Kraków: Wyższe ceny za odpady?

0
trash containers for garbage separation

Władze Krakowa zaproponowały nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po części miasto jest zmuszone do zrealizowania zobowiązania narzuconego przez ustawodawcę. Z drugiej strony, mieszkańcy łapią się za głowę i pytają : czemu tak drogo?

Propozycja opłat

Miasto proponuje wysokość miesięcznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wypełniający obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny, wynoszącą 27 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, opłata ta wynosiłaby 54 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Proponowana wysokość opłaty za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych

z pojemnika o pojemności 1,1 m3 wynosiłaby 58,20 zł* (stawki za pojemniki

o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności), od właścicieli nieruchomości:

  • na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  • które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, mające zastosowanie do tych części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Podstawa prawna

 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o pojemności 1.1 m3 nie może przekroczyć 3,2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego (1819 zł) na 1 osobę ogółem – aktualnie 58,20 zł zgodnie z  art. 6k ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wprowadzenie zmian w systemie gospodarowania odpadami jest konieczne, ze względu na przyjętą ustawę przez Polski Parlament.  Zgodnie z zapisami ustawy z 6 września 2019 r., wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani będą do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co spowoduje m.in. wyższe koszty transportu odpadów. W Krakowie to ponad 20 mln zł rocznie. Rosną też wymagania dotyczące poziomu recyklingu odpadów w gminach (40 proc. w 2019 roku, 50 proc. w 2020 roku, 65 proc. w 2035 roku), a za niedostosowanie się do przepisów gminy będą płacić kary.

Ustawodawca wskazał maksymalne wysokości opłat, jakie mogą ustalać gminy za pojemniki w nieruchomościach niezamieszkałych, co z kolei spowoduje mniejsze wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o ok. 20 mln zł rocznie. Oznacza to, że w każdej gminie w Polsce wzrosną koszty gospodarowania odpadami komunalnymi oraz spadną dochody, z których finansowane są gminne systemy gospodarki odpadami przyjmując obecne opłaty za odpady.

Trzeba dopłacać do sprzedaży  – paradoks!

Niekorzystna jest również sytuacja na rynku surowców wtórnych, gdzie do wielu odzyskanych już surowców trzeba dopłacać, aby zostały one przyjęte do dalszego przetworzenia.

Konsultacje społeczne

Miasto przeprowadziło od 31 stycznia do 28 lutego  konsultacje społeczne, przytoczyć warto w tym momencie opinię mieszkańców Krakowa. Konsultacje dotyczyły projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Zdecydowana większość mieszkańców (ponad 79 proc.) opowiedziała się za ustaleniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Marcin Mierzwa

Fot. Arch.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj