uczelnią to szansa na zdobycie doświadczenia w kierunku, w którym się kształcą, oraz kompetencji miękkich. Na wprowadzenie modelu studiów dualnych decyduje się coraz więcej polskich uczelni, i to już nie tylko na kierunkach technicznych.

Wymagania pracodawców wobec absolwentów uczelni

„Od absolwentów uczelni wyższych pracodawcy oczekują dziś kompetencji w dwóch obszarach: wiedzy z kierunku, który studiują, i kompetencji miękkich w obszarze pracy zespołowej czy komunikacji. To komunikacja jest aktualnie jednym z kluczowych czynników rozwoju przedsiębiorstw – mówi agencji Newseria Biznes Dominika Czechowska, menadżer kierunku turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

„Aby sprostać wymogom dzisiejszego rynku pracy, uczelnie wyższe muszą konstruować praktyczne siatki programowe. Te siatki, czyli cały zestaw przedmiotów, które będą realizowane w trakcie studiów, powinny powstawać w porozumieniu z pracodawcami i odpowiadać na ich potrzeby” – dodaje.

„Ważnym czynnikiem jest organizacja rad programowych. W trakcie rad programowych konsultacje są realizowane wraz z przedsiębiorstwami z danej branży. Na kierunku turystyka i rekreacji taką radę programową tworzą najczęściej menadżerowie hoteli, restauracji czy biur podróży, czyli te przedsiębiorstwa, które są ujęte w programie studiów – mówi Dominika Czechowska.

Teoria i praktyka równocześnie

Na Studiach dualnych praktykowanym systemem są trzy dni praktyk zawodowych u pracodawcy i dwa dni zajęć dydaktycznych i wykładów na uczelni. Staż jest płatny, studenci mogą także liczyć na stypendium przyznawane przez uczelnię., ą tradycyjne studia akademickie i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwie, które współpracuje z uczelnią. Program studiów jest ustalany wspólnie przez obie strony.

” Kształcenie dualne zakłada realizowanie przedmiotów specjalnych przy bezpośrednim udziale przedsiębiorstwa z danej branży, z którym jest podpisana umowa. W praktyce te zajęcia odbywają się na terenie przedsiębiorstwa i są prowadzone przez jego pracowników – wyjaśnia Dominika Czechowska.

Jak podkreśla, daje to bardzo wiele wartości.

Przede wszystkim student zdobywa wiedzę praktyczną bezpośrednio od mendżera, specjalisty zatrudnionego w firmie. Dla przedsiębiorcy realizacja wspólnego kształcenia to minimalizacja problemów z zatrudnieniem, gdyż podczas zajęć jest możliwość bezpośredniego pozyskania stażystów tudzież przyszłych pracowników. Pracodawca wraz z uczelnią współtworzy własną, przyszłą kadrę. Dyrektor HR firmy, z którą od 7 lat prowadzimy kształcenie dualne, podkreśla znacznie mniejsze potrzeby zewnętrznej rekrutacji, gdyż wielu studentów zostaje zatrudnionych już w trakcie trwania edukacji” – mówi Dominika Czechowska.

Studia dualne powszechne w krajach zachodnioeuropejskich

Ten model kształcenia bardzo popularny w krajach zachodnioeuropejskich, m.in. w Niemczech, umożliwia na etapie nauki zdobycie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, a po zakończeniu studiów gotowość do wejścia na rynek pracy.

„To jest optymalne połączenie teorii i praktyki w studiowaniu. Daje ogromne korzyści dla obu stron. Student poznaje przedsiębiorstwo, panujące w nim relacje i od razu widzi, czy dany kierunek jest tym, o czym marzy, czy jest to wyzwanie zawodowe, które chciałby realizować” – mówi Dominika Czechowska.

Przedsiębiorcy o Studiach Dualnych

Wnioski wynikające z dotychczasowych doświadczeń zaprezentował Przedstawiciel przedsiębiorstwa prowadzącego studia dualne we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile. Marek Huzarewicz – Prezes Philips Lighting Poland wskazał na: „korzyści ze studiów dualnych dla każdej ze stron – zarówno dla studenta, który w danej firmie może wdrożyć w praktykę wiedzę teoretyczną zdobytą na Uczelni oraz ma możliwość pracy z nowoczesnymi technologiami. Korzyści płyną także dla firmy, która zdobywa przeszkolonego pracownika, dostosowanego (już w trakcie studiów) do wymogów pracodawcy. Jest to idealny model win-win, w którym zyskuje każdy”.

om

Fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj